Her kan du se kanaliseringerne der er modtaget sommeren 2010.

Kryon har siden givet yderligere informationer også, hvoraf du ser nogen her. (undervisningssystemet er ikke lagt på her fx).

 

mariskolen-kryon1

Min rejse med Kryon er næppe færdig, men da påvirkningen smitter voldsomt af i de liv han berører, så har jeg og mit liv også været ramt og det har medført at der har været meget ro på Kryon siden i et stykke tid. Jeg skal “lande” i energien for at jeg er klar til næste afsæt tænker jeg.

Kryon underviser i teksterne en del mht. tid, rum, steder og hverdagsting som dating og kærlighed.  Han tekster er i “flere niveauer” og kan tale til forskellige sider af dig.

Har dette din interesse, så er du velkommen også i facebookgruppen, hvor teksterne også deles og der orienteres om undervisning og arrangementer.

Nedenfor finder du information fra Birgitte Fich vedr. tilblivelsen af Kryon-billedet og derefter teksterne, som er leveret “som snak” til mig, ens jeg skrev ned.
Teksterne er til alle der læser dem og ikke blot til mig – du har fundet dem af en årsag.

 

Kærligst,

Gitte

Materialet er netop (2015) flyttet fra min hjemmeside til denne.

 

mellemrum2

 

Materialet er netop flyttet til denne hjemmeside i stedet for min egen.

.

 

K R Y O N
Kanaliseringer sommeren 2011.
Fra Kryon – til dig.
I kærlighed

Ønsker du at få opdateringerne via mail ?

Ønsker du at modtage Kryon-opdateringerne tilmeldig kryon-nyhedbsrevet her. Her kan du også tilmelde dig arrangement-nyhedsbrevet.

 

Er du evt. interesseret i workshops/aftener eller andet omhandlende Kryon, så tilmeld dig   arrangement-nyhedsbrevet .

 

 

Jeg ved intet om Kryon, andet end det jeg har fået at vide.
Jeg ved at der findes bøger og materiale, men det har aldrig været noget jeg har følt mig tiltrukket af.
Sådan var det ….. til efteråret 2010, hvor et særligt “udviklingsarbejde”  med en speciel ven (Tak til N.S) foranledigede,  at Kryon kom og “underholdt” mig en hel lang lang lang nat.
Jeg fik vist en masse om projektioner – emnet var langt større end jeg havde gjort mig klart, og det var tydeligt for mig, at jeg har meget at lære om alt muligt. Dette var en belæring af en “kær lærer” en “vidunderlig forælder” og en “god ven” på samme tid.
Alle de billeder og scenarier jeg fik vist den nat  var lynhurtge og skiftende  og jeg kunne slet ikke følge med. Mest af alt kunne jeg blot få en fornemmelse af, hvor lille jeg er som menneske, og at universet jo er meget meget stort.  Dagen efter var jeg drænet, svimmel, rundtosset, forvirret ….. men også glad over at være blevet beriget med en lille del af noget forståelse, hvoraf jeg forstår, at der er langt mere at hente.

Kryon viste sig tydeligt, men det var klart for mig, at måden at fremstå på kun var til glæde for mig, og for mennesker. Han (eller energien) ser ikke sådan ud overhovedet 🙂

Han beskrev visse detajler senere mht udseende osv. og disse vil jeg beskrive senere.

Kryon var meget insisterende og jeg forstod at det jeg havde oplevet på visse måder skulle “på tryk” og ud til andre – men jeg havde meget dårlig tid. Jeg fortalte,  at jeg gerne ville stå til rådighed, men ikke havde tidsmæssige ressourcer til at gøre det før sommerferien 2011. En aftale var indgået.  Løbende fik jeg opdateringer, billeder, informationer.

I sommerferien 2011 satte jeg dagligt tid af til at modtage det, som Kryon ønskede at formidle til mig, og til alle der er interesseret.  Arbejdet med at ordne disse tekster er jeg i gang med, og de vil komme på siden her og ud på http://www.spiritweb.dk/  også, således at de er tilgængelige for alle.

Arbejdet var meget meget skønt og selvom Kryon var insisterende og belærende så var der også meget meget kærlighed til stede. En sjov blanding, synes jeg.

Jeg havde efter ferien en skitse med Kryon , men vidste også, at det ikke var nok. Jeg gik længe og overvejede at kontakte Peter og Birgitte Fich, for at høre, om de kunne hjælpe mig.

I efteråret 2011 kontaktede Birgitte Fich mig på Facebook, og spurgte “Skal vi mon noget sammen “.  Kontakten var taget og vi mødtes i Januar og igen i marts  og kommunikerede via Facebook og email og 23.03.2012 står jeg så med det færdige billede.
Det har været en smuk og dejlig proces og jeg er rørt over Fich’ernes tilstedeværen, indleven, nysgerrighed og glæde.

Nedenfor kan du læse Birgitte og Peters tekst om processen, og Kryons starttekst, som skal være den første der lanceres i forbindelse med billederne og de tekster der vil komme.

Jeg håber du vil glæde dig sammen med mig.

Kærlig hilsen
Gitte

Kryons lys kommer ud gennem 12 “huller” i hans hoved. Beskrivelse omkring dette, og betydningen af det vil fremkomme senere.

mellemrum2

 

Processen – beskrevet af Peter og Birgitte Fich

Kryon

I slutningen af 2011 kom der en stærk impuls til at kontakte Gitte Damgård.

Uden at vide hvad der ventede viste det sig hurtigt, at det handlede om et kosmisk væsen kaldet Kryon.

Vi aftalte et møde i januar hvor vi i fællesskab stillede ind på energien som tydeligt kom igennem. Der var ingen tvivl om at Peter og jeg skulle i gang med et maleri.

Gitte havde under en ferie nedskrevet flere budskaber fra Kryon og kunne bidrage med flere oplysninger om hvordan han ønskede at stå frem.

Under meditation viste Kryon sig også for os og vi skulle nu forsøge at samstemme informationerne for at opnå det bedst mulige resultat. Lidt efter lidt tonede Kryon frem.

Da alle detaljer var på plads og det rent kunstneriske var tilfredsstillende ventede det sidste afgørende.

Ville Kryon tage plads i maleriet, belive det med sin energi så det kunne udstråle den kraft og det budskab som han ønsker at viderebringe. Først da det skete var maleriet færdigt.

Vi har haft den glæde at bringe 11 af disse høje væsner til ”verden” hertil kommer nu Kryon som nr. 12.

Birgitte & Peter Fich Christiansen

www.birgttefich.dk

Nærum 2012

mellemrum2

 

Kryons ord – starten af hans fortælling

Kryons ord :

“Vær hilset I kære medrejsende. Sådan væl

ger jeg at omtale jer, da I alle er på den største rejse man kan forestille sig; rejsen som vil vende alt eksisterende på hovedet, da overbevisningerne vil blive udfordret og udforsket.

Min tilstedeværelse i netop denne tid handler om fokus på de jordiske parametre Tid og Rum, men også på værktøjer og information, der kan bringer jer videre i den udviklingsspiral  I er gået ind i .

Den nye overgang har været stor og medfører bevidsthedsskift i mange sammenhænge. Mange har fokus på Maya-kalenderens udløb og mange har fokus på jordens mulige undergang, men vid, at alt relateret hertil udelukkende handler om bevidsthedsskift  og ændring af retning. Jeg står jer bi, ikke som erstatning for andre overbevisninger, men som en kærlig medrejsende.

Jeg kommer som rejsende til jeres liv medbringende værktøjer og indsigter men også medbringende den bro I kan gå på, for at stige over den afgrund I før har følt jer tiltrukket af.

Jeg repræsenterer mange universer og jeg repræsenterer mange niveauer. Jeg repræsenterer de, der samler det, der blev spredt og jeg er langt fra alene. Jeg rækker hånden ud til jer. Vi rækker hånden ud til jer.  I kærlighed. I samhørighed. I enshed. ”

 

Kryon fremhæver også dette:  “Jeg er ”En Formation” “.

“Jeg er En Formation”

mellemrum2

 

Starten:  udseende, mål, arbejdsform

Til dig,  der læser dette og de følgende tekster:

Jeg be’r  om din forståelse.

Jeg har valgt ikke at prøve at anonymisere det skrevne. Jeg vil lade de passager, hvor mine fejl og mangler, håb, dårlige valg , ønsker osv. bliver påtalt blive stående –  kun det, der er strengt personligt eller vedrører andre navngivne personer er ændet/anonymiseret.  Ligeledes er der ”roser”, som jeg lader blive stående, da jeg forstår, at vi alle er så gode til at have opmærksomhed på det, der ikke er ok , i stedet for det der fungerer. Roserne skal brede sig. Roserne er også til dig – erkend dit eget potentiale J

Føler du dig ramt, rørt, påvirket – så tag det ind. Kryon kommunikerer i mange lag og jeg fornemmer klart, at det meste er noget ”til alle”.

Men det meste lader jeg dermed bliver stående, for at vise Kryons direkte form og humor osv.  – og mest af alt fordi jeg forstår, at vi alle er ens. VI er alle mennsker. Vi laver alle fejl. Vi har alle ønsker. Vi er alle på samme vej.

Jeg be’r  om at du forstår, at det er sårbart for mig, men samtidig forstår jeg at det er også er ”en brik”. Jeg ved, at nogle af de ting, der siges/beskrives er ”nøgler” til andre også. Kryon kommer ind på dette emne også.

Kryon har ladet mig vide, hvilke ord der skal indgå i ”en ordbog” , da noget af det, der kommunikeres om er ting, der i øjeblikket ikke har et ord. Disse ord markeres løbende således: (*), og vil blive samlet sammen også.

Ligeledes referer Kryon til Marias Skare. Føler du dig ”prikket til” når du læser dette, så vid, at vi er mange der arbejder med Maria i denne tid. En facebookgruppe med dette navn er netop oprettet, meld dig ind, hvis du har lyst.

 

Tak for din forståelse.
Tak for, at du læser dette.
Tak for din åbenhed, parathed, villighed, nysgerrighed.
Tak for dig.

 

Kærrlig hilsen

Gitte

 

 

 

mellemrum2

 

Udseende, mål, arbejdsform

Lørdag 23.07.2011.

”Jeg er Kryon. Og jeg er kommet for at vise dig, at jeg er til og at jeg agter og ønsker at indgå samarbejde med dig, for at bringe informationer til dig og andre interesserede. Nogen af jer er meget aktivt søgende og interesserede i, hvordan mange ting hænger sammen. Forstå kære børn, at det er ikke alt, der kan fortælles til jer, da det vil ændre tingenes gang uforholdsmæssigt. Vi ved, at I forstår dette.

Jeg blev anmodet om at komme igen, efter at have viste kanalen, en lang og stor session omhandlende projektionernes verden. Dette er et stort og svært og til tider dystert emne, da det griber ind i så mange holdninger og i så mange erfaringer, at det kan være meget svært at fatte med det menneskelige sind. Jeg vil introducere begreber for jer, som kan bruges og I er velkomne til at bruge disse, om I ønsker det. Vid også, at mange andre udtryk findes og er tilsvarende gode og præcise, omend de også rummer fortidens og erfaringens essens, hvilket kan gøre det vanskeligt at se tingene med friske øjne. Vi ved, at I ligeledes forstår dette udmærket.

 

Til de af jer, der læser dette og som har tvivl om rigtigheden af det skrevne og kommunikerede, vil jeg bare sige: Hvorfor læser du mon dette? Er det  ikke fordi du sendte et ønske ud i verden om at forstå noget, som du netop selv gik og baksede med? Noget der ikke gav mening? Noget der var besværligt?  Er det ikke sådan, at du ønsker at berige dit liv og hente det ind i det, som du ved, der mangler? Dette kan ske ved at gå kærlighedens og tillidens vej, og denne vej er bygget af af mange brosten, hvoraf også projektionsdelene hører til. Det er gennem at arbejde med sine egne mørkere sider, at man giver plads til at kærligheden og lyset kan komme til og kan vokse.

Til  dig, kanal, vil jeg sige,  at jeg er allerrede tilfreds med vores samarbejde. Det er ikke mange, jeg har vist mig for, som jeg har vist mig for dig, og dette er der er enkelt og fin grund til: Du ønsker samarbejdet, og du er udvalgt til at gøre det arbejde, som vil glæde både dig selv og mange andre.  VI har set dig an, og vi ved ,at du udstråler præcis den mængde tillid, som er nødvendig for at samarbejdet kan foregå. Vi ved,  at du har været utryg ved mange forandringer og hændelser i dit liv, og at du har haft svært ved at se den røde tråd, men vi ved også, at du nu har set, hvad det handler om, og at du ønsker at brede denne viden ud til andre, til dine medmennesker, til dine følgesvende her på kloden.”

 

 

 

mellemrum2

 

Søndag 24.07.2011

Kryon: ” Vi er nu klar til at begynde undervisningen .

Du er nu i en tilstand af parathed, hvor meddelelser, følelser, indtryk kan gives via din krop, for bedre at kunne formidle budskaberne videre. Dit sanseapparat er blevet opgraderet og opøvet væsentligt over de sidste år, og dermed kan andre indtryk gives dig nu, end tidligere. Du har selv været opmærksom på ændringer på denne front, med vid,  at flere ændringer end dem, du har observeret er indtrådt: f.eks. den syntese,  at du rummer verdensaltet i dig selv. Du ved dette, med via nye inpulser kan du erfare det mere direkte, da ændringer i dig påvirker alt.  Det holografiske og pakkede indtryk af verden og funktionaliteten er noget af det, du er blevet anvist – bla. da du healede  med engle og vi viste dig, hvordan healingsfeltet pakkes og opererer. Menneskebørn kender en del til matematik og til regler og de kender til gentagelse af mønstre og til ligninger og til tilbøjeligheder i det kvantemekaniske univers, men meget få har erfaret, hvordan selve paknngen af tid og rum foregår, hvilket er det, du blev vist den dag.  Dit sanseapparat er mægtigt og stort, kære du, og er endnu kun i sin vorden. Du kan undre dig over, om der mon kan komme  mere, og om du kan kapere det, men ja, kære væsen, det kan du naturligvis. Du er designet til denne mission, til dette arbejde, som du har valgt helt selv.  Din indtræden i denne tidsalder og dette tidsrum (*) er ikke tilfældigt. Du ved dette, da det er kommunikeret til dig tidligere. Du ved, at du selv valgte at indtræde i tids-rummet netop i disse år og du ved, at din mission er at arbejde for og med lysfolket og med de størstre meste for at indarbejde de ting i det jordiske som skal lande og fylde netop nu.  Det er svært at tilsidesætte de fysiske-menneskelige ønsker (*) men meget kan nås via kompromisser, som du jo er ekspert i, hvis sandheden skal frem.

Vores nye ord, som hermed gives til verdensfolket via dig, vil vi bede dig om at samle og og udbrede gennem de cirkler, du begår dig i. De vil dukke op undervejs som vores sessioner finder sted over de næste uger og måneder. Og år.

 

Vi snakkede om din mission ….. du arbejder allerede i Marias tjeneste, som du er vidende om. Du og Maria rummer samme energi og samme vidunderlige omsorg for alt og alle. Dine infomationer om at kalde Marias Skare sammen er ligeledes korrekt, da dette vil være endnu et medie at udbrede kærlighedsindstrålingen igennem. Vi beder dig overveje, hvodan dette arbejde kan lanceres i rammer, som du selv føler dig tryg og komfortabel ved. Vi vil respektere dine ydre rammer og ligeledes din formåen. Vi er opmærksomme på, at undervisningen på det bevidste plan, der har foregået om natten har været voldsomme og krævende, men samtidig meget ønskede for dig. Videre samarbejde kan letteste foregå, hvis vi sætter rammer for, hvordan og hvornår du ønsker kommunikationen. VI har naturligvis drillet dig ved at informere dig midt i andre gøremål, ja, tandbørstningen osv, både fordi vi elsker din store og smukke humor, men også fordi vi på den den måde ligger an til, at du skal have det du kan kalde ”kontortid” eller ”besøgstid” på en mere formel måde i forhold til os. Mærk, føl, se, hvad der føles mest korrekt. Lidt tid på dagligt plan er bedre end to timer en gang om måneden, hvis du forstår. Du oparbejder et  ”informations-overtryk” (*), som kan være belastende, hvis du ikke videregiver informationerne løbende. Du ved allerede smukt dette.

 

Du ønsker, inden vores formelle start på undervisningen, mere information om, hvem jeg, Kryon, er, hvor jeg kommer fra og hvad mit virke er.

Jeg vil give dig noget af denne information nu, men vid også, at visse informationer på nuværende tidspunkt ikke kan tilgå dig, da de er ubønhørligt store(*) og kan virke skræmmende og stoppende i stedet for medgørende(*) og medvirkende (*)på det kosmiske plan.

 

Mit udseende:

Som du ved, ser jeg ikke ud.  Jeg har ikke som sådan et fast udtryk eller et fast udseende, da dette vil være voldsomt begrænsede . Men jeg har vist mig for adskillige personer og entiteter(*) på forskelligvis. Flere har set mig som det, der mest af alt kan kaldes en ”sky-formation”  andre har set mig i noget, der minder om menneskeskikkelse vist på forskellig vis. Flere har påtalt mit ”Køn” – maskulint eller feminint: men som du ved, så rummer alle vi, der arbejder for det store lys(*) begge kvaliteter fuldt ud. Det ikræftsættende dynamiske maskuline, og det intuitive, indfølende, omsorgshavende og kreativtskabende feminine. Kunsten er at strømligne disse kvaliteter, hvilket lysarbejdere på mange måder er i stand til, omend det kan føles vanskeligt.

Mit udseende:

For dig, kære lysven, har jeg vist mig som en maskulin part og ja, jeg vist mig for dig med disse lys-udstrålinger hele vejen rundt om toppen af mit hoved: Pande, tindinger, baghoved. Udstrålingsapunkterne er 12 stk. som rummer og indeholder vissdommen om den endelig plan. Jeg viser dem således, da jeg på den måde signalerer og viser, at jeg er villig og ansvarlig for, at deling af disse informationer finder sted. Der kan ”skrues” op og ned for disse udstrålinger, men de er altid tændt. På samme måde vil dine blive tændt og på et tidspunkt vil du se dette vedselvsyn, men det vil også blive påtalt af en kær ven.

Jeg viser mig som høj og slank mest for at vise, at  jeg er ubesværet og ”mobil”. Mobil i denne forbindelse angiver kun, at jeg har let ved at bevæge mig fra a til b –  hvilket jo er indlysende i sig selv, da jeg ikke rummer de begrænsninger, der findes i tid og rum.

Ligeledes viser jeg mig med menneskelig udseende, for at ”blende” mig, og vise, at jeg er ikke-truende, men tværtimod kun rummer det, der er ønskværdigt.

Mit tøjvalg vil være skiftende alt efter vore samtaleemner. Du har allerede observeret i dine kanalieringer, at tøj (slør,kåber, kæder) kan bruges visuelt til at illustrere handlinger, intentioner, ønsker, gaver, beskyttelser osv.  med, og på samme måde bruger jeg min på påklædning for dig.

I dit første syn så du mig i nuancer af blå primært for at vise, at jeg er på kommunikations-rejse (*) i forhold til dig, sådan som du også fremover vil være på kommunikationsrejse med flere af de smukke væsener, der er i din omgangskreds, som tiden er netop nu.

Vid, at du er alt-seende min ven. Vi ved, at dit hjerte længes efter vores større  møder og videre samtaler, men vid, at du er altseende, og at du ser rigtigt i dine vurderinger af dine mandlige venner omkring dig. De rummer alle aspekter af dig selv, som du skal udvikle, arbejde med, se, lære af. På den måde er menneskelivet fantastisk og stort og dette vil også blive vist i de samtaler vi kommer til at have omkring  projektioner, som du, – ganske rigtigt – har observeret ikke kun behøver at være negativt ladede. Projektioner rummer samtlige kvaliteter, som kan rummes og er ikke kun belastende og tunge men kan være belærende og givende. Dette er i høj grad et ikke-set fænomen, som menneskebørn har svært ved at forholde sig til, men netop derfor giver vi dig denne gave at komunikere videre til menneskesønnen, der færdes omkring dig til alle tider.

Vores ”ordbog” spørger du til,og ja, vil vil udbyge den løbende, da vores samtaler berører dette fundament af fælles fostårelse.

Du har ret i, kære ven, at kommunikation pt er i højsædet. Følelsesstemninger(*) er i høj grad kommunikation. Alt, der kan modtages via jeres sanseapparat, (som rummer langt mere end, det menneskebørn tror i denne tid) er og handler om kommunikation – og indlæring. Disse ting hænger sammen, sådan som jeg også vil skitsere det senere.

