Her vil du finde Sct. Germain kanaliseringer lavet i 2016.

Bemærk også at du kan finde teksterne i facebookgruppen: “Sct Germain. En tid i forandring”.

 

 

mellemrum2

sct germain

Art: Peter Fich Christiansen.

Fra Sct. Germain.

(Viser at armene er uden som til et stort ”velkommen” ).

“Mine kære venner.
Til tider har i tænkt, at jeg er fraværende, til andre tider, at jeg er så ganske nærværende.
Der arbejdes i dette tidspum i både den menneskelige kerne af forståelse og indsigt, men også i styring af ”verdens-altet” (Griner).
Intet af det er en let opgave kunne man tænke, med hvis du bare vidste, hvor meget din betydning også har, så ville du undre dig. Du kender historien med sommerfuglen, hvis vingeslag kan påvirke på den anden side af klode, og vid nu bare, at sådan er det.

Hver en tanke du tænker påvirker omkring dig.
Hvert et ord du siger, påvirker omkring dig.
Hver en kærlighedserklæring, sagt eller usagt, påvirker omkring dig.

Du tænker at livet er tungt at trække rundt med til tider, men se tilbage og ros dig selv for, at du har lykkedes med så mange ting. Hvorfor mon du har lettere ved at se det, der driller dig og generer dig, end det der glæder dig og inspirerer dig?

Træd ind i min ”bobbel” af væren og vid, at du perfekt og stor-agtig, som du er er. Hvis du ikke var, så var jeg ikke så tæt på dig. Vid det.

Jeg har en opgave til dig, som jeg beskriver sådan:
Forestil dig , blot en dag – du vælger hvilken – at du træder på en sti der er smuk violet. Dette vil være den dags vej.  Og se, hvad der forgår og sker.
Se for dig, at stien ikke blot er smuk violet men at der også er smukke ildgnister af forandring langs kanterne på stien. Vid at disse ildgnister er sået af mig – og til at plukke af dig.

Dette er min korte hilsen fra mit smil til dit smil.
Fra mit hjerte til dit hjerte.
Lad os mødes i lethed og humor – men med arbejdstøjet på.”