Vi har drillet dig med forståelsesproblemer i relation til dem i din egen omgang – mht kommunikation– for at du skal forblive fuldt bevidst om, at dett er et emne, der er vigtigt. Du ved dette, men vi ønsker, at du skal fastholde informationen i dit sind i mens vores arbejde står på.

Nuvel, min solstråle, mit gyldne lys ….. lad os komme igang.

(Viser, at han sætter sig på kanten af et bord /desk… skødesløst, men i ”arbejdsmode”.)

 

mellemrum2

 

5: Indlejringer, sandsynlighed , dualitet, kompetance, visdomsord, projektioner, spejl, mur

Søndag 24.07.2011 fortsat)

(Viser, at han sætter sig på kanten af et bord /desk… skødesløst, men i ”arbejdsmode”.)

 

Kryon:

Indlejringer

Jeg vil først fortælle om indlejringer (*).

Definitionen på dette udtryk er, at alt er indlejret i alt. Alt rummer alt. Du rummer informationer om det ganske univers (alle planeter, alle stjerner, alle solsystemer), ligesom du rummer informationer om hver eneste celle i din krop. Bid mærke i  dette, for det er vigtigt. Forstå også, at hver celle i din krop dermed også rummer information om alt i universet. Cellen er intakt. Den er hel. Den er altviden. Den er symbolet på det store univers, der ses med det menneskelige øje (og det med øjnene og synet vil jeg komme tilbage til).

At noget er indlejret betyder hermed, at al information er tilgængeligt, om end den ikke altid kan ses. Du kan måske ikke netop nu se månes bagsiden, men informationen om den ligger i dig. Du kan måske heller ikke netop nu se mitokondrier i en af dine smukke celler, men informationen er fuldt tilgænelig.

Dett er vigtigt at vide for at informationen om projektionerne kan finde sted.

 

Dualitetsprincippet (*)

Det er vigtigt,  at også dette princip forstås klart. Mange informationer er tilgængelige om dualitet, men dette er den version, der skal bruges i vores kommunikation , som baggrund for viden om projektionsarbejdet.

Dualitet er et sted. Det er et undervisningssted.
Det er en situation: En undervisningssituation.
Det er et information: En undervisningsinformation.
Og det er et redskab: Et undervisningsredskab.
Endnu mere er det en stige, hvoraf du kan klatre op til andre foståelsesniveauer. Det er, som jeg tidligere har informeret dig om, kære sjæl, universets måde at undervise dig på,når informationen iøvrigt ikke er givet på anden vis. Det kan være en langsommelig undervisning, da ikke alle forstår princippet i det, men netop derfor gives informationen nu, så der kan deles ud af det.  Uddelingen af denne information er vigtig og vital og derfor anmoder vi også om, at forståelsen bringes hastigt videre i de cirkler, som du underviser og arbejder i. Faktisk vil vi anmode, om at du senere stringent underviser i disse informationer, da de så smukt understøtter andet materiale, der allerede er givet til menneskebørnene.

 

Dualiteten er en bevægelse og ikke en tilstand.

Dualiteten er modsatrettede kvaliteter, der sammen angiver en vej, en retning.

Dualitet er er den stilhed, der kan vises i en stom, hvor stilheden er rejsens mål.

Dualiteten rummer de mødesteder, hvor du vil træffe andre partnere, der arbejder med samme emne og potentiale, som du selv.

Dualiteten er rejsen mod enheden, som rummes i det ”store alt”, uanset hvordan dette benævnes.

Dualiteten er den menneskelige viden om, at skyld , skam, skuffelse er rejsepartenere sålænge den sande vej ikke følges.

Dualiteten er samtidig det smukke lys, der er din lanterne, din vejviser, din vindpil, din GPS,  din vejledning.

Forstår du, at dualiteten rummer mange mange kvaliteter, og kan ses på forskellig vis. Det kan være den ”menneskelige pestilens” fordi alt synes hårdt og svært, men det er også det menneseklige paradis, fordi klarsynet  vinder frem på denne facon. Se det som din hjælp og din støtte, det er det det er beregnet til. (smiler).

Dette var store emner min ven.

 

Sandsynligheder

Vi skal nu snakke om sandsynligheder.

Menneskebørn opgør meget i sandsynligheder og statistikker. Mange, især videnskabeligt orienterede, er bevidste om, at alle statistikker kan vendes og drejes og blot rummer de data, der er indlagt i modellen, intet andet. De viser et lille udsnit, et lille mønster, og nogle tendenser.

Vid at sandsynligheder blot er et værktøj, der er indeholdt i dualitetsbegrebet. Ligesom sandsynligheder kan bruges positivt, kan de bruges negativt, hvilket ofte er tilfældet.

”Hvor står er sandsynligheden for at noget sker?”  Dette afhænger dybest set ikke af statistikker og data eller erfaringer, men om den bagudliggende årsag, som er: Hvad er tanken bag.
Hvad er ønsket?
Hvad er motivationen?
Hvad sigtes der mod?
Den kaptajn, der styrer dit skib – hvad sejler han imod?

Forstå på denne måde, at ved at gøre dig selv til kaptajnen på dit eget skib, og ved at du sætter kursen mod det ”Højeste høje” og styrer ved hjælp af hjertets dynamik, hjertets impulser, derved fører du skibet forbi alle statistikker og data og fører skibet, og dermed dig selv, i rette mål.

 

Kompetancer

Vi skal tale om kompetancer, da mange vil kunne ytre, at de ikker er uddannet nok, ikke har forståelse nok, ikke har indsigt nok….. ingen kompetancer er dog højre end det ædle ønske. Ingen.  Ingen eksamenspapirer, ingen duelighedstegn, ingen medaljer, ingen ros,  ingen visdomsord fra en såkaldt ”mester” kan give dig bedre støtte og bedre vejledning end, at du kaster (og ja, dette er det rette ord) dig ud i kun at lytte til dit hjerte, og det din egen indre mester, eller guro, fortæller dig.  Ingen har patent på sandheden, da sandheden ikke ejes af nogen, men blot er.

Mange såkaldt uddannede og såkaldt vidende personager har store personlighedskvaler, fordi de intet ved om, hvordan de manøvrerer deres egen visdom. Mange af dem ligger inde med modstridende erfaringer i forhold til de visdomsord de overfører til andre. Ser du  propblemet? Mange underviser i viden, de ved er forældet, ud-dateret, forkert. Også du selv vil komme til at give informationer der var ”rigtige igår” men som ikke er ”rigtige idag”.

Det skyldes at kompetancer er underlagt dualitetsbebegrebet og derved er under stadig forandring.

Det jeg ønsker at påpege er, at alle er deres egen bedste vejleder. Værktøjerne vil blive givet til alle, der lytter, og værktøjerne vil blive udviklet og forfinet. Junglemanden i Honduras og bykvinden i Mexico City… alle er ligeværdige for disse værktøjer. Alle fortjener disse værktøjer. Alle har ret til til dem. Alle har fået dem tildelt,  men lige som med andre egenskaber er det sådan, at de skal bruges/trænes og anerkendes, for at de virkelig kommer til deres ret.

 

Visdomsord

I denne tid drypper visomsord i form af enkelt-ord og enkelt-sætninger ned til mange børn på jorden.  De dryppes ned til jer, som brikker til et puslespil, der skal samles. Det sker for at opøve samarbejdet og sameksistensen og dermed kommunikationsarbejdet. Ingen sidder med sandheden alene, da sandheden er delt blandt mange.

Men som I nu forstår så er alt rummet i alt – og det vil sige, at via samarbejdet så rummes al viden hos alle –  det er interaktionen og samarbejdet og kommunikationen det herefer kommer an på.

Og dette bringes os så tilbage på stien: Projektionerne.

 

Projektioner handler om at se det, der er indeholdt på celleplan, hukommelsesplan, erfaringsplan, udviklingsplan . Vores fysiske øjne kan ikke se de fleste af disse informatoner,  da de ikke er nedskrevet eller ikke vidregivet, så de kan forstås. Det er her, at projektionerne har deres store force, for det er her, at alt kan vises for dem, som ønsker at arbejde med det – se det. For de, der ikke ønsker at foholde sig til det vil det bare være ”en del af livet” eller ”en del af min skæbne” – måske mystisk og uforståeligt, men noget,  der ikke kan røres ved og arbejdes på.

For de der ønsker at trække læsset og ikke blot kigge på det er der rige muligheder for selvudfoldelse og ja, det man kan kalde åndelige evolution (*).

Projektionerne er sandheden om alt, der er rummet.

Projektionern er dagens fortælling om det, du skal/kan arbejde med (på godt og ondt.

Pojektioner er visdommen i dine celler, i din hjerne, i dit sind.

Projektionerne er det, der vises hos ”din nabo” ,i ”din hund” ,i ”den irriterende fører af volvoen foran dig” og ligeledes i ”det kærlige smil fra kassedamen” eller ”det blide kys fra dit barn”.

Projektionerne er  ”genskæret fra din computer” og det er ”følelsen du rummer, når du taler med  X i din telefon”.

Projektioner er ensomheden, når du føler dig alene – og det er glæden  når du føler, at du er i godt selskab.

Projektioner  er et stort og mægtigt redskab til forbedrelse og til forfinelse af kommunikationsredskabet, da du via projektionerne vil få tilført et andet ”ordforråd” og andet ”følelsesforråd” og andet ”hukommelses-forråd”.

Projektioner er langsomme i deres bevægelse/tilstedekomst og hurtige i den dynamik og hastighed, som de kan vise sig ved.

Vid disse ting, mit barn. Ved at have læst og hørt det, er det placeret i den højere bevidsthed og dermed tilgængeligt på anden vis.

 

Spejle og projektioner.

Vid at spejle og projektioner er to sider af samme sag. Vid også, at funktionen af ”mur” er noget af samme sag.

Du har selv meldt dig frivilligt til at være både spejl og mur i denne inkarnation, fordi det rummer undevisning for dig selv samtidig. Det kan være en passiv rolle til tider  – til andre tider kan det være en aktiv rolle-  eller en indlæringsrolle. Jeg vil komme tilbage til dette ved en senere lejlighed. ”

(slut  søndag 24.07.2011)

 

 

mellemrum2

 

6: At være – at komme hjem- ego – anti-dualisme – spejl – mur- trodsalder – tilgivelse – slippe

Mandag 25.07.2011
Kryon:

”Så er du klar igen min pige, det glæder mig, at du holder vores aftale.


At være

Vi skal lidt videre idag, da vi skal tale om det ”at være”.

Du, og andre, forbinder det ”at være” med to forskellige tilstande. Den ene er at være et eller andet eller en eller andet.  Den anden er det ”at være, som så bruges om det ikke at foretage sig noget specielt, men blot være sin i ro / i sin egen energi.
Tilstanden ”at være ” rummer mere end blot disse to former, menlig en tredie, der handler om det at være i sin essens, i sin ånd, i sit rette sind, i sin hjemme-tilstand, som er den tilstand, som man vil være i, når egoet er opgivet helt og fuldt og man er i et med ”det højeste høje” og ”det eneste”. Denne tilstand er der mange, der husker i mindre glimt. Denne huskes i cellekernerne, den huskes i en slags ”døs”,  den huskes, når kroppen er udtjent og ønsker noget andet, den huskes af og til i desperation, og ikke mindst huskes den for at minde hvert menneske om, at de kommer fra et sted, et oprindeligt sted, der er så ganske ganske anderledes, end det sted det nu befinder sig.

At komme hjem

Den ego-løse tilstand kan være et frygtsomt sted, da de fleste forbinder egoets præstationer og manifestationer med den højete form for selv-realisering og det, der er værd at gå efter. Men bringer det lykke?  Bringer det glæde? Bringer det ikke bare trangen til yderligere manifestationer og materielle gode og tingel-tangel, der kan tage opmærksomheden væk fra det, som vi skal tale yderligere om ……nemlig det at ”Komme hjem”, at komme tilbage til sin oprindelige vigtige form, tilbage til det sande ”at være”, forstået som at være forbundet med det eneste og det højeste. Dette er det anti-dualistiske univers, det sted, hvor ingen modsætninger findes, det sted, hvor universets indlæring om at finde til netop dette sted, ophører.

Det kan bestegnes som ”det højeste høje” eller ”det eneste ene”, eller ”det sande” eller som at være i lyset helt og aldeles.  Enhed uden modsætning.
Spejle og mure

Lad os gå tilbage, og lad os tale om speje og mure, den effekt som mange møder i det daglige. Det er et glimrende udgangspunkt og et glimrende springbræt for andre forklaringer og illustrationer.

I hverdagen møder I mennesker mange situationer – mange mennesker – som på forskellig vis vil ”prikke” til forskellige følelsesmæssige tilstande i jer. Denne ”prikken” viser arbejdsområder, hvor der er forbedrings eller korrektionsmuligheder på forskellig vis.

Et eksempel kan være, at du møder en person på gaden, der har den grimmeste hat på, og som vækker medynk i dig. Hvem tilhører denne medynk? Tilhører det manden med hatten – eller tilhører den dig selv. Lads os analysere lidt …..

Manden er måske glad og stolt over sit hat og bærer den med glæde –  eller han skammer sig over den, men er glad for at have den, da den skærmer ham mod sol/vind/regn. Vi ved det ikke. Men i nuet, hvor du ser manden, vækkes denne følelse af medynk i dig. Følelsen er, for at holde det fast, din følelse. Hvad rummer den? Hvad gemmer den?

Det kan være en direkte følelse – forbundet med en lignende situation: dig med en hat f.eks.  – du har en hat, og ved nu at du burde have ”ynk” for at bære den.

Men den kan også bare minde dig om en situation i det hele taget – at du føler, at du generelt måske er heldige stillet, og ikke behøver bære en hat (eller andet tøj), der ikke føles rigtigt.  Måske ER du heldigere stillet. Måske TROR du at du er det – igen:  Du kender ikke mandens udgangspunkt og følelser, men du kender dine egne.

Tag nu fat i denne følelser. Kig på den. Se om den bringer erindringer op, som du skal kigge på – forløse på en eller anden måde. Er der erindringer om din far, mor, bedsteforældre, venner eller andre, der rummes her?

Lige nu forholder vi os til, at du ser på en anden person, og at følelsen kommer derfra. Ser du det?

Men gå nu ud fra, at den person, der går med hatten er dig selv. For sandt er det, at DU er rummet i alle de personer, som du møder på gade og vej. Du ER ham med hatten. Faktisk er du på en måde både ham og hatten.

I den første situation, hvor du er betragteren, der får en følelse  – kan du forholde dig til følelsen, på en eller anden måde (eller faktisk kan du vælge at ignorere den).

I den anden situation, hvor du ER den du betrgter, kan du også få følelser.Disse kan dog være ganske anderledes.

Den store ”magi” eller det magiske punkt opstår, når du erkender og indser, at du rummmer guds-strålen, denne bid af ”det højeste højeste” BÅDE i den, der betragter – og i den, der blev betragtet. Det er guds søn, denne stråle af guddommelighed, der betragter gud søn,som også er en stråle af guddommelighed. Denne indsigt, kan KUN præstere kærlighed, hvis den rammes korrekt.  Ingen medynk. Ingen jeg-er-bedre-stillet-følelse. Kun kærlighed. Det er medskaberen,  der ser på medskaberen. Medskaberen af den kærlighed og det lys, der skal bære Guds barn hjem, hvorfra han kom.

Denne situation rummede noget du SÅ på og som gav dig en følelse.

Andre situationer kan være, hvor en handling, noget der gøres, noget der siges, vækker følelser i dig.  Det kan være en person, der ytrer sig om dette eller hint, som handler om ”dit liv”. Dette er ikke unormalt i undervisningssituationer f.x, hvor en lærer, eller en ældre person, mener at have ”retten på sin side” og ønsker at belære dig om et eller andet. De fleste forældre laver faktisk denne handling overfor deres børn, uden se, hvad der rører sig i barnets hjerte eller barnets sind.  Vi kender det som ”trodsalderen”, hvor vi, som voksne, mener at barnet er på tværs og ”går i mod” det, vi som voksne siger, men sandheden er, at på dette tidspunkt skal barnet lære at mærke, når andre går ind i ders psfære. Det er allerede på dette tidspunkt, at barnet, i det små, kan begynde at arbejde med filosofien om spejle og mure.  Børns verden udgøres stort og helt ved, at de agerer spejl i forhold til de voksne: de kopierer ganske frivilligt de voksnes ansigtsudtryk og handlinger, fordi, det er deres uddannelsesmetode. Så allerede nu er denne viden, denne tilstand, klar til brug i børnene.  Dette sker allerede omkring 2-3 års alderen, og er i disse tilfælde ren kopiering (ord til bogen).

Når nogen eller noget vækker en følelse i dig, f.eks. i kommunkations-situationer, da er det relevant og vigtigt at  mærke efter, hvilken følelse, der kommer frem.  Måske bringer følelsen erindringer med sig, måske ikke. Uanset hvad, så er det DIN følelse, og ikke en andens.

Der er nogle vendinger, det kan være rart at kunne omsætte og bruge anderledes, når vi taler om disse ting, og disse er allerede  – flere af dem –givet til kanalen.

Du kan forholde dig til de opståede følelser på flere faconer:

–         Minder følelsen dig om noget konkret, som du skal kigge på? Forhold dig til? tænke over?

–         eller rummer den en glimrende tilgivelsesmulighed, som du kan bruge (vi kommer tilbage til dette om tilgivelserne senere).

–         Eller rummer følelsen bare en tilstand, som du skal slippe?  Dette vil være situationen for flere, der har arbejdet med sig selv igennem længere tid.
Slippe

Hvorfor skal en følelse slippes, kan du tænke?
Forestil dig en stor sæk, der er fyldt til bristepunktet med  bolde. Hele tiden putter du flere bolde i, endnu flere i, og til sidst kan der ikke være flere, og disse bolde springer/hopper nu ud af sækken, fordi der simpelthen er for mange i.

Hvis vi drager en parallel til følelserne her, så kan det betragtres således: I nogle situationer vil det være hensigtsmæssigt at kigge på følelserne for at se om de rummer mere end fx. blot ynk, vrede, sorg ….. Måske er der store fællesnævnere: Et emne, der kan rumme flere komplicerede følelser. Når der er arbejdet med disse komplicerede ting, så involveres ”flere bolde” og når emnet er færdig behandlet, så fjernes der måsske to – måske ti bolde fra den overfyldte sæk. Dette kan tage noget tid, men kan på den måde være arbejdsindsatsen værd.

I andre situationer vil det være relevant at studere/erkende en følelse og komme af med/frisætte denne, hvorefter en bold fra sækken fjernes.

Forskellige metoder – begge handler om det samme: at tømme ”sækken” for bolde – at tømme dig for følelser.

Hvorfor?

Fordi, at du så længe du styres af følelser, der er anderledes end blot kærlighed, ses verden igennem et filter, gennem briller, der slører det, du ser.  Kun når du ser din sidemand, din ven, din partner, dit barn, din lærer, din forælder igennem kærlighedesns briller (hvilket reelt er at se ganske uden briller/filter) så vil du ”se rent” og ”se sandt”.

Dett er den ønskeværdige situation i nuet…. dette er det vi stræber efter i første omgang.

Horfor?
Fordi at først da vil du forstå, hvorfor du er sat her, og hvad det handler om. Først da, kan du indgå i din sande mission.
Først da arbejder du for dit fædrende ophav, det ”højeste højste” som medvirker til at bringe ”guds søn”  hjem i ”at være”. Og det er det, du bad om, da du kom hertil. Tag ikke fejl. Dette er ikke skrevet for hvemsom helst. Du, der læser dette, har den mission, at medvirke til at bringe guds søn, hjem hvor han hører hjemme. Han trives ikke i denne ”Bobbel” af materialisme, stress, sorg, sult, hungersnød, ensomhed, mangel af alt, der rummer sand kærlighed. Denne bobbel – dette univers – udmærker/viser sig ved at rumme alt det, som det dualistiske univers kan præstere, der er modsatrettet den sande kærlighed.

Det er sandt, at mange i disse år/i denne tid, arbejder for – igen – at få kærligheden indført i det menneskelige fysiske rum, i denne bobbel. Sandt er det. Alle arbejder de fra hjertet, men mange af disse skønne givende personer rummer stadig bolde i deres sæk (følelser, der er ikke –set) som gør, at de ikke ser alt helt klart. Derfor denne forklaring.

I er mange der er indgået samarbejde med mennesker for at støtte op om kærlighedens indtræden på jorden. Marias skare udgør en stor gruppe af de mennesker, som bevist, eller ubevidst, holder kærlighedsenergien på jorden for at lade
denne vibration, dette kærligheds-stof, brede sig.
Kærlighed

VI må specificere, at med ”kærlighed” menes ikke den fysiske kærlighed, som består i kys, kram, omfavnelser eller seksualitet. Disse er blot fysiske manifestationer. Disse manifestationer KAN handle om at udtrykke kærlighedfølelsen/kærlighedsenergien, men ofte er de udtryk for et ”burde” eller for en drift, eller hyppigere endnu, en måde at flygte fra situationer på. Sex er et lige så udtalt remedium til at flygte fra livets kvaler med, som narkotiske stoffer, alkohol og meget andet. Denne flugt er blot udtryk for, at sækken med bolde er overfyldt og at det vil være formålstjenligt at se på det, som sækken indeholder. Dette bør gøres stille og roligt. Det bør gøres med egen-omsorg. Det bør gøres med respekt for, at det er store ting, store emner, store situationer, store følelser der kan springe op af hatten  (ja, bemærk mit genbrug af dett ord : ) ).

 

Lad  mig slå fast igen: Udtryk som fysiske kærtegn og sex, at give gaver og materielle handlinger intet har med kærlighed i sig selv at gøre.

Der kan være kærlighed inde i billedet, naturligvis er det sådan, men ofte er det situationer/handlinger, der bruges for at dulme erkendelsen af, at kærligheden mangler.

Det er stadig ganske få, der har mærket den rene sande kærlighed. Meget få. Men mange har mærket ”lykken” (her nævnt  som en øjebliks-tilstand, man senere gerne vil tilbage til, men som i sandhed ikke ”mætter” i mere en få minutter eller kort tid af gangen).

Mange kender lykken ved at få en dukke, en legetøjsbil, en cykel, en vidunderlig bluse, et skønt smykke, en knallert, en bil … men er det ikke sandt, at denne lykkefølelse kun varer ganske kort?

Den sande kærlighed er kendetegnet ved at være en tilstand, som kan hentes frem, uanset hvor man er, hvad man har på, hvad man ejer. Den er som en viden, en tanke, en erkendelse, der blot er tilrådighed. Den er der for alle. Der er ingen omkostninger, ingen pris, ingen forhandlinger, der skal finde sted. Den er sin egen ”væren”, den er betingelsesløs.

Det er denne sande kærlighed, denne tilstand, som den gudsstråle, der bor i ethvert menneskehar adgang til. Men da de fleste mennesker ikke ved, at de rummer dette smukke lys, denne smukke gudsstråle i sig –så ved de heller ikke, at de rummer adgangen til den sande kærlighed. Hvordan skulle de vide det? De søger denne fornemmelse (som de i deres indre VED må være der)  i erstatninger som fysiske goder, andre menneskers omgang , anerkendelse, prestige, ….. altid søgen efter noget andet, der er større, bedre, smartere, mere værd.

Ser du, hvad jeg mener?

Når jeg så snakker om spejle og mure og andre ting, der indgåri hele projektionsprincippet, så er årsagen KUN at fjerne alle de hindringer, der er i vejen for at finde frem til den sande kærlighed. Intet andet. Om du kalder denne sande kærlighed for GUD, Allah, Buddha,”det højeste” eller ”det eneste” eller hvad du ønsker at kalde det, er helt helt ligegyldigt, da det rummes overalt.

Det er HER, at een bror møder og kender sin anden bror i verden udelukkende ved at kærlighed kender kærlighed – at en guds-stråle kender en  guds-stråle.

Vi er alle et.

Jeg står her, som Kryon over for dig, kanal, udelukkende fordi du ønsker at hjælpe andre med at finde denne gudsstråle, som du fandt i dig selv.

Jeg står her foran dig, udelukkende fordi du mærkede denne sande kærlighed og vidste, at den ikke blot var dit eje men alles eje.

Derfor, kære ven,  kære kanal,  kære kærlighedsbringer, står jeg foran dig.”

 

 

 

mellemrum2

 

 

7 Projektion, internet, dating,

kærlighed, behandlere og terapeuter, skelneevne, at være lys, jordforbindelse, gode gerninger.

 

Tirsdag  26.07.2011

Kryon :

”Velkommen igen kære ven. Igen sidder du der J

Lad os i dag tale om nogle andre facetter af projektion. Den nat jeg viste dig, hvor meget projektion foregår, var en travl nat. Jeg viste dig så mange ting, og meget gik op for dig præcis den nat: At emnet er større end lige antaget var en af disse ting. At nattens undervisning ville tage lang tid at ”tage ned” er en anden. Jeg vil forsøge at vise og angive tingene mere præcist og uden så meget ”illustration” da emnet ellers vil være en uforudset arbejdsbyrde for dig.

Lad os komme i gang.

 

Computerne og dialogerne der:

Når man har kommunikation i gang  – især chatlignende, hvor alt går hurtigt – da vil det kunne observeres, at man reelt skriver med en særlig side af sig selv.  Man kan komme i det ”mode”, at de svar man modtager ”skriger til himlen”/er helt gale, men hvis man overvejer muligheden for, at det er projektion, der er igang her, at det i virkeligheden er ens egen underbevidste forvirring, angst, skyld, der kommer frem her, så er man nået langt.
Meget af det, der foregår via data-udveksling og internetadgange (som jo blot er et billede på den samlede hukommelse og samlede ”hjerne” for alle) er også eksempler på projektion. Møder du billeder/tekster, der gør noget ved dig: skaber en følelse, så er der noget, der kan tages fat på. Husk igen mine ord: Alt andet end kærlighedsfølelsen, er følelser, der kan arbejdes på.

Også via emails og internet mødes store følelser. Mange prøver i disse tider kærlighedsvariationen via mødesteder på nettet for at finde livspartnere. Dette er et særligt specielt område, da det rummer mange glæder, mange såkaldte farer, men også mange sorger. Mennesket i dag er meget bange for at gå alene rundt i verden, kærlighedsløst, og her er et sted, hvor man kan møde hinanden, uden at tage til ”enkebal” og vise frem, at man  er solo og ganske alene. Men selv om man sparer sig selv for besøg på ”enkeballet”, så er der præcis samme muligheder for at møde mennesker, der får mange følelser frem i én: kærlighed, had, forvirring, sorg.  På følelsesfronten sparer man ikke nødvendigvis sig selv. Vid blot dette.

Kommunikationen via dette elektroniske medie skal vi også tale om. Hurtighed/langsomhed i dialoger er et signal om, hvordan du, og den du kommunikerer md, er på bølgelængde. Nogen vil opleve – i hurtige mails og i chatrooms – at dialogen er meget hurtigt. Dette sker fordi man er tunet ind på hinanden, og deler en ”frekvens”. Dette åbner op for følelsessiden og håndtering af denne via projektioner. Misforståelser her handler om misforståelser i dit eget sind, områder, hvor du er gået galt, og hvor der er plads til forbedringer. Fejltolkninger handler om din egen hastighed i at tolke og ikke nødvengivis gøre det korrekt.  Brug af vendinger, der helt klart kan misforstås, er et særligt værktøj i denne forbindelse.

Mange, især du selv kære kanal, har oplevet, at mails forsvinder eller er dage undervejs. Også i dette ligger der et signal. Her betyder signalet, at I er på forskellige frekvenser, og at energibilledet i mailen ikke rummer enshed med de skrevne ord. Måske er der beskrevet såkaldte sandheder, som dog ikke kan betegnes som sandheder, når det kommer til stykkket.  Der kan være tale om decideret komediespil, koketteri, ”langen over disken” rent verbalt, eller udsalg af følelser, der ikke nødvendigvis burde sælges ud af, da de er upræcise, eller forkert håndteret. Deraf langsomheden. Den sker for at skabe plads til tanker i stedet for til skriverier. Forstå dette min ven, og du har endnu et redskab at bruge i projektionsarbejdet.

Med hensyn til præcission i skriverier: Dette er et meget vanskeligt emne, da meget siges via et ”smil” eller via ”et grin” eller via ”et glimt i øjet”. Der findes i dag tegn, der kan bruges til at angive dette med – men vid, at megen skæv ironi og sarkasme kan kamoufleres ved at indføre ”en smiley” for at lade som om, at dialogen er menet venligt og humoristisk. Vær meget opmærksom på dette.

Vigtigst af alt er det jo, at man, som afsender, har rent mel i posen, hvis man ønsker en dialog, der er sand og kærlig og udviklende.

Skal vi tage en ”pause” og tale om dine egne erfaringer, kære kanal?  Megen sorg og frustration har du selv oplevet via dialoger med en af dine sjæleveenner. Vid, at I begge er hårdt ramt kærlighedsmæssigt, da ingen af jer sandt har oplevet kærlighed i partnerskaber, men kun har oplevet kærlighedslignende tendenser. I vidste ikke, at bedre kunne fås, og derfor har I følt jer tiltukket af det, der var at få, på daværende tidspunkt. Det er disse lighedspunter I ser i hinanden, men har haft brug for at ”udligne” via forklaringer på forskellig vis. I har begge hentet forklaringer ned, men ægtheden af det modtagne, især fra andre menneskelige partnere, er ikke altid helt lødig. Vid, at ikke alle informationer man får fra trediemand eller god ven, er lige velegnede til at bruge i ens eget udviklingsarbejde.

Dette bringer mig over til de projektioner, der ligger hos de af jer, der er ”Behandlere” eller terapeuter.  Dette er et stort emne.  Ikke blot hos behandler og terapeuter, men også hos tarot- eller andre kortlæsere,  astrologer, numerologer, terningekastere, yoga-rådgivere, meditationsvejledere, såkaldt clairvoyante osv.  er der store faldgrupper, som næsten mere udgør reglen end undtagelsen.

Der er en meget stor indlæring i at besøge/henvende sig til disse ”lærere” – både når det går godt og når det går mindre godt.  Der er, som man også siger, en lærer til enhver elev, derfor er graden af forskellighed og kompetence også særlig stor. Alle vil komme til at henvende sig til en eller flere for at modtage råd, blot for at erfare, at rådgivningen er af skidt kvalitet – eller måske decideret forkert. Dette er for at opøve egenskelneevne. Det er en ”vejviser”, der handler om, at det er nødvendigt at kigge indad i sig selv, bruge egen intuition, både i almindelig gøremål, men altså også når man vælger sig en lærer/vejleder. Man kan naturligvis ikke ligge sin ”velfærd” eller sit ”liv” hos hvem som helt og gå ud fra, at de vil håndtere ens liv lige så omhyggeligt, som man selv ville gøre det. Forstår du? Så når der er en lærer til enhver elev, betyder det, at alle er lige nødvendige. Du, der kan gå uden om en skidt lærer for dig, har lært at bruge en del af din indfølingsevne præcis til dette. Du, der møder en skidt lærer møder muligheden for en indlærng, som er nødvendig for dig præcs nu, og dette er en stor og dejlig mulighed, omend det kan føles irriterende og ”for dårligt”: Men husk, at det kun er udtryk for det behov du står med.

Tibage til lærerne:

Alle mennesker rådgiver ud fra egne erfaringer og eget sprogbrug. Det er meget få, der forstår og kan rumme, at gå længere ud en dette, da de da vil komme ud forbi deres eget opsatte sikkerhedsnet og deres egen forståelse. Det er normalt, at man primært vil forblive inden for de rammer ens egen logik og erfaring har givet en. Dette er en parameter.

En anden parameter er, at tolkningssituationer, mulige emner/steder, hvor en lærer skal tolke noget for en anden, er en oplagt situation til at se noget af det ubevidste man selv går rundt med: Oplagt til projektioner.

Måske ser man, at den, som man skal rådgive er bange, frustreret, står i en elendig situation, håndterer sygdom eller velfærd eller familie dårligt –  ofte vil dette have samklang til rådgiverens eget liv: at man selv er eller har været i samme situation.

Der er en sandhed i, at jo mere man har lært, jo flere erfaringer man har fået, jo flere”sprog” taler man og jo bedre kan man kommunikere md forskellige personer. Dette betyder, at det kan være ganske fint som ”rådgiver” eller ”lærer” at have gjort en masse tanker, erfaringer, indlæringer på egen krop og sjæl, da man så har en bred kommunikationsbaggrund og bred forståelsesbaggrund i relation til dem, man tale med. Men altid skal man som ”afsenderen” af information være opmærksom på, om det man taler om i virkeligheden gælder én selv.

Det er naturligvis meget sandsynligt, at den man skal rådgive netop har valgt en som ”lærer” som har de rette erfaringer (dette sker oftest ubevist), men det fritager ikke ”rågiveren” fra, at det skal overvejes, om det, der kommunikeres også har en ”pil” tilbage til rådgiveren selv.
Kan det sagte være sandt for både afsender og modtager? Kan det eventuelt KUN være sandt for afsenderen?

Mange såkalte terapeuter hengiver sig i disse år til lyset og til at være ”lysets rådgivere”, men adskillige af disse smukke ”Lys” er stadig omgivet af nattens tåger og mørkets mulm. Viljen til at være ”Lys ” er af vigtighed for at komunikere lysets facetter videre, men for at kommunikere dette lys videre helt rent, skal alle skyer omkring lyset fjernes. Dette er næsten umuligt for det menneskelige sind, men et lys, der vises 90 %  lyser mere end et lys, der vises 10 % .Så kære lysarbejder, hvilket lys er du?  Alle, eller i hvert fald mange, vil erklære, at de er 100 % lys, men hvis følelser som vrede, aggression, irritation, sorg, ked-af-det-hed dukker op i ens eget liv, eller i sessioner og omgang med andre, så er man ikke 100 % lys. Det betyder ikke, at det lys, man som ”ildsjæl” og som ”lysarbejder” besidder ikke er smukt nok – jo, ethvert lys er usandsynligt smukt! – men det betyder, at der stadig er grund til at ”rense” rundt omkring lysets flamme for at få det til at skinne smukkere og mere. Forstår du?

Vi talte i går om spejlet ….. enhver terapeut, instruktør, lærer, vil møde elever/klienter, der opsøger én, måske for, at disse kan få hjælp (det er jo deres motivation), men lige så meget fordi ”læreren” ønsker at arbejde med at sende og besidde ”rent lys” og derfor, via denne elev/klient får endnu en mulighed for at finde en lille sky, der stopper noget af lysets virke.

Dette er meget store og kompakte emner, som det er svæt og til tider langsommeligt at arbejde med, og alle vil på et tidspunkt have det sådan, at de tænker ”Nu må jeg være der” eller ”Nu gider jeg ikke mere” eller ”Nu er det nok”: Dette er ganske naturligt og det kan ikke være anderledes. Når man kommer dertil er det måske tid til en lille pause. For indse, kære ildsjæl, kære lysven, at arbejdet ikke stopper, så længe du går rundt med dine fødder her på den fysiske jord.

Det bringer mig over til emnet omkring jordforbindelse, som af mennesker bruges på mange forskellige måder.

Jordforbindelse sættes idag i forbindelse med jord/rod chakraet, og det rummer meget sandhed. Men jordforbindelse handler endnu mere om bevidstheden om, at man arbejder som fysiske menneske i det fysiske rum.  Det er det, det handler om. Mange laver øvelser for at skabe kontakt med Gaia, vores fysiske hjemsted, jorden, men at blive bevist om, at man er en del af Gaias cellekultur, en del af Gaias energi-rum er fuldt ud nok.

At fobindes sig med ankre til jordens centrum, eller forestille sig, at man har stensko for at føle sig ”tungere” og ”mere hægtet sammen med jordkloden” kan være fint nok, men viser måske også, at man ikke selv har erfaret og set sammenhængen til kloden, som den fremstår nu.

Vid, at du og kloden er et. Alt hvad du gør og tænker kan afspejles på kloden. Et godt eksempel er jo, at hvis du efterlader skrald i skoven, at så roder det der, og bliver liggende i måske meget meget lang tid. Lidt skrald samler hurtigt mere skrald, sådan som det også ses på gader og veje, hvor skrald har det med at bunke sig op. På samme måde gælder det for tanker, tankestrømme og holdninger.  Hvis din nabo lader bilen dryppe olie ud på veje, så tænker du måske at ”når han kan, så kan jeg jo også” og hvis en person mener at ”Det er fint nok at snyde i skat” at ” så kan jeg jo også”.
Hvis andre mener, at det er i orden at slå deres børn, må du så også?  Hvis andre mener, at det er i orden at bagtale en kollega, en ven, et familiemedlem, må du så også? Alt dette er at betragte som ”skrald” eller ”støj”, og det er noget, der kan bearbejdes ”hjemme” i en selv. Mennesket er tilbøjeligt til at give naboen, familien, en politiker, det politiske system, kongehuset, medierne (tv og aviser) skylden for mange hændelser og mange ulykker men intet er anderledes end det, vi gør og vælger selv. Dette er blot, igen, et del af projektionstanken. Vi ser at politikere gør tåbelige ting.. …. denne følelse af tåbelighed kan vi tage tilbage og arbejde med helt internt hos os selv. Ser du?

De bringer mig hen og snakke om gode gerninger. Det er meget normalt, at folk køber sig ”god samvittighed” ved at støtte velgørende formål, eller ved at hjælpe naboen med indkøb. Disse handlinger er i sig selv gode og fine, men hvis de gøres af en anden årsag end sand kærlighed og medmenneskelighed – så er de med til at kamouflere det, som det handler om: dårlig samvittighed og lysten til/brugen for at købe aflad. Det er dette visse religioner lever og har levet af.  At skyde naboen i foden om mandagen og derefter gøre en god gerning om tirsdagen ændrer ikke på at mandagens-handling kunne have været undgået.

Mange taler om aflad, undskyldninger, og tilgivelser og meget kan nås af disse veje, men vid, at det er når den sande kærlighed taler til os, fra vores hjerter (og ikke fra hjernen), at vi når langt.

Ordene, at man skal behandle andre som man selv ønsker at blive behandlet, er meget sande.”

 

 

mellemrum2

 

 

8 Undskyldninger – forklaringer – skyld  – lys – hjenen – tilgivelse- geografi- historie-tidsrejsende- kryonbilledet –

Onsdag 27.07.2011

Kryon:

”Hej min engel. Du skriver igen idag selv om morgenen har budt på afbrydelser. Det er VelSet.  Vi forstår, at du har brug for hilsener også fra den verden, du begiver dig rundt i. Det er i øvrigt en glæde at se, at du har fundet så mange ligesindede og at I bevæger hinanden til at gå mod det rette og gode sted. Det er dejligt at se og en fornøjelse at være vidne til.

Vid, at du har impulsen til at påvirke mangt og meget i den inkarnation, du er i nu –   du formår at påvirke både i det stille, men også via mere udfarende funktioner, og dette vil jeg tale med dig om på et senere tidspunkt. Vid at dine opgaver i fohold til at undervise og tale for andre, blot er ved at åbne sig op. Du er en god og dygtig taler, meget inspirerende – så længe du taler om det, der fylder dit hjerte. Du ved dette. Hastighed i talen vil vi hjælpe dig med lige som billeder (som du ved). I virkeligheden ar det været fantastisk at arbejde sammen med dig på din workshop og på din intro-aften med og om Kurset. Også når du videregiver inspirationer i dine grupper er det ofte en ren fornøjelse at se. Vi ved dog, vi ser det på dit humør, at du nogen gange føler dig træt og drænet i visse grupper…. vi vil hjælpe dig med dette også.

Se blot trygt fremad. Din fremtid er sikret, øknomisk, visuelt, pekuniert, kærlighedsmæssigt, også selv om du i skrivende stund kan have svært ved at overgive dig 100% til tanken om, at du kan blive elsket og set, sådan som du ønsker det. Du står overfor mange valg i dette år, og så længe du lytter med hjertet og følge de informationer og input du får ad danne vej, så længe går du ikke galt i byen. Faktisk kan du ikke gå galt i byen, da dine veje er malet og tegnet i sandet allerede. Din spor er sat. Din viden er delt. Dit liv er åbenbaret. Din historie er åben. Du er, sådan som jeg er.  Du har set den sandhed der er i, at vi alle er det samme og at tid og rume er ikkke-eksisterbare andet end i  den illusion – den drøm –  der i dag kaldes verdenen. Dine ytringer for at hjælpe andre til at se det samme er fine og er belønnet.

Jeg vil nu overgive mig til at tale om undskyldninger og forklaringer, som også er den del af det værk, du nu skal skrive. I hjertets lys, min søde, i hjertets lys.

 

Undskyldninger og forklaringer.

Det er en sandhed af de uomtvistelige, at menneskebarnet søger forklaringer på alle leder og kanter. Menneskebarnet, jeg kalder det barnet for at illustrere at  mennesket mht. viden ikke er helt voksent og indsigtsfuldt(*).

Hvorfor søger mennesket forklaringer alle vegne? Det gør mennesket, fordi ego-siden har beriget mennesket med en fantastisk hjerne, som videnskaben i dag kæmper for at forstå. Hvis sandheden skal frem, så leder videnskaben i dag mange forkerte steder, hvad hjernen angår, man lad os ikke diskutere dette – ud over at det sker. Forskere og specialister er meget orienteret i, hvilke områder af hjernen, der har med de forskellige ”dele” afr kroppen og bevidstheden og sanserne at gøre. Kun ganske få forstår, at det er sådan, at hver del af hjernen rummer alt. Alt er også her holistisk og holografisk. Hver celle afspejer  det hele: Ikke blot hele kroppen, med det hele. Alt. Det er, som jeg har været inde på tidligere i forbindelse med tid og rum foldet og pakket. Det betyder i denne forbindelse, at jo bedre man forstår at kigge ind i hver celle og kigger med de værktøjer og instrumenter, man har til rådighed, jo mere vil man få nye ting vist. Cellen vil vise sig at have overraskende dele – stofligt og energimæssigt – som man ikke kendte til. Kvantefysikerne er naturligvis inde på dette, men det er stadig kun begyndelse. Meget mere vil vise sig her. Samtidig med at videnskaben på mange råder er unødvendig, så er den samtidig helt nødvendig, da det er muligt via videnskaben og forskningen at påvirke den menneskelige evolution. Det er sådan, at man har ment, at udvikling og evolution har foregået på mange forskellige måder gennem tiden. Det er kun lidt set, at tanken (blandt andet via forskning og empiriske resultater i forsøg og i hverdagens liv) også påvirker udviklingen. Det er den eneste og den sandeste påvirkning de er. Da mange mente at Darwins teorier var de rigtige manifesterede man blot, at flere fund blev gjort, som påviste en vis rigtighed. Det var tanken bag (motivationen), der styrede dette. Det man har fokus på vokser og bliver synligt. Det man VIL overse, kan blive overset. Der er mange valg her og valg er også noget af det, vi skal tale om senere.

Forklaringer :

Forklaringer for mennesket er helt nødvendigt for at kunne være ”i det”, som er en meget besynderlig verden. Det er måden, at håndtere det på, som er uhåndterbart, ikke til at bære.  Forklaringer er her givet i to dele:. En, der handler om brug af den logiske sans, som mest handler om at samle viden om, bruge den, informere videre om den. Dette er en del af den tankemæssige evolution, som er cirkulært løbende og som samtidigt hæves op når passende trin, valg og påvirkninger indtræder. Du, kære kanal,har omtalt det som en spiral og det er ganske præcist angivet og præcist som vi viste dig det. Spiralen er  ”opadgående” (bevidsthedsmæssigt) og samtidig midtersøgende, (al-viden /gud/sandhed). Det er vores valg, indsigter, erfaringer, forventninger og ikke mindst håb og ønsker, der gør, at spiralen virker optimalt.

Det er ethvert menneske frit for at vælge at blive stående på samme punkt hele livet. Det punkt man står på, vil langt hen ad vejen være det punkt man møder igen i næste inkarnation. Der kan ændres forløb, hvis det er hensigtsmæssigt, men det er noget der aftales i broderskabet, og det er et stort samarbejde, der sker omkring dette. Vid blot for nu,at intet af dette er tilfældigt. Intet. Alt er præcis, som det skal være. Oplever du, at det føles anderledes, så tænk igen, og undgå at gøre dig selv til offer for dine egne negative forventninger. (som vi også vil komme tilbage til).

Forklaringer rummer altså to dele, den ene er den type forklaringer,  der handler om det logiske og det, der kan bruges indlærings/erfaringsmæssigt og kan bruges evolutionsmæssigt (ikke fysisk evolution!).

Den anden type forklaringer er de forklaringer, der bruges- og dette sker i stor og høj grad – for at give den skyld bort, som man selv mærker. Det er en barsk oplevelse for mennesket at mærke skyld (ofte forbundet med skam også), og derfor vil mennesket, som udgangspunkt, prøve at dele den skyld. Måske vil man dele md sin kollega (det var ikke min skyld, han/hun lavede også fejl), sin partner, sin chef, sin nabo……. eller måske vil man (og dette er det mest normale – se bare hvordan det ser udi trafikken ) prøve at videregive hele skylden til en anden, således at man selv fremstår ganske uden skyld. Dette føles naturligvis rart lige i  øjeblikket (”Jubii…. jeg er uskyldig,… det var hans skyld”), men underbevidst ved man godt, hvor problemet stammer fra.

Da du selv er rummet i alle andre væsener, alle andre medmennesker, er det mest kærlige at gøre, naturligvis at bevare ”skylden”  (som reelt ikke er er!) hos sig selv, og arbejde med den der, hvor den er mest tydelig. Det er også der, hvor det gør mest ondt, eller ubehageligt. Det er der, hvor det er mest tydeligt.

Hvordan tager man så denne skyld til sig og arbejder med den? Der er vist mange veje til håndtering af skylden. Sandheden er jo, at skylden ikke er der. Alt der opleves er blot givet som inspiration, til at påvirker på den ene eller den anden måde. Dette gælder held/uheld i spil, kærlighed, jobs, boligformer, helbred. Alt er givet som en inspiration og bør absolut ses som sådan en. Det ER (vi ved dette) meget meget svært at se det som bare ”inspiration”, hvis helbredet skranter, hvis der sker ens barn noget, hvis bilen total-skades eller huset  brænder. Meget svært. Men der er et guldkorn i enhver kiste, der er en gave i alle situationer, der er et lys i et hvert mørke. Det handler om at ville se det – ønske at se det. Du kære kanal, omtaler det ofte sådan, at det er en gave, men at den kan være pakket meget mærkeligt ind.  Du har ganske ret i, at det ofte først ses retrospektivt, i bagspejlet, at en sårbar hændelse var en gave – noget der fik en til at tænke anderledes, eller vurdere tingene på en ny og mere hensigtsmæssig måde.

 

Udskyldninger

Undskyldninger og forklaringer går ofte hånd i hånd. Ved at give sig selv en forklaring, der bringer skylden over på ”sidemanden” har man en god undskyldning for ikke at se tingene i øjnene.

Dette er den ene vinkel- det ene synspunkt – der er om denne sag.

Det andet er undskyldningsbegrebet (*), som jeg også vil tale om.

Selve begrebet handler om at stille sig ”uden for skylden” – ikke at have skylden, at fritage sig fra den via en handling, der – bevidst eller ubevidst- virker befriende. Det er sådan undskyldningsbegrebet er givet herfra.

Der er en fejlside, eller en risiko-side ved undskyldningsbegrbet, og det er at det på een måde handler om at vedtage, at der ER sket en fejl, og derefter arbejde på at komme ud af den.

Det er en fejl på den facon, at der IKKE findes skyld, andet end i det menneskelige sind. Det er en ”opfindelse”, noget der ikke findes i virkeligheden. Det er et ”værktøj” kan man sige, lige som tid og rum er. Noget, der kan bruges til at arbejde med for at komme videre. Det skal ikke virkeliggøres mere end det er nødvendigt. At dvæle ved en skyld vil være vanvittigt og forkert. At se på den et øeblik og derefter lytte indad for at finde den rette metode i hjertet til at bearbejde problemt/skylden med er en anden -og bedre metode. Ingen opnår glæde eller bedre liv eller større indsigter ved at bære en skyld på sig i år-tier, som faktisk (tro det eller ej) er meget normalt. Langt mere optimalt er det at registre,  at der ”skete noget” og så forholde sig til det med det samme, eller i hvert fald så hurtigt som muligt.

 

Tilgivelser

Der er flere veje at gå her og jeg vil angive de vigtigste:

Det  vigtigste er at friholde sig selv fra skylden og bedste metode til at gøre dette med er at bruge de lys-muligheder, der ligger i tilgivelsspakken, som allerede er defineret i tidligere materiale.  Flere indsigtsfulde personer har skrevet om tilgivelser gennem årene, der har været.  Disse beskrivelser har været præget af den tid, de blev skrevet i (og husk nu at tid og rum ikke findes i virkeligheden), men de har været præget af samtiden, lige som alle historiebøger osv. også er. Gennem få er der kommet lysere og lettere materialer til veje på det fysiske plan. Disse er langt mere inspirerede direkte fra hjertet – det store lysende hjerte – end fra det menneskelige plan.  Tidligere tilgivelser gjorde sit for at slå fast, at man tilgav personer og situationer og at man var specifik omkring det man tilgav.  Dette var nødvendigt på det tidspunkt.  Nu er tankeevolutionen der, hvor andre lysere muligheder er til rådighed og det store lysende hjerte (*) har ”talt” og har vist muligheden for at arbejde på det ikke-dimentionale plan (*) dvs. det plan, hvor tid og rum ikke findes.  Mennesket er så viklet ind i tid og rum, at dette er svært at forstå, men ved netop at arbejde med det, der er ”lige foran en” trækkes man uvilkårligt i den retning. Det er lidt som gulerodspincippet kontra stokkeprincipet: hvordan vil du drives fremad?

Undgå at brug logik på dette (husk, at logik er blot menneskabt og en del af det at bevæge sig tankemæssigt evolutionært fremad). Accepter blot i dit hjerte, at muligheden findes. Stil ikke spørgsmål ved det. Tag det bare ind. Ved at acceptere det arbejder det anderledes i dig, end det gør, hvis det behandles som en almindelig data-indstrømning, der håndteres, rubriceres, og puttes i kasser og rammer, der er til at håndtere.

Tag altså bare ind, at der er en anden måde, en anden facon. Ved at tiligive uden at gå ind i rammerne (tid,sted,person, emne,følelse)  tilgives på alt uanset tid og rum. Dette virker alle steder, alle tider og på alle følelser. Du ved nu, at der er en guds-stråle, et guds-kim, en facet af dig selv i alle mennesker, så ved at tiglive alt omkring denne guds-stråle tilgodeser du alt og alle og især da dig selv (og så bliver det jo interessant for de fleste).

Mange vil spørge ”hvordan?” gør jeg så dette, og igen vil jeg pege på, at der findes materiale omkring dette, og i øvrigt kan de instruktioner man finder i sit hjerte bruges på glimrende vis. Vid, at andre mestre end jeg er meget til rådighed i disse tider, bl.a. Maria, som kan kontaktes via et hvert hjerte. Maria sammenkalder i disse tider ”sin skare”. Hun ønsker at samle  alle, der arbejder via  hjertet for at nå til ”det store hjerte”. Så har du tvivl omkring disse ting, så hendvend dig i dit indre til Maria. Maria er kendt igennem mange religioner og mange overbevisninger og er forde fleste ikke angst-fremkaldende, derfor er det denne energi, denne kærlighed,  denne stemning, der hjælper alle lige nu. Vid, at også andre navne kan falde ind i dit sind, og hvis det sker, så bruger du disse. Man siger jo at ”alle veje fører til Rom”-samme sandhed kan endnu mere bruges om at ”alle veje føre til det Store Hjerte”.

Ønsker du en anvisning på, hvorledes du kan arbejde med  en fejl/mangel/skyld i en situation så kan denne skabelon gives dig for nu, og jeg vil medgiv dig forklaringens devisen også:

X. Du er ånd. Du er hel. Du er hellig. Du er uskyldig. Alt er tilgivet. Alt er udfriet.

 

X   er navnet på den person (dig selv også), eller dyr  fx. Som problemet handler om. Husk samtidig, at gudsstrålen er i alle. Vi er alle et. Ved formuleringen arbejder du altså også med dig selv.

Du er hel, du er hellig .: Hel og hellig rummer samme aspekt. Du har aldrig været delt eller splittet. Du er en del af Gud / ”Det store hjerte”:

Du er uskyldig : Intet er sket. Intet er virkeligt.  Alt er blot en illusion.

Alt er tilgivet . Herved fastslås at tid og rum er ophørt.  Alt ER allerede tilgivet, uanset, hvornår det foregik.

Alt er udfriet : der er ingen ”efterhæng” der er intet der skal viderebearbejdes. Der er intet karma. Alt er, som det hele tiden har været. Alt er fyldt af ”det store hjerte”.

Ved at eliminere tid og rum, slår du fast, at du ønsker at være en del af det store hele, en del af ”det store hjerte”, at du ikke ønsker at være opdelt, udsplittet.

Ved dene form for tilgivelse ændres i høj grad det tanke-evolutionsmæssige – og langt mere end det kan forklares. Ved at indgå i dennet type arbejde påvirkes ikke blot samtiden, men også sam-geografien og sam-historien. For vid, at geografi og historie også bare en en af de værktøjer, der blev givet for at lære noget på det lineære plan. Den tid er kommet, hvor den type indlæring ikke er nødvndig mere.

For mange vil det være forunderligt og mærkeligt at koncentrere tankerne om, at den indlæringsmetode – den lineære (i tiden) – der er givet og brugt tidligere, står for sit ophør. Men mange ved dette allerede. Det er en sandhed i visse grupper, en sandhed som har været bevaret og ”påskønnet” omend ikke altid forstået i sit fulde.
Hvem ved disse ting? Vise forkere ved dette, visse videnskabsmænd ved dette, visse statsfolk ved dette, og visse store genier igennem  historien ved dette. Sandt er det, at mange af disse store genier på mange måder har været ”rejsende i tiden”. De har med deres bevidsthed og medvalg – valgt at indtræde forskellige steder i historiens-tid for at påvirke og manifestere det, der skulle manifesteres. Dette ses i kunstværker, opfindelser, bøger, og tanker, der er spredt ud over verden. Nogen har undret sig over samtidige opfindelser – men vid, at når en tanke er indført i tiden kan den samles op af mange. Dette er noget af det som tiden, som værktøj, bruges til.

Sammenføjningen af  tanker og tid er meget interessant og vid bare, at mange allerede nu ved at de kan bøje, forkorte og strække tiden. Tiden er, som et elastik snørrebånd, der kan trækkes og hives i den og faktisk kan den smides ud den dag, man ikke ønsker den . Analogien til snørrebånd er velvalgt, for den dag du kan smide det snørrebånd ud, kan du ligledes smide dine sko ud, for da vil du ikke behøve at gå med sko på mere J

Dette er alt for nu, min skønne juvel. Du har skrevet længe og er både nysgerrig, men også en anelse udmattet. Du har stillet spørgsmål ved om din ”gyngen” skyldes overnatningerne og tilstedeværelsen på båden, eller om den skyldes samtalerne med mig. Vid, at begge virker ind på dig. Du er ramt at af en mild efter-sø-syge, fordi din krop i stor grad har været ”spændt op” for at kunne håndtere det hårde vejr, og bevægelserne. Men vid odgså, at at du samtstemmer din energi med min for at kunne skrive så let og ukompliceret. Denne energi er ny for dig (husk også kvalmen du havde efter vores natlige samvær i  efteråret, hvor jeg viste dig en masse detaljer og bekræftelser vedrørende projektioner), og når ny energi indføres og optages af systemet sker der ændringer på alle fronter. Det samme oplevede du tidligere i året, da du indtog Marias  nye hjerteenergi. Dønningerne efter dette florerer stadg i din fysisk og ikke mindst i dit liv, hvor denne nye energi vil manifestere ændringer i dit levevis, og i dit livspotentiale. Du er givet til at modtage, holde og videregive den sande kærlighed her i dette fysiske univers. Du er ikke blot et medlem af Marias Skare, du er i sandhed den, der introducerede denne energi med visse andre.  Du ønsker ikke at stå alene frem, men mit barn, min engel, vid at du har lettere ved at kommunikere ”opad” end så mange andre, der er strammere ramt af egoet, end du er det. Det er hårdt at læge egoet væk, men allerede fra barnsben er du introduceret til at præstere præcis dette. Du har givet dig selv op for mange og meget og har indset at du blot selv er ”et lille fnug” i altet. De fleste mener stadig, at de er centrum i alt, hvad der sker. Begge dele er jo sandt, men det ene rummer egoet mere end det andet.

Varsomhed skal gives på at det, at opgive sit eget liv også kan være en ego-handling – stor sammenblanding af disse fænomener sker.

 

Kryon-billedet

Igen min ven: Jeg takker dig for vores samtale, og jeg er glad over den skitse du lavede for at gøre det mere tydeligt, hvem jeg er og hvad jeg står for. Jeg vil gerne komme med flere instruktioner til det billede omkring mig, som skal skabes. Det skal ikke skabes for alt virkeliggøre mig, for som du  ved så er dette blot en præsentationsmetode, men for mange vil det være lettere at forholde sig til det skrevne, hvis et billede følger med. Alle der mæker mig rent, vil på et tidspunkt se mig, som jeg skal ses, og dette kan være som du så mig, men det kan også være på en ganske anden vis. Visse vil opleve mig blot som farver og form . Alt er lige rigtigt. Husk dette. Men der er en årsag til at jeg valgte denne fremstilling for dig og den skal vi arbejde videre med vi to – på et tidspunkt.

Hav en dejlig dag og tak for din skrivende, og meget rene, indsats. Nyd vejret. Jeg vil gøre hvad jeg kan i forhold til jeres bil.

 

mellemrum2

 

9 Spejl , mur, alle rummer alt, nøgler, motivation, nulstilling, valg, tid, inkarnationer, fysisk syn,  åbninger

Torsdag 28.07.2011

Kryon:

“Hej min fugl. Nej, du har ikke pip, men jeg snakker om dine bevingede egenskaber, både som den menneskelige engel du er, men også som den person du er, der kan formulere dig  godt  og belægge dine ord med vægt på den rette måde.

Mur og spejl

Nok om det, du ønsker at komme videre J
Det at være Mur skal vi tale om. I går snakkede vi noget om spejle blandt andet, men også mur-effekten er der.

Spejlet handler meget om at se egne kvaliteter i andre: gode og dårlige. Når mennesker kommunikerer om dette mener man ofte kun at dårlige/negative  kvaliteter ses i andre, men sandt er det, at spejlet også viser gode/positive kvaliteter, som man kan blive opmærksom på i sin udviklingsproces.

Et eksempel, et lysende eksempel kan vi jo kalde det, er, hvis et menneske indeholder evner, eller talenter som det ikke er opmærksom på, og ser dette i andre personer. Det kan handle om ”almindelige” evner som håndværk, at bage, strikke, lave mad, bygge en tilbygning på sit hus ……. men det lysende eksempel handler mere om, at man kan se menneskelige kvaliteter som: omsorg, kærlighed, evnen til at heale, evnen til at se klart eller mærke klart.  Med klart mener jeg ”usløret”, hvor altså egoet og diverse slør er ind over det, der mærkes, ses, føles, arbejdes med.  Evnen til at tale og kommunikere med sin egen indre lærer, sin intuition er en af disse storslåede evner, som mange mener ikke tilhører dem, men blot andre, som anses for at være ”særlige” eller ”specielle”: Men kære ven, alle rummer alt. Alle er dybest set et. Det kan godt være, at et menneske kan udfolde en evne tilsyneladende let og uhindret, men samme evne ligger ”i din egen skuffe”. Måske er skuffen skubbet ind, låst og nøglen kastet væk, men indholdet er stadig i skuffen.  Så hvis talentet vises i et spejl for dig, så kan det være på tide at overveje, om der ligger en nøgle et sted og venter på dig. Fokus bør dog IKKE være på nøglen, skuffen, talentet…… i sandhed bør fokus være på ”det højeste høje” / ”det store hjerte”, for her igennem kommer din motivation sandt frem.

Motivation skal vi tale om senere.

Ví vender tilbage til det med ”at være mur”.

Ligesom et menneske kan agere spejl – og ja, jeg mener agere spejl, for det er også en ”rolle” et ”arbejde” man kan påtage sig – kan man også agere mur.

Jeg vil komme tilbage til det med ”roller” og ”arbejde” senere.

Man kan agere mur. Hvad er forskellen på spejl og mur? At bruge spejl – at være spejl …. At bruge mur, at være mur?

Spejlet genspejler til den, der ser i det, den kvalitet, der skal kastes fokus på . Det kan være en følelse, der skal håndteres, der vil springe i øjnene (meget typisk er det med vrede, frustration, irritation, misundelse, nedgøren, foragt), følelsen kan da smukt håndteres via tilgivelser, som jeg tidligere har været inde på. Her handler det om en kvalitet/emne/følelse man selv indeholder, men som en anden person (som spejl, der holdes op foran en) viser. Som regel er det, man ser jo noget, man er ubevidst om. Man tror, man ser neutralt på en anden person, men oplever så f.eks. vrede over en handling personen gør.

Mureffekten er en smule anderledes, da dette mere handler om, at  man får det samme vist, som man viser til en anden. Noget kastes tilbage, ligesom hvis man kaster en bold op af en mur, så kommer bolden tilbage. Vinklen er måske ændret en smule, men bolde kommer retur fra muren. På samme vis kan det handle om at man fx kaster vrede op ad en mur (dvs. En person) og at denne vrede så vendes tilbage til den, der kastede den, for at vreden kan ses tydeligt og bearbejdes igen.  Samme følelse.

Her mener jeg ikke, at der f.eks. ”mundhugges” (selvom det kan ligge i konceptet også) men at en person måske ikke reagerer på vrede (fx ) der kastes på den person, hvorefter man oplever vreden selv, fordi der ikke reageres på den.

Dette er en situation af disse.

En anden er, at man måske kaster vrede på en person, og at personen så vender præcis samme (eller en meget lignende) vrede mod en selv, blot at vise, at det var den følelse der blev kastet. Denn effekt ses primært i undervisningsøjeblikke, men disse kan ske imellem alle mennesker i selvudvikling og kan bruges ganske bevidst, her er detmotivationen bag der er vigtigt: kastes der noget tilbage fra ”muren” for at hævne, vise sig, eller for kærligt at vise, hvad der blev modtaget?

Uanset hvad, bør der i alle situationerne, (når bevidstheden fås på dette), tilgives, så situationen ”nulstilles” Og alt frigøres.

Dette bringer mig hen til emnerne om motivation og også ”Nulstilling” (*) og ligeledes skal vi samtale om valg.


Motivation

Motivation, som har været nævnt nogle gange, er vigtig, og den må ikke glemmes. Motivationen bør altid være kærlighed, uselvisk, høj og  ren kærlighed. Det bør være motivationen og det bør være ønsket. Ønsket bør alene være der, for at udvide (*) den gudsstråle, den guds-kim du bærer i dit jeg. Du skal ikke tænke på at ”redde” en anden person eller ”hjælpe” en anden person ….. du skal alene tænke på at udvide din egen gudsstråle og opnå kontakten med ”det højeste høje” /”det store hjerte”.

Ved at tænke, at du kan redde andre, eller hjælpe andre drives man let over i en bane som mere er egoets bane og som handler om at dreje fokus VÆK fra den smukke gudsstråle, som du indeholder. Ved at have fokus på andre (der dybest set er spejl, mur, ”tidsfordriv” for dig), fratages du muligheden for at arbejde for det, der sandt er dig – det guddommelige, det store, det smukke lys som du bærer. Forstår du?

Så motivationen, ønsket, bør være –ikke egoistiske, som nogen vil kalde det – men egen-kærligt.  Det er Guds ønske, at du ser din egen guddommelighed. Mere enkelt kan det ikke forklares.

Vi bør nu tale om valg.

Valg

Vid, at dit liv hele tiden vil præsentere dig for valgsituationer. Nogen vil mene at samtlige valg er ligegyldige, da alt er karma-bestemt (f.eks.) og at de ingen aktiv rolle har i deres eget liv.

Dette er både rigtigt og forkert, og jeg vil komme ind på begge dele neden for.

Det er sandt, at alle udveje, kringelveje, og andre veje i dit liv er foruddefineret. Dette skete ved hjælp af broderskabet, som sammen med dig, inden din indgang i det fysiske liv, vurderede, hvilket liv, der ville give dig de bedste muligheder. Du blev præsenteret for diverse valg og diverse ”skabeloner” kan man kalde det. Det skete for at du kunne finde/opnå den inkarnation, der ville giver dig de bedste muligheder for at opfylde det potentiale/de muligheder, du ønskede at komme videre med.  Aftalen som blev indgået her bliver altid ”glemt” når man rammer kloden, for at livet skal opleves i tidens univers. Dette univers (vi har jo talt om tid tidligere) er ganske løjerligt og ”selvopfundet”, men det er en indlæringsvej, der via tidslinier giver erfaringer. Disse tidslinier er indstillelige og ændrings-bare.  Hermed angiver jeg, at hvis du i en valgsituationen drejer til højre, så vil en tidslinie præsentere sig og dit liv  vil arbejde sig den vej. Drejer du til venstre, så vil den tidslinie præsentere sig og dit liv vil arbejde sig den vej. Hver vej rummer igen nye valg situationer. Hvert liv rummer selvklart tusindvis af valg og tusindvis af tidslinier. Jeg har tidligere nævnt, at tiden er pakket og foldet (som jeg vil komme tilbage til), men vid for nu blot, at alle valgmuligheder er indlagt i dit liv. Mere fast er dit liv ikke. Det betyder, da du ved nedkomsten til det fysiske plan ”glemte” din egen aftale/plan, som du var med til at udarbejde, at du vil opleve at livet rummer valgmuligheder og forskellige situationer. Dermed opleves livet, som om du har en selvstændig vilje. Og dette er jo ganske sandt: denne vilje blev i virkeligheden udformet ”om det runde bord” med dine lysende brødre, der sammen med dig valgte, hvilke kvaliteter du ønskede at forfine i dette liv.

Når du, efter ”forglemmelsen” (*)  er landet har du glemt aftalen, og glemt dine samarbejdspartnere i lyset.  Det du dog smukt og stadig bærer i dig, er ”mindet” om, aftalen, minde om samarbejdspartnerene, minde om, at der var ”Noget du skulle”, og ikke mindst mindet om ”Hvor du kommer fra”. Alle vil til tider vide, at de har denne gudsstråle i sig. Nogen vil huske det blot et sekund i deres liv, andre vil bevidstgøres om det og vil huske det en stor del af deres timer.

Hermed kan vi tale om, om man er ”aktiv” eller ”vidende” om den rolle, den funktion man valgte at udvikle sig indenfor. Mange mennesker vil i løbet af de første børneskridt de tager på kloden huske nogle af disse ting, hvorefter de, da børn følger andres eksempel, vil gøre alt for at glemme deres aftaler og deres ”ophav”.  Alle børn udtaler sig om det, der kan udlægges som ”fantasi”, enten ved at de ser, mærker, føler noget som den voksne, eller ældre søskende, udlægger som fantasi. Alle børn har evnen til at se mange af deres ”Hjælpere” i de første år. De ser både de fysiske hjælpere (ofte far og mor) og de ser deres ikke-fysiske hjælpere, som er der for at guide dem igennem det, som de fysiske hjælpere ikke kan. Mange børn oplever at se ”forunderligt lys”, skikkelser, høre smukke stemmer, have ”usynlige legekammerater”, alt sammen er blot tegn på, at de stadig ser med deres ”hjerte” og ikke kun med de fysiske øjne.

De fysiske øjne skal vi også tale om, da det indgår i langt det meste som mennesker ser og oplever.

 

Det fysiske syn

Hvis du lukker det ene øje og ser med dette, og hvis du lukker det andet øje og ser med dette, så vil du opleve at der er en forskel i farvenuancerne. Har du bemærket dette?

Dette kan videnskab og forskning tilskrive fysiske uligheder i de to sider, men det kan også indgå til at forklare om dybdesyn og det at se tre-dimentionelt. En anden sandhed er, at denne funktion er skabt for at skabe et rum, et spørgsmål, i dit sind om: Hvad er det rigtige syn? Hvilken farve (højre eller venstre øje) er der ser den mest korrekte? Spørgsmålet kan åbne op for tanker omkring, hvem der ser hvad. Hvem bestemmer, hvad det rigtige syn er?

Og tankerne kan flyttes derover, at hvis du kigger ud af vinduet en dag og oplever ”Billeder” for dint inde blik (dagdrømmeri), hvor kommer så disse billeder fra? De opleves lige så sande og rigtige som det du ser, når du ikke dagdrømmer. Hvad er rigtigt?

Og tanken kan videreføres til emnet nat-drømme….det du oplever i drømme, hvilke øjne ser dette? Her sover du med lukkede øjne og alligvel ser du billedsekvenser køre forbi, og du mærker kroppens funktioner (at du løber, går, drejer rundt) omend du blot ligger i din seng og sover. Ligeledes oplever du kommunikation, farver, lyde i drømmene (både dagdrømme og natdrømmme). Har det ikke slået dig at være bizart og forunderligt?

Kære kanal, jeg ved du har tænkt såre meget over disse ting, men jeg medtager det for tekstens skyld. Vid blot dette J
Hvad er det så der ser? Hvad er det der ses på?

Spørgsmålet bør bo i din hjerne og i dit sind og bør være en døråbner.

Og her vil jeg så snakke om dørånbninger / porte.

 

Åbninger og porte

Hvad er en åbning andet end et nyt ”sted” en ny ”zone” der bliver præsenteret for dig? Hvis du om natten går rundt i din bolig og åbner en dør til et rum, hvor der er lyst, så vil der strømme lys ud fra åbningen, lige så snart du åbner døren på klem. Således fungerer også det menneskelige sind. Ved at ”blive i tvivl” ved at ”stille små eller store spørgsmål”, åbnes døre på klem i dit sind.  Mange af disse døre vil vil være åbninger til nye (og bedre, lysere, skønnere) sider af dig selv og din gang her på jorden. Det vil være åbninger, der lader en lille stråle lys ramme dig. Og spørgsmålet er så derefter – og det handler jo så om valg, som vi har snakket om oven for – om du vil åbne sådan en dør lidt mere op for at se, hvad der ser på den anden side, eller om du vil smække den i fordi lyset blænder.

Forstår du?

Hvis lyset blænder, hvis det, der opleves giver angst, nervøsistet, så lukker man døren i – måske forsigtigt uden larm – måske smækker man den højlydt så det larm og synger i hele boligen.

Denne effekt er præcis – GANSKE PRÆCIS – den samme der sker, når du præsenteres for et spejl – en person der viser dig kvaliteter af dig selv som du kan arbejde med. Hvis du er villig til (*) at se lidt på det der vises, så svarer det til at du åbner den lidt-åbne døren en smule mere op og nærmer dig lyset (gud/det store hjerte).  Hvis du vælger at reagere med vrede, frustration, irritation uden at tage til dig, at her er et ”arbejdsprojekt”, så svarer det til, at du smækker døren i så det larmer i hele din bolig. Der er dog altid en hjælpe-vej…. forstå, at det er der ALTID.  Intet er forgjort. Hvis du, efter at have smækket døren hårdt i, indser, at du burde have åbnet den (hvis du vælger at reagere med vrede, frustration, irritation i stedet for at tage problemstillingen til dig), så kan løsningen stadig være præcis den samme: at  arbejde med de tilgivelser, der hører hjemme.

Forstå min ven, at tilgivelser altid åbner døren til mere lys.

Forstå min ven, at det at se på egen vrede, frustration, irriation, og tilgive dig selv og det medmenneske der viste dig disse ligeledes åbner døre til mere lys.  Døren er altid åben, eller den kan altid åbnes. Den er aldrig mere lukket og låst end at den kan åbnes vidt op. Det er vigtigt, at du ser og mærker dette. Du kan ikke have gjort noget, der gør, at døren vil være låst og ikke til at åbne. Lyset på den anden side, vil altid være der, og du ved, i det indeste indre, præcist dette.

Har vi brug for nogen til at hjælpe os med at åbne disse døre for os? Det er jo spørgsmålet som mange kan stille. Det kan være svært at gå rundt i et stort, mørkt hus, man ikke kender, (og det er primært sådan det menneskelige sind kan illustreres), og lede efter døre, men ikke ved hvor er. Så har mennesket brug for hjælp til dette? Uanset hvad, så ER dørene der. Ønsker du at finde dem, så bliver dørene tydeligere for dig – enten ved,  at du lettere selv kan finde dem – eller ved at en ”hjælper” fysisk eller ikke fysisk viser dig, hvor en dør er.  Det er ønsket, der baner vejen.

Hvad du vil gøre, når du finder dørene? Der er det igen ønsker og motivation det handler om.

Store ord min ven. Store ord. Jeg ved, at meget endnu er i dit hjerte og i dit sind. Vi har været sparingspartnere længe og ja, det er sandt, at meget af det, der skal indgå i denne tekst er forberedt igennem et stykke tid. Vi har forberedt klaviaturet (*), som jeg ved du også ønsker, at jeg skal være forklarende omkring.

Jaja,  jeg vil også komme tilbage med forklaring på foldningen af tid og jeg vil vende tilbage med illustratonen om ægget.

Ja, det er sandt, og der helt i orden at indføje det. Du observerede, at ordene ”der må være en anden måde” der er beskrevet i ”Kurset” er et klart signal om de valgmuligheder, der er. Alene at observere, at bogen er der, er et valg. At åben den, er at valg. At læse den, er et valg. At leve efter den/eller det modsatte, er ligeledes et valg. Alt er valg. Lad os tage dette med i denne omgang også. Det var en sand og stor obsevation, du lavede der.”

 

(Kommentar: Kurset = ”Kursus i Mirakler” )

 

 

mellemrum2

 

10  Foldning af tid, healingsfelt, kvantehealing, tidsliner, tid og rum, vejskilte, aha-oplevelser, bevidsthedsskift

 

Fredag 29.07.2011

“Halløj min ven. Så sidder du dér, rank og bestemt, igen. Fast ”monteret” på at afvikle vores arbejde sammen. Tak for din tillid min kære. Tak også for, at du har set tiden an i din private sfære ….  der sker store ting der, sådan som du var blevet det varslet.  Vid at dette stadig indebærer, at du har dine egne valg du må gøre. Meget er sandelig ændret her, men ikke alt. Meget arbejde er udført, men ikke alt. Du initierede en start på noget, der senere vil vise sig at være stort, men det var startprocessen, der var din opgave, og ikke at føre det hele i mål …..  akkurat som i andre relationer du har haft og har.

Lad os nu tale om foldningen af tiden, da den indgår i mange sammenhænge, også sammenhægen til projektionerne.

 

Foldningen af tiden

VI viste dig under en healingssession for tid tilbage, at der under healingen med os (engle og mestre) dannes et særligt healingsfelt, hvori vi arbejder. Med vi mener jeg den, der heales på, og os – ikke den ”der healer” og som i denne fobindelse alene er sat til at starte op og være forklaringsorgan til det jordiske plan, observatør mere end den, der udfører.  I ”kanten” (dette er nok det bedst ord) af healingsfeltet, som kan være 0,5 meter fra den berørte person, men op til mange mange meter, er der et område, hvor klartsensisitve og også semi-klartsensitive kan mærke, at der er en form for overgang. Denne overgang fra en ting til en anden kan nok primært fornemmes som en ”fastere” kant omkring området…. en lidt ”hårdere kant”. Hvis hændernes håndflade bruges til at mærke med kan det registreres let via de chakra’s, der sidder der, og som i denne tid også udvikler sig meget hos alle mennesker (lige som dem under fødderne og dem, der fysisk er placeret i ørerne).

Denne overgang ”ilustrerer” og består af tid og rum, der er foldet og pakket. Dette kan bedst beskrives som, at der i dette område, som måske kan handle om få milimeter eller få centimetre, er en ganske speciel håndtering af tiden, hvor den ”rettes ind” mellem det ”nu” (den dag og det tidspunkt) du, som healer/observatør arbejder på (den tidslinie…. dette er også noget vi har beskrevet tidligere) og det ”nu”, der er i healings-området (*). I Healingsområdet arbejdes der –  når der arbejdes med det, der bedst kan beskrives som kvante-healing –  både i tid og rum. Særligt for de, der har udført arbejde med sig selv kan der være store forskelle på healingsfeltet og området uden for – men for ALLE vil der være en forskel, da blot det at indtræde som objekt/person hos en behandler/healer, der arbejder med disse ting, er taget en beslutning, et valg, som gør, at der sker forskydninger på tidsakserne/tidslinierne.

Jeg har tidligere beskrevet, at hvert valg gør, at man går ud af en anden (men allerede defineret) tidslinie. Disse skift mærkes på forskellig vis i dagligdagen. De færreste mennesker sætter 45 – 75 minutter af regelmæssigt til at registrere disse ændringer i, men denne afsætning af tid sker automatisk, når man sætter tid af til en sesson af en eller anden art. Derfor sker der ofte storslåede ting i behandlinger som hypnose, healing, intuitiv massage, særlige danseformer o.a. Tiden afsættes – personen er comitted – der kan arbejdes.

Jeg vil vende tilbage til beskrivelsen af området i kanten af healingsområdet, hvor tid og rum behandles på en særlig måde, som kan mærkes og registres af nogle mennesker, og ses med det klarseende øje af andre.

Den bedste måde at beskrive foldningen og pakningen af tid/rum på er nok at illustrere med et billede som vist alle kender:

Forestil dig at du vil folde dig en ”vifte” af papir. Du ligger først papiret ud på bordet. Derefter folder du en kant på 1 cm. Så vender du papiret og folder igen 1 cm. Du fortsætter på denne måde til papiret er helt brugt op og du har en ”høj” 1-cm ”stak” af papir. Holder du nu fast i den ene ende af denne ”stak” af papir kan den anden ende spredes ud, som en vifte. Ja?

Forestil dig, din indgang til den fysiske verden. Du har haft din ”samtale” med dine rådgivere fra det åndelige broderskab og du har nu valgt, hvilke indlæringsmuligheder og hvilke udfordringer du ønsker at beskæftige dig med. Herefter fødes du ned på jorden, og glemmer lang langt det meste af, hvilken aftale det var du lavede. Du har dog , som barn, en klar erindring om at ”der jo var et eller andet” og du vil ofte kunne høre dine rådgivere og se dem ligeså. I hvert fald i en periode. I denne periode tror du, at alle har det som du, og kommenterer eller snakker måske aldrig om det.

Da du fødes ned på jorden svarer det til, at du kommer her og foran dig ligger dit liv som et glat og blankt papir.  Dit liv består i at ”gå” fra midten af den ene side af papiret, tværs over til midten af den anden side. Der, hvor du står (forestil dig, at du blot er en lille myre) kan du ikke lige se, hvor den anden side er, men du har en ide om det. En svag ide. Du starter dine børneår med at gå over papiret på må og få meget guidet af dine forældres informationer til dig. Tidligt møder du de første valgsituationer i dit liv:  ét valg får dine myreskridt til at dreje til venstre, et andet får måske dine myreskridt til at gå til højre;  på denne måde sik-sakker du tilfældigt rundt på papiret. Noget vil kunne ses som ”fremskridt”, altså skridt der går i den rigtige retning mod den modsatte ende af papiret, andet kan ses som ”tilbageskridt”, altså skridt der i en periode går tilbage mod stedet, som  du kom fra.  Det ene sted er dit ”startpunkt” og det andet er dit ”optimale punkt”; hvor du vil havne, hvis du finder ud af, hvad din selvvalgte ”opgave ” i livet er.

På papret er på forhånd, men en svag blyantsstreg, tegnet en linie, der går fra startpunktet til slutpunktet. Denne linie kan du desværre ikke se, men dette vil være ”den direkte vej fra a til b”, hvis du husker ”din vej” hele livet. Dette er det dog kun ganske ganske få, der gør. Folk der siger noget andet, har en indbildning eller en ønsketænkning om dette. Langs denne blyantsstreg, men måske i stregens nærhed, er der med nogle cm. mellemrum indsat nogle ”pointere” /nogle ”vejskilte” til dig, som kan hjælpe dig til at komme i tanker om, hvor din rigtige vej er (svarende til den svageblyantsregning på papiret som du ikke kan se).

Sådan et ”vejskilt” rummer visse aftalte ting, som blev aftalt med dine åndelige brødre, før du kom her til. Et vejskilt kan handle om en stor ”aha-oplevelse” du møder, det kan handler om et specielt brug af ordvalg, som en eller flere omkring dig bruger, eller det kan være foranlediget af en drøm eller en tanke, der kommer til dig. Sådane vejskilte kan føles ”velkomne” da de hjælper dig med at rette dine skridt ind på rette kurs igen.

Der er også andre ting placeret på papiret, som kan få dig til at komme i tanker om din retning:  disse kan være mere som ”rundkørsler” hvor man kan rende rundt igen og igen og igen og opleve de samme ting via meget ens oplevelser der gentager sig. Flere vil tænke ”hvorfor sker dette for mig igen?” Disse ”rundkørsler” handler om, at der er noget du skal opdage før, du kan komme videre. Du kommer ikke videre, medmindre du har set, at der skal gøres nogle tanker, foretages nogle handlinger, indses et eller andet. Hvis du slutter dit liv i en sådan ”rundkørsel” (hvilke er yderst normalt i den materielle fysiske verden, hvor mange higer efter større jobs, mere prestige, mere anseelse), vil en sådan rundkørsel blive præsenteret i en af de næstefølgende liv også, for at du kan komme ind i samme situation og arbejde dig videre.

En rundkørsel rummer ikke blot frustrationen om gentagelser af  (som regel af ikke særlig rar karrakter) men også en stor mulighed for en afklaring. Betragt det som, at der midt i denne rundkørsel, på den græspæane, eller den stenopsætning der er i midten, ligger en pakke til dig. Du kører rundt og rundt om denne pakke uden at ænse den. Men en skønne dag forstår du, hvad rundkørslen vil fortælle dig og kan køre ud af den og komme videre i dit liv, fordi du gjorde dig den rette erfaring eller den rette tanke. På det tidspunkt, eller måske lang tid efter, vil du kunne huske tilbage på ”rundkørselstiden” og først der (normalt) vil du kunne se, at  der lå en pakke – en gave til dig. Gaven var måske pakket mærkeligt ind, men indholdet, det at du indså, hvad du skulle, er den sande gave og den erindring, der vil forblive os dig, ikke bare i gennem resten af den inkarnation, men igennem mange inkarnationer, da den udgør en form for ”sum ” af det regnestykke du lavede. Regnestykket er, når problemstillingen er løst, langt hen ad vejen ligegyldig, men summen, resultatet, kan du tage med dig.

Sådamne rundkørsler findes der måske en af, måske findes der flere.

Jeg vil nu fortælle dig, at dit papir er et langt papir.

Som sagt vil nogen bruge tid på at ”rende til højre” og ”rende til venstre”, møde ”vejskilte”, der hjælper dem på rette kurs, eller møde ”rundkørsler”, som de kan tilbringe det meste af deres liv med at sætte deres myreskridt i.

Nogen vil nu spørge, hvad med sygdomme? Hvad med dødsfald?

Ja, disse er plantet på dit papir, ligesom alle andre erfaringer er det.  Adskillige af disse er ”store vejskilte”, som står i yderkanten af papiret, for at hjælpe dig på ret kurs igen. Andre er erfaringer, som set i nuet er menneskeligt forfærdelige at opleve, men som udgør en erfaring for den, der oplever det (og her mener jeg både den, der dør/bliver syg, og den, der er i ”cirklen” omkring det).

Husk kære ven, ingen dødsfald er i virkeligheden tragiske, da de alle rummer udgangen fra eet stykke papir og overgangen til et andet stykke papir.  Intet er for alvor hørt op, selvom det kan føles sådan. Jeg ved, at mange vil reagere kraftrigt på disse udsagn – og defor kære kanal, kan det være formålstjenligt at fjern det, dette er så dit valg.

Du ser nu papiret, men den fine blyantsstreg, vejskilte og rundkørsel/måske flere rundkørsler.

Ved et sammentræf, en heldig beslutning, en tilfældighed rammer du noget der i den grad er vigtigt i dit liv. Du møder et menneske, et udsagn, en mulighed for at se dit liv mere ”oppefra”. Som myren, der sætter myreskridt, ser du ikke så meget andet end blot det næste skridt foran dig … to-dimentionelt kan man jo kalde det. Pludselig gives en mulighed for at denne myre kravle op på en bakketop og ser sit liv på en anden måde: tre-dimentionelt kan det jo så kaldes. Ved at se livet på en anden måde, ved at indse, at tingene hænger anderledes sammen end man troede er der sket etbevidsthedsskift. Et sådan skift i bevidsthed medfører tidslinieforskydninger og rumændringer. Hvordan skal det nu håndteres? Papiret er jo tegnet og defineret?Men tid og rum er menneskets opfindelse, kan man sige. Det er givet til mennesket for at kunne indlære Men dette mennesker står nu med en ændring af bevidsthed…….

Løsningen, kære ven, er at tidslinier og rummelige angivelser ”rettes ind” så det passer efter de valg og indsigter, der er sket.

På papiret svarer det til, at du er nået til et bestemt sted på dit papir. Hvis du ser tilbage kan du se mængden af ”myreskridt”, der er sat.  På dette tidspunkt er det muligt at ”folde” papiret, ligesom tidligere angivet. Fra at stå på et fladt stykke papir, kan du nu med dine ”myre-fødder” stå 1 cm oppe ”i luften” med foldet papir under dine fødder. Dette svarer til, at du i stedet for, tidligere, at skulle gå mange myreskridt for at gå 1 cm på papiret, nu blot skal tage et par små myreskridt for at gå de samme cm. Forstår du?

Alt i alt betyder det, at en stor mænge af tid – ”spiltid” – fjernes, hver gang du kommer til klogere og bedre erkendelser og valg. Husk, min ven, at det er kun dig selv, der kan vide, hvilke valg, der er de rette for dig, ingen anden. Andre kan komme med råd og vejledning, men der er sandelig meget vejledning der ikke er vejledning, men bevidst og ubevidst vildledning. Bedst er det at mærke efter, hvad dit hjerte, din egen højere bevisthed, siger dig.

Dette arbejde med foldningen af tid/rum sker ganske specifikt i de healingssituationer jeg angav tidligere, ganske belejliget, da menneskebarnet da har sat tid af til det, men sker også ganske spontant i løbet af fx. En nat, eller i løbet af en dag. En person kan derefter føle sig ”svimmel” , ”uligevægtig” … ja ”skæv” i  sin krop, fordi alt ændres. Syn, hørelse, opfattelse rammes af de ændringer,  der foretages. Stor træthed kan være resultatet – men til tider også det dimentralt modsatte.

Bemærk:  Det meste træthed der registreres skyldes ”udbrændthed” (svarende til forkert brug af den energi/bevidsthed, et menneske har til sin rådighed) og  skyldes ikke de ovenstående situationer.

Du ønsker naturligvs at vide, hvad det formålstjenlige er ved dette med foldning/pakning, rundkørsler og vejskilte.

Når du møder denne tekst, vil du allerede have gjort dig tanker om nogle ting der er sket i dit liv og som kan indføres i de beskrivelser. Du vil rumme en tilstand af at være ”parat” til at dreje dine myreskridt i en anden retning.

Hvorfor?

Grundet ønsket, som er indlagt i den gudstråle, den gudskim, som alle mennesker rummer handler om at ”komme  hjem” eller ”komme tilbage” til det, man kan huske at man var . Eller bedre formuleret: komme tilbage til det man i sandhed er: indeholdt i det, der er guddommeligt.

Mit kære barn, du har skrevet mangt og meget nu og du er nu klar til dagens andre donter. Jeg ved, at du kan li’ og faktisk elsker illustratonen md papiret, men jeg vil også komme ind på de ”krystaloplevlser” og de synsforstyrrelser som mange med hovedpiner oplever i disse år, da disse også handler om foldninger af tid og rum. Lad os tage den snak  i morgen. Slap af. Hav en vidunderlig dag med dine børn og din mand, og nyd, at du er iøjenhøjde med dem alle netop nu. Vid, min engel, at du er elsket for det arbejde du udfører, og vid, at uanset om det kommunikeres videre til andre elle ej (dette er jo dit valg), så vil det sætte sine spor, blot ved være blevet set/hørt og  manifesteret. Du vil ikke kunne undgå at kommunikere disse budskaber videre når lejligheden tilbyder sig, hvilket den vil komme til i rigeligt omfang. Vær blot klar min ven, vær blot beredt ”

 

mellemrum2

 

11  (Kronologien sprænges – svar på spørgsmål der er stillet til Kryon J Symptomer, samarbejde, ”En Formation”, Flere der bruger Kryons ord,  angst, stemmer, omsorg, maria, sct. Germain,  undergang mv.

 

21.05.2012

Kryon:

”Min kære veninde. Ja, jeg forstyrrede dig igen i nat og du lovede at sætte dig ved tastaturet igen. Jeg beklager den ”overfyldthed”  jeg må fylde dig med for at få dig til ”skrivepulten”, men det glæder mig jo, at du efterhånden forstår sproget i det.

 

Flere har udsendt nogle spørgsmål, som jeg vil svare på, og derfor sprænger vi nu kronologien for at gøre dette. Svarene – ikke spørgsmålene som sådan – vil komme her nedenfor.

 

Symptomer:

Symptomerne som mange oplever i denne  tid skyldes ændringerne og dykket i tidsmasserne.  Dykket handler om at gå tilbage til fortidens illusioner og kappe forbindelsen til disse. Det handler om at se ting på ny. Det handler om at se nye valg. Det handler om at være sig bevidst, hvem man er, så godt man nu kan. Intet er forgjort. Intet er forkert.

Dykket er illusionært, som mange vil vide, men sanseindtrykket er, at man går tilbage til nogle af fortidens indtryk og erindringer, og løser disse op ved at se på dem igen fra et andet bevidst sted. Symptomerne – fysiske og følelsesmæssige – vil være der, og vil i den forbindelse handle om, at gøre sig bevidst om, at der er noget, der skal ske.

 

Samarbejde:

Ja, det er rigtigt, at vi er mange der arbejder sammen. Det er rigtigt set, at der er store transformationer.
Sct. German er den store tovholder på meget af dette og I står alle hyllet itransformationsenergien, som blev præsenteret for mange af jer sidste år på forskellig vis.

 

En Formation.

Flere  har spurgt til ordene ”En Formation” som jeg har præsenteret mig selv ved. Forstå, at jeg er ikke et ”væsen”, jeg er ikke ”et menenske”, jeg er ikke ”en ånd”. Jeg er en bevidsthed og en stor en af slagsen, da jeg rummer alt og intet. I ”mig” foregår mange  ting. Tidens illusion er blandt  disse.  Forstå,  at i ”mig” er også indeholdt mange andre af de entiteter, der kanaliseres og formidles.  På samme måde er jeg indeholdt i noget der er ”større”.
Billedligt vil jeg præsentere mig som en ”skyformation” der indeholder universet, som du kender det: jorden, planter, rummet, tiden, dine medmennesker, dig.  En ændring i dig betyder en ændring i hele formationen.  En ændring i formationen betyder en ændring i dig.

Og ja, jeg leger med ordene da ”En formation” samtidig er ”information”.

 

Flere der fortæller mine ord

Flere spørger til, hvordan det kan lade sig gøre, at mine ord og intentioner udkommer mange steder. Forstå, at jeg er overalt og alt på samme tid. Der er ingen problemer i dette. Mine ord vil være lidt forskellige – alt efter kanalernes klaviatur og vaner, men jeg er bag det meste, ikke alt.

 

Flere spørger til angst

Og ja, det er rigtigt set, at angst er en stor transformationsmulighed – det kan også være en massiv stopklods, hvilket den i nogle situationer bruges til, for at hindre visse udviklingsretninger.

 

Flere spørge til stemmer

Flere har på egen hånd prøvet at kanalisere mine ord og andres ord. Forstå, at alle rummer alt, mine ord gives til alle, mine intentioner gives til alle. Ligesom nogen har lettere ved at spille fodbold end andre, og lige som nogen betjener violinens muligheder bedre end andre, er der også her et værktøj, som nogen har øvet sig på i inkarnationer, og som nu bliver let at håndtere for disse. Men værktøjet er til rådighed for alle i større eller mindre omfang.  Illusionen om at høre fysiske stemmer vil jeg pege på. Tydelig stemmehøring er belastende for det menneskelige apparat, og de fleste vil forsøge  sig med mindre belastende metoder. Klaviaturet – sproget vi arbejder i – er forberedt hos mange og det er lettere for os at kommunikere med jer nu end det var tidligere.

 

Omsorg

Flere spørger til omsorg og kærlighed. Tag ikke fejl. Dette er implicit i alt. Det er alt kan man sige. Kærligheden ridder på bølgen af lys, uden lys ingen kærlighed, ingen omsorg.

 

Samarbejdet med Maria, Sct. Germain, Michael

Ja. Flere spørge til Maria-samarbejdet og ja, der er en grund til at jeg er samarbejdende med Verdensmoderen i denne tid. Lige nu arbejdes der ”tværfagligt”  – kan vi jo populært kalde det – i lyset af Maria, Sct. German og mine energier. Michaels energier er også stort involveret i arbejdet med at kappe forbindelsen til alt andet end det nu, der bliver større og større.  I vil derfor være ”ramt” af påvirkninger der går i forskellige retninger på samme tid, men som også alle trækker i samme retning.  Det vil være forståeligt senere.

 

Undergang

Flere spørge til jordens undergang, og forstå, at den er der ikke. Det er et bevidsthedsskift af de store det handler om.  Ja, flere vil overgå til ”andre stykker papir” (som jeg har omtalt for jer), og flere vi i miste af syne, men dette er nødvendige scenarier som er iværksat på kærlig vis. Vær ikke urolig. Hav tillid.

 

In mente

Nogen spørger til udtrykket ”in mente” og ja noget er ”in mente”. Noget vil jeg komme tilbage til ved senere lejligheder.

 

Hvor længe endnu?

Tiden og rummet er ikke eksisterende.  Jeg er.  Ord fra mig vil komme så længe, det er ønsket , velset og i voksende muld, kan vi kalde det.  Nogle tænker og påpeger, at det ikke kan blive ved, men der er ting der bare ”er”.

 

Forliges

Nogle spørger til det at forliges. Ja, der var tale om mure og spejle.  Forstå, at enighed rummer store potentialer, synlighed rummer andre potentialer. At forliges vrangvilligt er ikke det samme som at forliges i enighed og i samhørighed.  Der er valg, der må ske alle steder: i politik, i verdens scenarier, i privatsfæren.

 

Vi sprængte kronologien i det skrevne ved dette input, men vid at flere har spørgsmål og disse vil blive taget op, når omstændighederne er til det.

 

I god vind, mine kære. I god vind.”

 

 

 

Hovedpiner, ørepiner, synsforstyrrelser, forvirrethed, glemsomhed, komme hjem

 

mellemrum2

 

Lørdag 30.07.2011

 

Kryon:
”Hej min smukke ven. Endnu en smuk dag er på vej til dig med nye oplevelser. Jeg ved, at mange ting ”pusler” i dine tanker og i dit sind. Mange ting forstår du slet ikke. Jeg taler her naturligvis om det, der foregår i det private liv. Du har set nogle sider folde sig ud (ja, jeg genbruger lige dette udtryk) hos din partner, og det har vakt stor forvirrig hos dig. For du tænker nu: er min beslutning så rigtigt. Tvivl aldrig min ven, min pige. Mærk i dit hjerte. Bringer det du gør glæde, så er det nok, som det skal være J   En vej, der kun bringer sorg er en svær vej, med mindre der vokse glædesblomster i vejkanten.

 

Symptomer

Jeg vil i dag komme lidt ind på nogle af de reaktioner og symptomer som mange oplever i denne tid.  Mange ”signaler” er omtalt, og der er kommunikeret ud om ”awakening signs” og mange andre ting. Det jeg blot her vil omtale er de hovedpiner, ørepiner og synsforstyrrelser, som en del ser ud til at opleve on and off i øjeblikket. Også forvirretheden/komfusheden og glemsomheden vil jeg komme ind på. Årsagen er, at de fysiske rammer og det der sker på det fysiske plan naturligvis rummer muligheder for udvikling og evolution, men også for at se visse ting på en anden måde.

Forstå først, at det menneskelige fysiske system er et relativt tungt system. Bevægeligheden er langsommere end fx tankerne er det. Hvis du tænker, at du vil tage tøj på, så tager tanken en kort sekund, at tage tøjet på tager måske minutter. Det er lidt af det samme. At tænke på at spise og at gøre det er to forskellige ting. At tænke på at ændre sit liv er en ting (tanken kan tage kort tid) men at gennemgå de forskelige steps, der er i forandringen er en helt anden.

Hovedpinerne:

Først vil jeg omtale hovedpinerne. Mange oplever i denne tid hovedpiner. En del skyldes blot travlhed, stress, mangel på ren luft, bevægelse og rent vand. Mennesket har det med at fylde sig med madvarer og drikkevarer som i nuet føles rart og dejligt, men som ofte hjælper kroppen med at komouflere tanker og følelser (også følelsen af træthed, som ofte dulmes med overdoser af kaffe for eksempel).  Udbrædthed kan også symptomatisk give hovedpine, og bør naturligvis kigges på – årsagerne kan være stress og mange gøremål men, som nævnt tidligere, også forkert brug af kroppens ressourcer (igen skal der tænkes på de valgmuligheder man som menneske præsenteres for hele tiden).

Men hovedpinerne, der ikke skyldes ovennævnte, kan have med foradringer i tid og rum at gøre.  Det kan være forandringer der er ”selvforskyldte” via eget arbejde med tilgivelser, selvudvikling og lignende.  Her vil ske tidslinieforskydninger og rumforskydninger og disse vil, da kroppen er langsommere end blandt andet tanken er det, give nogle ”dønninger” når de går gennem cellernes kommunikationsssystem.

Husk at cellene er en lille del af mennesket, men rummer den samme viden som det samlede menneske. Alt er holistisk og holografisk. Alt hænger sammen og en lille del afspejler en større del.

Synsforstyrrelserne vil jeg også komme ind på. Mange oplever hovedpiner som giver forstyrrelser i synet. Forstyrrelserne sker uanset om øjnene er åbne eller lukkede (bemærk dette, og se også de tidligere beskrivelser om det fysiske syn). Videnskaben kan her pege på synsnerven osv. men problemet stammer ikke alene derfra. Problemet skyldes igen tid/rum ændringer (altså: med mindre det skyldes tømmermænd, dårlig levevis mv. – husk dette).  Mange vil opleve en form for zik-zak lys som flytter sig uanset, hvor det føles som om fokus bevæges hen (også med det lukkede øjne). Mange ty’r naturligvis til hovedpinepiller og ”ro” men vid, at blot tanken om, at du har set, hvad det handler om (at du har opmærksomhed på det, om end kun kortvarigt) og at drikke godt med vand (1 – 1,5 liter i løbet af 30 minutter) kan afhjælpe rigtig meget. Mange vil tænke at det skyldes dehydrering på et eller andet plan, og ja, dette kan være ganske rigtigt, men det skyldes også at vand er en glimrende ”leder” for hukommelse og kommunikation, der foregår. Mennesket består af ca. 80 % vand så behovet for ”udskiftning” af dette kan synes åbenlys, hvis man tænker over det.  At støtte kroppen i at afhænde ”gammelt vand” med brugte informatoner i – og at støtte kroppen i at få nyt vand med nye informatoner ind i kroppen kan synes rigtigt. Tænk ikke over, hvor det ”brugte vand” bevæger sig hen efterfølgende. Universet og jordkloden er forunderligt skruet sammen og kan rense alt væk i løbet af kort tid . Jeg ved, at mennesket vil tænke at fx. atomaffald, med de lange halveringstid osv., vil tage lang tid at omsætte, og ja, dette er ganske sandt set, hvis man kigge på det ur, som man har foran en og regner i mennesketid. Men regnet i universets tid er det for ingenting at regne. Og igen skal vi indregne, at tiden er menneskets opfindelse for at få liniære erfaringer – bortset herfra findes tiden ikke.

Mht hovedpinen og zik-zak lyset kan den opmærksomhed, der skal bruges handle om at erkende at ”ja, jeg ved, at der sker nogle ændringer lige nu.. det er ok.” og så i øvrigt tænke over de metoder man arbejder med (meditation, yoga, bevægelse, tanker, velsignelser, tilgivelser, hvor især tilgivelserne er relevante for at bringe det menneskelige system videre.)

Jeg vil omtale den særlige hovedpine/trykken som nogen også oplever, hvor det handler om at se blødere konturer, mærkelige ”Knæk” i det man ser på. Hvis man tænker over det så kan det ligne at man ser på en ”diamant” – men indefra i stedet for udefra. Dette handler om store bevidsthedsskift, som blot manifesteres på det synsbare felt. Nogen har brug for ”beviser” eller anerkendelser af, at de bevæger sig i deres liv – at de manøvrerer. Dette er en af den slags beviser.

 

Og ja, lad os tale om beviser.

Meneskebarnet er meget optaget af alt, der kan måles og vejes, det er den afledning det videnskabelige system har ført med sig. Dette kan være udmærket og ganske fint, hvis man blot husker de valg, det fører med sig. Bruges opfindelserne til at fremme egoet og egoets herligheder, eller bruges opfindelserne til at fremme noget andet? Som regel er det egoets herligheder – eller skrækscenarier – der udfordres gennem videnskaben, men idag er der yderligere videnskab, som bringer mange nye ting med sig. Flere og flere videnskabsmænd har erfaret i deres studier, at når de observerer ”et emne” / ”et objekt”, at så sker der forandringer. Dette skyldes, at alt jo er ”gennemfyldt” af energi/tanker, som igen er foranderlige. Dette har voldt mange forsøg, der måtte gøres om. Flere ”leger” med tanken om, hvorvidt det er ”gud” eller ”universet” man møder i disse tilfælde.

Nok om det. Mennesket har behov for beviser. Hvorfor? Det er det ego-lige system, der ønsker at se, at man bevæger sig i den rette retning. Dette kan være i erhvervslivet, hvor højere løn eller flere under-ansatte, eller bedre ansvarsområder ofte bruges som bevis for, at man går den rette vej. Ja, måske går man den ”rette vej” karrieremæssigt, men går man den rette vej i sin egen udvikling? Det er dybest set det, det handler om.

Ligesom højere løn kan give tanker om ret vej i karriere (uanset om dette er rigtigt eller forkert i øvrigt), så kan visse pejlemærker, visse ”gevinster”, visse anerkendelser, visse ændringer i eget liv afspejle noget, der kan beskrives som ”Beviser” . Et eksempel kan være, at en kvinde omlægger sit liv fra at være stor erhvervskvinde med god indkomst (men måske en meget stresset hverdag og manglende samkvem med sig selv eller børn), en omlægning til kortere arbejdstid, mere samvær med sig selv eller børn kan bringe andre gode ting med sig. Afspejlning vil normalt ske i drømme, men sandelig også i humøret.

Det kan også afføde, at andre ting, der har ”ligget foran hendes næse”, talenter eller tanker, kommer tættere på, således at de ikke blot ”ligger foran hende” men faktisk bliver til at få fat i, således at at hun får lyst til at skrive, male, være kreativ, dyrke en form for motion, har helt andre dialoger med børn, familie, venner – eller sig selv. Men det er i sær når bevisrne sker på det fysiske plan at mennesket ser dem og anerkender dem, sådan er det jo.  En stor omlægning, eller en drejning i livet, kan ofte medføre bedre helbred (som jo kan ses og mærkes), bedre humør, og generelt ”mere gnist”, som bemærkes af andre. Kommentarer som ” du smiler mere” ”, ”du virker meget mere glad” ” du har meget mere overskud” og lignende kan være andre menneskers kommentarer til ændringerne.

Beviser kan, lige som statistikker, vendes og drejes. Vid blot dette.

For nogen vil beviser ligge i at de ”ser” eller ”hører” ting anderledes. At deres intuitive evner skærmes og forfines.

 

Forfinelse

Det bringer mig over til emnet forfinelse, som ligger meget for dig, kanal, netop nu. Mennesket kan, af egen drift, nå til et vist punkt evnemæssigt. Man kan kalde det et ”mættelsespunkt”. Når man er nået dertil er det sværere at komme videre. Der skal ”noget” til, og dette ”noget” fås bedst i samkomsten med andre meget ligesindede, mne hvor der stadig er forskellighed at spore. Der sker da, i disse sammenkomster, en udligning og en forfinelse. Det gør, at nye evner, nye detaljer, nye finhedsgrader kan opnås. Er det ikke ligemeget kan man tænke, og dette er jo en vurdering og en valgsituation igen. Langt hen ad vejen kan det være ligegyldigt, men for de, der har valgt at indgå i samarbejdet, der foregår netop nu, det samarbejde som ”Marias Skare ” og det generelle samarbejde med de mere åndelige aspekter, her er det ikke helt ligegyldigt, da forfinelse bringer nye kommunikationsmuligheder med sig. Dette kan også ses ud af, at nogen har banet vejen for visse kanalers muligheder. Tidligere var det helt almindeligt at gøre brug af ”morfinlignende” og bevidsthedsudvidende stoffer for at skabe forbindelser, ligesom at trance-arbejde var en måde at ”nulstille” kroppen på, så kommunikation kunne ske uforstyret. Disse metoder bruges stadig, men i dag er det også muligt at have kommunikationen uden disse veje, hvis der er hjælp til at skubbe egoet til siden. Dette lykkes til nogle tider – til andre tider ikke.

Lysten til ”forfinelse” vil ramme flere og flere og vil mærkes som en besynderlig ”drivkraft”, en ”lyst” til at kommunikere anderledes, indgå i andre sammenhænge, være sammen på andre måder måske. Blot dette at være hos hinanden i tankerne kan hjælpe til forfinelse. At indgå i dialoger, tætte og udvikliende dialoger, eller tætte og pågående dialoger, kan ”røre” ved emner som kan forfines. I denne forfindelsesproces skal mange ord og sætninger overvejes omhyggeligt, da de ikke har samme ”betydning” eller ”vægt” som før. Sandt her det, at helt nye od og begreber vil se deres begyndelse netop i sådanne dialoger og samkomstformer.

Du, kære kanal, undrer dig over de bevægelser, de strømninger du selv har mærket i visse sammenhænge, du ved fint hvilke, og ja, disse er glimrende eksempler på netop emnet ”forfinelse”.

Uden disse tætte dialoger var du ikke ramt ind i ”vejskilte” fænomenet så tydeligt, og du havde ikke mødt dialogerne og følelsen af Helligånden og du havde ikke mærket at der, netop i denne tid, er noget du skal forfine med dit  nye bekendtskab, som på mange måder er ganske ny, da I intet har at ”udligne” med hinaanden karmamæssigt men i stedet for at stort samarbejde og udvikling foran jer om I vil det. I har virkelig glimrende muligheder om I ønsker at samarbejde. I blev ført sammen af tilfældigheder kunne det se ud til, men vid at intet er særligt tilfældigt. Så dette emne skal vi også tale om (igen).

I blev ført sammen af jeres lyst til at lære yderligere om, hvad jeres (fælles) mål er på jorden i denne tid. Den sprødhed, som I begge rummer erfarings- og personlighedsmæssigt, er sart og fin, og kan så let som ingenting gå i stykker. Samtidig er den meget vedholdende og meget stærk. I vil komme til at gå ”i klinch” med hinanden et par gange, dette er indskrevet i planen, men vil ligeledes via jeres store dygtighed kunne manøvrere videre. I er sandt dygtige i kommunikation begge to, og på flere fronter end det lige ses. Vid at kommunikation jo sandelig er via sproglig kommunikaton, men I er også meget skarpe i tankekommunikation og i manifestatins-kommunikation, hvor det er tanken, der manifesterer muligheder, som ligger op til komunikation.

Du har stor lyst til at vide, hvor jeres bekendtskab, kan bringe jer hen, og jeg vil blot sige ”Nærmere hjem”…. ”nærmere hjem”.

Du fornemmede selv ”hjem” da du selvvalgt tog kontakten til ”os” via uddannelse. Dette var en stor grund-opdagelse og en stor ”aha-oplevelse” for dig. Dette var et vigtigt skridt for dig i at komme ”hjem”. Der erkendte du vikelig dit ophav og din herkomst. Senere studier har vist dig, har bekræftet dig i, at alle har denne gudsstråle i sig, og denne erfaring, denne viden, kan og skal nu bruges mere effektivt.

…..

Du har ønsket dig at arbejde med dit hjerte, og med kærligheden og, som du ved, er Maria din store samarbejdspartner på dette område.

…….

Hvad vil du min skønne blomst, min kære Lilje? Hvad  ønsker du? Tænk over, hvad du sandt ønsker og bed om dette indadtil og ”opadtil”: Ved at du selv indgår aktivt i dine ønsker manifesteres de anderledes, dette ved du.

Hvil for nu, min vej.  Jeg ved at du håbede på ord om relationen og disse er givet dig ovenfor. Jeg ved, du håber på mere afklaring, men tingene vil folde sig ud. Store ting ligger foran dig på flere plan, betragt det, for nu, som en stor kage du kan tage bidder af.  Nyd det. Nyd den rejse det er – for det er det bedste ord om det du står i : dit livs rejse… ”

 

(…..= Noget tekst er fjernet)

 

mellemrum2

 

Dualitet, kærlighed, sex, valg, tilgivelser, tanker, frivillige fængsler, tilfældigheder, timing, metoder, projektionsspillet

 

Søndag 31.07.2011

Hej Igen min ven. SÅ travlt du lige havde med at konferere med den store verden uden om dig. Altid håber du på nyt og på spændende informationer. Det er interessant den ”vågenhed” du har overfor alt omkring dig.  Jeg ved, du savner og håber på nyheder der kan berige dig på flere måder, men har du ikke nye opdagelser nok, til at ”holde dig kørende”?

Jeg ser dine morgenmeditationer og det samme om aftenen, og vid bare, at det er en fuldendt måde at ”indgå i ét på” med den store skaber, med det, der er guddommeligt. At overgive sig til at ”høre” men ellermest til blot ”at være” i denne gudskærlighed er stort og meget smukt. Jeg ved, det fylder dig meget. Utrolig meget. Jeg ved, du søger efter udligningsmuligheder, så du kan opleve et mindre konstrastfuldt liv på kærlighedsfronten og vid blot for nu, at dette bliver arrangeret for dig.

 

VI skal tale lidt om dualiet igen – og også om tilfældigheder og om timing og også om de metoder og systemer, der findes tilgængelige.

Dualiteten er, ligesom tiden og rummet og kroppen for den sags skyld, blot skabt for at være værktøjer for den indlæring, den skærpelse af viden og tænken, som er relevant. Det kan være meget svært at betragte disse som ”blot værktøjer” ligesom du ville betragte en hammer, en bil, en kuglepen, et køleskab. Men det er ikke meget andet, bortset fra, at de er til for din indlærings skyld. Betragt blot kroppen som værtkøj og vær ikke bange for at bruge den.  Værktøj  bør naturligvis behandles på en måde, der er forsvarligt, da værktøjet ellers brydes eller går i stykker, men selv da vil der være stor indlæring i det, hvis det bruges korrekt.  Alt værktøj er forgængeligt , som også kroppen er forgængelig. Det kan være svært at ”leve med” og umuligt at ”se i øjnene”, men jo mere det accepters, at sådan er tilstanden, jo lettere blive alt også.

Dualiteten –kontastfuldheden – er et glimrende værktøj også i forbindelse med det at søge kærligehed og venskaber. Det er ”lysten til ” eller ”trangen til ” at gå i et med sit guddommelige ophav, der giver lysten til at søge efter kærlighedspartnere. Forveksl ikke sex med kærlighed. Sex, at spise, at drikke, er blot en del af det ”instinktmæssige” der holder kroppen (som værktøj) i funktion. Det har intet specielt med kærlighed at gøre i sig selv, men gerningen, kan overgives til kærligheden, lige som dit liv kan overgives til kærligheden . Dette handler blot om valg, som er belyst tidligere. At leve dit liv i ”guds lys” med ”guds kærlighed” som den kærlighedsmæssige del af dig, vil gøre, at dine skridt blive lettee, at dit sind vil ”flyve”  frit af de bindinger, som ellers trænger ind allle vegne. Dette betyder ikke, at du ikke kan finde en kærlighedspartner at dele dit liv og dine skridt med på det jordiske plan – men det betyder, at du kan tage et valg i forhold til, hvem du deler dine måltider og din seksualitet med. Du kan vælge, om du vil spise sammen med alt og alle – og du kan vælge om du vil dele sexakten med andre.  Valg. Der er ens punkter i disse to emner jeg satte op – og  meget forskellige punkter. Vid allermest, at det handler om at se gudsstrålen i alle, gør du dette, er alt sandt og godt og ligetil.  Måltider kan glimrende deles med andre, når du husker, at de er hver ders gudsstråle, som blot afspejer din egen … det samme med seksualakten, hvor du blot skal huske din bror’s sande lys og hans ophav.

Betyder det at du kan dyrke kærlighedsakten med hvem som helst? Ja, sådan kan det let udlægges. Men faldgrupperne her kan være store og dybe, da de også handler om kødets (kroppens) lyster i sig selv, og altså derved let bliver til ego-funktioner i stedet for noget andet. Det samme gælder for mad og drikke min ven, så dette er ens.

Vær opmærksom på, at madspiseri og drikkeri (alkoholiske drikke) og lignende samtidig er ”glimrende” flugtveje, hvilket også er beskrevet tidligere.

Megen snerperi, og meget dømmen har der været gennem tiden og gennem religionernes dyrkelse mht seksualitet…..det meste blot som udtryk for magtanvendelse fra  mennesker mod mennesker men kamoufleret som ”guds ord” og ”gode retningslinier”: Ingen kan dømme nogen for at have samkvem med nogen, hvis det gøres med hjertet. Det er, når andre ”veje” kommer ind i det, at billedet ”sløres”.

For dit eget vedkommende, kære, så er dette jo noget du har tænkt meget over i løbet af dit liv. Du har været præget af tidligere egne tanker, og også af opdragelsens hånd, men du finder mere og mere dine egne holdninger i disse emner, og nærmer dig sandhedens trug mere og mere.

Du overvejer, om emner som jalouxi osv kan have uheldige effekter, og om det at såre andre kan være en parameter. Intet er givet her, følelsesmæssigt, som ikke kan håndteres. Tilgivelserne, som kan bruges i alle følelsesmæssige relationer, er klart brugbare her, men vid også at de jo ikke fritager fra følelsen til at starte med.

Tanken er vigtig. Det du gør, bør bæres af tanken om, at du er guds barn, bærer af gudsstrålen, og at dine handlinger gøres over for andre, der er gudsstråler-lige som du selv. Deraf også sætningen ”Vær mod andre, som du ønsker de skal være over for dig”. Ja, man kan komme til at såre en kær ven, en kær partner, et kært familiemedlem, men der er stor forskel på , hvordan man sårer andre. Hvis man sårer helt bevist er tilgivelsesarbejdet større end hvis det er en afledning du ikke var bevidst om.

Mange er i disse dage i ”frivillige fængsler” handlingsmæssigt – både i relation til deres ægteskabelige relationer, men også i relation til det arbejde de begiver sig af med.  Mange nærer angst for økonomisk utryghed, eller for at komme til at gå en del af livet alene. Ingen er nogen sinde alene, dett er en sandhed, da åndelige vejledere altid er til rådighed. Den økonomiske tanke om tryghed handler en del om opdragelse (at sikre sig selv og sit afkom), men også om erfaringer gjort i tidligere inkarnationer. At frigøre sig for disse bindinger via tilgivelsernes frihed er den rette løsning.

Hvad så når tilgivelserne er gjort og ingen forandringer sker ?

Der sker altid forandringer når der tilgives. Altid. Måske mærker du dem i dagn. Måske mærker en anden dem i dag. Måske mærker en du dem om en måned eller om 3 år – måske mærker en anden dem om et stykke tid. Man tag ikke fejl. De virker altid. Det er ganske sandt, at nogle emner  (og her taler jeg både om emner og om  personer, som dybest set også bare afspejler emner) skal berøres mange mange gange. Det er nødvendigt, at disse emner/personer har ”efterladt” eller ”sat” dybere spor i dig end andre har. Disse spor kan være sat i dette liv eller i tidligere liv, – det er stadig blot spor. Nogle ”livspartnere” har du mødt igen og igen og igen, i forskellige udformninger, i forskellige roller og derfor har du mere at gøre, mere arbejde der skal udføres, i disse relationer endi andre relationer.  På den måde giver det mening.

Ja. Det er sandt. Du spørger til, om det kan være muligt, at nogle tidligere bekendtskaber kan være udlevet og udfriet, så du blot møder disse på en mere behagelig og sjov og spændende måde i dette liv.  Ja. Absolut. Der vil, især i de senere inkarnationer du vil have, være mulighed for meget spændende genkomster både i form af sjælspartnere, der viser sig og åndelige venner, der manifesterer sig for dig på forskellig vis. Dette er den mere sjove del af rejsen, og en del af rejse, som alle kommer til at opleve når tid er. De sidste inkarnationer kan være en interesant og spændende blanding af netop emner der skal ”afsluttes” følelsesmæssigt (slippes via tilgivelser) og emner der allerede er fuldt afsluttet, men som viser sig for dig, for at du præcist kan se netop dette.

Din sidste rejse.

Du ønsker beskrivelse af ”den sidste rejse” og den er givet oven for. Den sidste rejse på/i det fysiske plan rummer en stor del gensyn med emner/sjælspartnere.

Derudover består denne rejse også af nogle store valg, da du nu, på dette tidspunkt, vil være i besiddelse af en stor del viden og erfaringer som kan formidles videre.  På dette tidsspunkt vil du blive præsenteret for muligheden for at gøre gavn medmenneskeligt – eller gør gavn i gud.

Som du ved og kan se foran dig, så er der mange ensomme guds-stråler, der vandrer på denne jord, uden at vide, hvem de er og hvad de er. Det kan være en mulighed at træffe valg der gør, at du rækker en hånd ud mod disse ganske bevidst,for at give dem ”den håndsrækning” der er nødvendig for at de kommer ud af de rundkørsler (nævnt tidligere) eller blindgynder i deres liv som de befinder sig i.

Der er også mulighed for ”pusterum” og blot at bringe ”dig selv i hus” kan man kalde det. Sådanne valg bliver præsenteret for dig helt som andre valg og du vil da følge dit hjerte og gøre præcis det, der er det rette, når du følger dit hjerte og dine sande indre impulser. Det kan ikke være anderledes.

Jeg jeg vil nu kommentere på og tale om ”tilfældigheder”.

For menneskebarnet ser det ud til at meget i livet forgår helt tilfældigt og uden nogen kontrol. Mange ytrer/tænker  ord som ”hvorfor sker det for mig” hvis ikke-heldige omstændigheder indtræder.  Mit barn, min ven, intet – absolut intet – er tilfældigt. Husk  papiret med myreskridtene som jeg omtalte tidligere. Intet er tilfældigt. Jeg omtalte da også ”vejskilte” og ”rundkørsler” og vid, at mange mange ”tegn” , muligheder og valgsituationer, vil blive givet dig tilfældigt. I nogle situationer vil konsekvenserne af et valg være nogen lunde de sammen. I andre situationer vil konsekvenserne have stor indvirkning på dig selv eller på andre. Vigtigst er det, som altid, at mærke efter i hjertet. Mærk med den gudsstråle du rummer, så er alt rigtigt.

Det er korrekt at man med sit bevidste og styrende jeg, sin ego-del, kan fortælle sig selv at man lavede et valg med hjertet selvom dette ikke var tilfældet. Men sker dette er det blot endnu en erfaring man skal gøre sig. Flere myreskridt på papiret. Flere rundkørsler. J

Ønsker du at nå tværs over papiret på den rette måde,  da vil kun de rigtige valg bringe dig den rette vej. Dette vil du indse, når du er klar til det.

Tilfældigheder er tæt knyttet til timing. Begge dele blot værktøjer i den fysiske verden. Når flere ting, der hver for sig kan synes ”sjældne” eller ”svære at opnå” eller hvor den statistiske muliged for at de opstræder – når flere af disse ting sker samtidig eller følger hinanden kronologisk, da er det en tilfældighed, eller et sammentræf, der er værd at lægge mærke til på forskellig vis. Disse situationer kan medfører store valgsituationer, som vil påvirke dybt.  Alt i alt er valg jo bare valg, men visse valg har stor indflydelse på andre, der er igang med tidslinier der følger din. Vid blot dette.

Timng vil jeg komme ind på, da specielområder bliver vist for alle.

Alle vil komme ud for, at en tilfældighed viser sig på en måde som ikke blot kan ignoreres. Det kan være en ulykke, der afværges, men som tydeligvis burde være sket/kunne være sket. Det kan være et speciel tilkomst/herkomst af viden, der kommer til en på en ganske speciel måde præcis på rette tidspunkt. Det kan være en forudanelse, som følges, hvorved noget afværges eller sker. Alle vil møde disse. At blive bevidst om det er en anden sag, men alle vil have mindst en stor erfaring på dette område, som bliver lagt ”i hjernen” og kan hentes frem, hvis det er relevant.

Dette bringer mig over til værktøjer, muligheder for mere bevist ar arbejde med de ting, der skal arbejdes med. Jeg har omtalt, at tilgivelserne er et stort og godt værktøj, men man kan komme i den situation, at man føler man løber mod en mur, eller ikke kan komme videre. Her kan nogle af de inspirerede, men menneskeskabte systemer, anvendes. Det jeg tænker på her, er nogle af de værktøjer, som er mere matematisk funderede som: astrologi og numerologi for eksempel. Disse tiltaler visse mennesker. Andre værktøjer der er mere tydning og tolkningsorienteret kan også bruge , eksempler kan være Kabala, tarotkort, læsning i efemeriderne  uden yderligere astrologisk viden, tolkning af drømme og tolkning af hændelser i dagsforløb. Der er flere værktøjer end disse, men dette er for at skitsere, at værktøjer kan være en hjælp. Der findes flere terapimetoder der kan anvendes også: hypnose, psykoterapi, stress-terapi er blot nogen af idsse.

Men vid, kæreste ven, at du kan få adgang til de informationer, du var klar til at få. Du kan ikke få informationer, som du ikke var beregnet til. Jeg ved, at mange har undladt denne slags hjælp af forskellige årsager, fx. Som angst for at få dødsfald at vide.  Vid, at ingen systemer præcist kan give adgang til at se din egen eller andres dødsdag. Ingen. Den angst, der kan være på dette skyldes mere en helt særlig grund-angst over for egen dødelighed, og manglende indsigt i kroppen som værktøj (den VIL forgå uanset hvad), og manglede viden eller erkendelse af den gudsstråle som alle er, og som altid bevares.

Disse systemer kan være en hjælp undervejs i de processer man arbejder i. De fortæller måske ikke den hele eller den dybere sandhed (om ikke andet går de fleste af dem igennem en anden persons tolkning, og allerede der udfolder projektionsspillet sig, og den menneskelige erfaring og modenhed vil også sætte præg på tolkningen).  Men visse af disse sessioner kan afstedkomme en forlønsing, da ord eller følelser kan dukke op, som der kan arbejdes inspireret videre på.

Projektionsspillet vil jeg her uddbye lidt: vid, at alle, som taler til dig – som ven, som kammerat, som partner, som lærer, som elev, som bedre vidende, som terapeut, som terapipartner – alle vil, medmindre de er fuldstændigt renset for projektioner, hvilket er sjældent – overføre projektioner på dig.  Du vil kunne optræne en fonemmelse af,  hvornår du rammes af deres egne projektioner, så du kan skille informationerne ad, men det kan være svært. Generelt kan man sige, at hvis en fornemmelse sidder hos dig, som en følelse, der ikke går væk af sig selv, at så har det i hvert fald ramt noget i dig, som du kan kigge på og arbejde med. En sådan følelse skal ikke blot ignoreres. Vid,at går du til en vejleder, for at vå at vide om du skal gå vej-a eller vej-b og du efterfølgende sidder med en fornemmelse af ”frustrration” eller ”irritation” eller noget tilsvarende, at så er der ramt noget i dig der skal kigges på, uanset om det havde noget med vej-a eller vej-b at  gøre.

Mere og mere, efterhånden som du når gennem papiret med myreskridtene, vil du erfare, at alle du omgås eller har kontat med, vil inspirere dig stort og fantastisk via følelser eller via ord som giver genkendelse/genklang, som du kan bruge fremadrettet på en eller ande måde. Alle du møder, har en funktion i forhold til dig selv – måske blot at vise dig, at det, at blive mødt med et smil eller høflighed er anderledes end at blive ignoreret /overset.”

 

mellemrum2

 

U ndskyld – Tak – projektioner – spiralen – normalitet – venlighed – storsindethed – ægthed -dødsfald, venskaber glider ud, flere liv mv

Mandag  01.08.2011

Kryon:

”Ja, søde ven, så sidder du her igen. God tur I havde i havde i går. Vid, at ruiner rummer mange informationer, de fleste af dem ganske ligegyldige.

Idag skal vi tale mere om ”undskyld” og vi skal tale om ”tak”. Dette har med projektionsarbejdet at gøre, da de begge rummer facetter omkring dette emne.

Kort vil jeg fortælle indledningsvis at ”Undskyld” (som jeg tidligere har fortalt) handler om at indse, at noget ikke var ok, og derefter give denne information til den anden part i projektionsforholdet (*).

”Tak” kan fint bruges som (som jo også er beskrevet) som anerkendelse af den ”lærdom” eller indsigt man har fået. Har man været part i et projektionsforhold, har man indset årsag helt eller delvist, og har man tilgivet på lektioen, så vil ”tak” være det punktum man kan sætte for at anerkende, at man har kunnet udligne noget af det arbejde/opgave/håndteringen af skyld der lå på ens vej.  Tak rummer taknemmelighed over at have fået noget, modtaget noget, set noget, erkendt noget og alt, hvad der bringer mennesket videre i erfaringer og lærdom, alt der kan bruges til at få myreskridtene (nævnt tidligere) ind på ret kurs, er værd at takke for.  For mennesket kan det være svært at takke for noget der lige i nuet føles hårdt, svært, eller urimeligt, men ved at se conteksten, helheden i det, giver det en anden mening.

”Undskyld” skal selvklart ikke bruges for at ”dunke” et medmenneske i hovedet med en hammer, for derefter skødesløst at sige ”undskyld” for at fritage sig selv for den skyldfølelse, der er forbundet hermed. Dette ville ikke give mening.
”Undskyld” rummer erkendelsen af, at man ved, at man kunnne have gjort noget anderledes, kunne have foretaget andre valg i den aktuelle situation.
Undskyld handler mest om at se et medmenneske ”i øjnenne” og sammen vide, at her er endnu en ”opgave”, noget der kan arbejdes på, og at dette er set og erkendt.  Det er en del af ”herlighedsprincippet” som handler om at nærme sig den herlighed, der er af guddommelig støbning. Dette gøres ved erkendelser, der indgår i den spiral, der fører menneskebarnet videre i erfaring og hjælper det med at nærme sig ”det store hjerte”, det guddommelige.
At bruge ”tak” og ”undskyld” er, når det bruges sandt, at erkende den gudsstråle, der bor i det medmenneske, du har ”håndteret” således at tak/undskyld er på sin plads.
At erkende, at du selv rummer denne gudsstråle, denne gnist, og at indse, at alle andre rummer det samme er ”sandt syn” (*) som vil hjælpe i processen med at ”komme hjem” til det, du søger.

Der er andre ord og handlinger, der er lige så vigtige: de handler om normalitet, venlighed, storsindethed og ægthed.

Normalitetsbegrebet handler i denne forbindelse ikke om at prøve at indordne sig under andres regler, forventninger osv., men om at færdes i sit liv på en fornuftig måde, der kan synes hensigtsmæssig – allermest for en selv.  Modsatheden kan foranledige stor frygt og bekymring hos andre, og dette er der ingen grund til. Langsomhed kan tjene sig ind pådette punkt. Langsomhed, som jo blot er tidens tjener, får stadig tingene til at ske, men i et omfang så andre kan ”følge med”.

Venlighed rummer noget af det samme som beskrevet under ”tak” og ”undskyld” – nemlig at indse, at andre mennesker rummer samme gudsstråle som du selv. At behandle andre, som man selv ønsker at blive behandlet ligger i dette koncept. Venlighed handler ikke om at vise helteagtigt stoisk ansigt frem og ”lade som ingenting” men om at vise sit sande ansigt, sit sande væsen frem –  i sær når det er gennemlyst af gudsstrålen.  Dette indbærer, at man før man indgår interaktion med andre  kan have glæde af (faktisk vil jeg henstille til dette), at have fokus på at lade egen Gudsstråle brede sig ud i ens bevidsthed. Igen er der fokus på valg her: At vælge at kommunikere til andre mennesker via den bevidsthed, via det sted i dig, der er ramt af kærlighed og ”varme” synes mere hensigtsmæssigt end at kommunikere fra et sted, der er ramt af vrede eller frustration.

Storsindethed  kan lyde lidt ”kongeagtigt” eller som en måde at behandle andre ”mindre” mennesker med, men det er ikke det, der ligger i dette begreb i denne forbindelse.  Storsindethed (*) handler om at indse, at man er en del af  det guddommelige, ”det store hjerte”, ”det store sind” og at arbejde ud fra dette på alle måder. Det rummer præcis det at indse, at andre mennesker rummer samme gudsstråle, som du selv og at indse, at alle parter har hjemme i ”det store hjerte” / det guddommelige. Storsindethed er her en viden om, at alt er et og rummes i et. Modsatrettet dualiteten (nævnt tidligere), hvor modsætninger kan bruges til at angive en vej i livet kan storsindetheden på samme måde hjælpe til at angive en vej i livet.

Rette vej vælges med hjertet.

Ægthed skal vi bringe på bane også. Hvad rummer ordet ”ægte” eller ”ægthed” andet end en konstatering af, at noget andet er uægte eller ikke rigtigt? Ordet her skal blot bringes frem for at fortælle, at alt jo har sin rigtighed under den tid det bruges i. Her er tiden jo det fænomen, som mennesket styrer liniært efter og som giver de erfaringer og indsigter, der skal bruges. Når et bestemt sted i tiden rammes, så vil der opstå en stor lyst og glæde ved at vise frem, den gudsstråle man er og på flere måder. Man vil ønske at lyse af denne gudsstråle i så mange situationer man kan, blot ved at være til stede. Og man vil have lyst til at ”gå fra” diskussioner, der synes ørkesløse, og fra værdier, der viste sig ikke at være af sand værdi . Jo mere du ser og anerkender dig selv om den gudsstråle du er, jo mere vil din ægthed også skinne igennem. Det er svarende til en smuk diamant, der har været gemt bort i oliefyldt sand, som bringes frem og ”pudses” så den kan funkle og skinne og samtidig reflektere de andre diamanter, der er i dens nærhed. Intet andet end dette.

Du, kære kanal, beder mig spedificere det at ”gå fra”  yderligere.  Jeg vil påpege respektfuldheden i dette. Det er ikke nødvendigvis respektfuldt at gå fra diskussioner eller samvær på en ”uheldig måde”. Det vil være formålstjenligt at trække sig stille og roligt.

Du, kære kanal, har oplevet sætninger, der blev brugt i mod dig selv i situationer, hvor diskussioner burde være forladt tidligere. Dette er en lære-streg for begge parter i det projektionsforhold, der eksisterede på det tidspunkt.

I dag vil jeg også omtale effekten af det tilgivelsesarbejde, der så mange gange er blevet lagt op til. Jeg vil pege på de kanaliserede skrifter om dette, som er meget fyldestgørende og rummelige og informative, samtidig med, at de taler på mange niveauer og lade mange tolkninger stå åbne.

I brydningstider, i svære situationer, i indlæringsprocesser vil der være stort udbytte af projektioner, der viser sig, og det tilhørende arbejde med tilgivelserne. Man kan vise det sådan, at hvis man har en konflikt med en part, så svarer det til, at man tager et nyt stykke papir, og på det tegner to cirkler. Denene cirkel repræsenterr dig selv – den anden din ”modpart”.

Ved hver negative tanke eller handling (og der kan vo være mange) tegnes en blyantsstreg mellem de to cirkler.  Stregen kan være buet, krussedullet, lige som det nu falder for. Hvis det samme emne er berørt mange gange (det kan jo fx. være tilfældet i søskende jalouxi, eller nag i forhold til arbejdsfordeling på en arbejdsplads), så tegnes stregerne lige op af hinanden, således at stregen der bliver bredere og bredere. Nogle streger vil være tynde og fine og korte andre vil være bredere /tykkere og mere tydeliger på papiret. Jo bredere en streg er, jo mere tilgivelsesarbejde kan den kræve. Jeg skriver kan, fordi det ikke altid er sådan, men for at ilustrere dette fungerer det fint.

Lad os nu antage, at du du har mødt denne person i forskellige ”forklædninger” gennem mange liv. I har da måske i disse liv mange af disse steger, som måske ligger mget tæt på de streger, der findes i dette liv.

Begynder man så at arbejde med tilgivelserne, så svarer det til, at du med et viskelæder visker en streg ud –helt eller delvist – hver gang du arbejder seriøst med disse tilgivelser. På et tidspunkt har du ”fået has på” ikke blot de streger du fik lavet i papiret, der svarer til dette liv, men også på de streger, der handler om andre liv. Når dette er gjort, svarer det til, at du ikke har nogle ”udeståender” i forhold til denne part mere.  Herefter består valget blot: Skal denne person være en del af det liv, du rummer nu? Kan denne person bruges som spejl/mur/samarbejdspartner for dig fremadrettet? På dette tidspunkt vil nogen personer ganske enkelt forsvinde ud af dit liv uden at det nødvendigvis mærkes særlig meget. Ofte vil det ikke være i en ramme af sorg osv…. men blot, at  relationen ”glider ud”.  I andre situationer vil denne part kunne blive en glimrende samarbejdspartner for dig, da jeres relation er ”ren” og jeres gudsstråler mere synlige.  Ønsket om samarbejde vil være det, der er skelsættende her.

Denne udligning, der sker vi tilgivelser osv. afspejler sig normalt ikke i det, der for mennesket kan være dystre forsvindingsmønstre som dødsfald, skilsmisser osv. som rummer ganske andre aspekter. Det er sandt, at en person kan ”dø” fra dig og at alt er udlignet mellem jer, således at jeres relation i et fremtidigt liv vil væe let og ukompliceret… men det modsatte er ligeledes muligt.

Den sorg et dødsfald rummer, ønsker du, kære kanal, at få belyst, og vid blot, at en sorg mere handler om egoets opløsning, at det ser sin egen død i øjnene, end det handler om en sorg i den gudsstråle-del, du rummer.
Sandt er det, at gudsstrålen aldrig kan dø og forsvinde.  Dette gør det ikke lettere, via dødsfald at miste en kær ven, en forældre, et barn. Slet ikke. Men vid for nu, at egoets forskrækkelse over at se sin egen dødelighed i øjnene er stor. Gudsstråle-delen af dig ved, at intet er dødt og borte, at det blot er en ændring i tilstand. Og når jeg skriver, at det er en ændring i tilstand, så er det endda en tilsnigelse – for præcis denne tilstand er ikke til at ændre: Du er en del af det store hjerte, det guddommelige uanset, hvordan du lige nu oplever dig selv.

Tak min fe, min ønske ven, for at bringe disse ord videre. Jeg ved, at du har andre gøremål. Vi har stadig nogle ting, der skal beskrives og sættes på plads, men vi er nået langt. Din drøm om sangen i nat handler meget om, at du er klar til ”egne strofer” og til ikke at synge ”andres melodi”. Du vil synge smukt, tydeligt og vidunderligt, når du helt står frem som dig selv, uanset, hvordan dette vil foregå. Vid blot dette. Du værdsætter evnen til at ”gå ved siden af melodien” for at få helheden og skønheden frem, og det er præcis en af dine funktioner i det menneskelige liv også. Ja, vi vil tale mere om dig og dit på et andet tidspunkt.

Du så i går visse udtalelser og skænderier, som du dybest set havde bedt om. Du var frustreret over din partners tale og ønskede at vide, hvor langt han er nået, og som du fik det vist, så er han nået et stykke vej, men der er stadig meget arbejde at se på. At forlade ”det hus” med en dør, der nu ikke er låst, boltet og dækket til, men ulåst, uåbnet og tilgængelig, har været din mission, og den er hermed udført. Valget herefter er rent dit. ”

 

mellemrum2

 

Tidslinier – aha-oplevelse – Åbenbaringer – indsigter – lys -hjælpere- gudsstrålen – hjælp – det fri valg – ønsker – lysoplevelser

Tirsdag 02.08.2011

Kryon:

“Kære ven, så er vi her igen. Du fik mærket den tidslomme, hvori der lå andre muligheder for dig. Din partner åbnede for et nyt aspekt og et øjeblik var der en åben dør af velvilje fra begges side. Din forvirring og mangel på retningsfornemmelse skyldes, at flere valg kom til stede og at dine tidslinier derfor blev ”forstyrret”,  kan man kalde det.
I er nu mere tilbage på ”det gamle spor”, da ingen af jer vist magter at tage det store arbejde, der ligger i et samarbejde om jeres fælles udvikling netop nu. Nej det betyder ikke, at du flygter fra noget, blot at din partner selv må gå en vej og finde evt. samarbejdspartnere der –  det behøver ikke være dig, du har været der længe og meget. Og i øvrigt vil du fint kunne fungere som støtte, vejleder, rådgiver og følgepartner for ham, uanset hvordan og hvorledes. Disse ting udelukker ikke hinanden.

 

I dag skal vi tale om åbenbaringer og indsiger, som begge kan være en følgehændelseeller en åbning, der kan komme i forbindelse med arbejdet med projektionerne. Det kan også være en ”appetitvækker”, der initialiserer et indre arbejde.

Åbenbaring kan defineres som en aha-oplevelse, men af langt større kaliber.
En aha-oplevelse bringer et overblik ind i en situation, giver en forståelse og får noget til at give en anden mening, end det havde tidligere. Det er meget på forståelsesplanet.
En åbenbarring rummer noget af den samme fornemmelse:  lettelse, en fornemmelse af forståelse, selvom man måske ikke ved, hvad man har forstået fordi det reelt er langt større end det, man tror.  Åbenbaringen gives i situationer, hvor en person er parat og ønsker ændringer i sit liv. Personen er ofte nået til ”et hjørne” – et skelsættende sted i livet –  men kan sagtens fortsætte ud af denne linie.
Åbenbaringen giver en indre opvækkelse,  et ”input”,  der er storslået samtidig med, at det måske blot varer ganske få sekunder. Men det er noget der ”slår hammeren på sømmet” og får en tanke eller en holdning eller en ”vej” til at stå mere klart frem end andre. Åbenbaringen gives som oplevelse fra din åndelige vejleder og er en gave til dig, en gave som samtidig kan vises som en vejviser eller et fyrtårn.
Ofte vil åbenbaringen kunne bringes frem i erindringen resten af livet.

En indsigt rummer lidt af det samme. Her er der igen tale om parathed, at noget ønskes bearbejdet/håndteret, eller at der ønskes viden/forståelse om det.  Det er ønsket om forståelse, der ligger bag den kendsgerning, at det kan dukke op. En indsigt kan komme/opstå nærmest ud af det blå, men kan også være resultatet af meget mentalt eller følelsesmæssigt arbejde.

En i ndsigt rummer også en ”aha-oplevelses”-del, da det gør, at flere brikker i det puslespil man har, pludselig passer sammen på en ganske særlig måde –DEN ENESTE måde, kan det føles som.
Indsigten har ofte den egenskab, at den også viser vejskilte, og drejemuligheder i de tanker og følelsesprocesser man har. Det kan være svært at gå imod en indsigt handlingsmæssigt, da det vil være som at øve vold imod sig selv.

Nogle indsigter tager dog tid at indarbejde, som fx. den indsigt, der handler om, at man gør bedst i at behandle andre, som man selv ønsker at blive behandlet (med kærlighed), at alt levende fortjener respekt (hvilket gør det svært at være kødspisende menneske og lede affald ud i naturen fx).

Mange indsigter giver gode løft til det liv man lever og medvirker til at gøre det mere rigt åndeligt set, ikke nødvendigvis økonomisk set. Disse to aspekter er dybest set helt uafhængige størrelser om end nogen vil hævde, at alt er energi, penge ligeledes. Men hvis hele ens liv går med at tildele penge og økonomi opmærksomhed, så fritages denne opmærksomhed fra andre steder i livet, hvor det kan bruges mere formålstjenligt: f.eks. i egenudvikling, selvindsigt og søgning af kærlighedens aspekt i det, man foretager sig.

En indsigt er, som sagt, ofte forbundet til tankeprocesser, indre arbejde, hvorimod åbenbaringen kan være en ”gave” uden forudgående arbejde, blot givet for at vise dig en retning i livet, give dig en forståelse du nu er klar til.

Åbenbaringen tilsniges dig fra din åndelige hjælper, den kontakt du har, og en vis en er af særlig kaliber her, dette vil jeg vende tilbage til.
Indsigten er en glimt af stor intuitions-åbning og sammenkobling af forståelse. Der kan sagtens være ”hjælp” til denne proces også.

Indsigter vil af og til kunne ”genkaldes” i hukommelsen, men det er mere reglen, at de efterlader et smukt tankespor, således at andre tanker lettere kan følge samme linie. Man kan sige, at indsigten kan forstås som at en fin vej vises foran dig, og at det er en vej du senere i livet lettere kan gå ad. Hvis vejen ikke var opstået, måtte du gå ad omveje, for at nå til vejens slutning.  En direkte vej i stedet for omveje.

 

Ja, vi skal nu også tale om hjælpere.

Der er ting, der bør være på plads inden denne tale kan foldes ud.

Det er vigtigt at have indset, at alt og alle rummer en gudsstråle, der minder os om vores ”ophav”, om det vi oprindeligt kommer fra.

Det er vigtigt at have indset, at kun ved at se gudsstrålen i alle omkring os, ser vi det en person sandt rummer. En person udgøres ikke af sit dress-up, sin fremtoning, sit job, sin bil, sin tale –  men af den gudsstråle, der er tilstede, og som er DET, der bør fokuseres på altid.

Det er ligeledes vigtigt at indse, at tid/rum/fysisk fremtoning er værktøjer, der er givet for at man som menneske kan ”forfine” sin bevidsthed, sine tanker, sin forståelse og vække den store erindring om, hvem man er (gudsstrålen).

Ydeligere er det vigtigt at forstå, at det ”kort” –  det liv du lever  – på mange måder  er pre-defineret, men ikke mere predefineret end at de valg, der foretages i det fysiske rum vil foranledige ændringer på forskellig vis.
Alt er rummet i ”den kosmiske skabelon” eller den plan, som er vedtaget. Det er her ”det frie valg ” kommer ind:  Alle kan vælge, om de vil køre rundt i den samme rundkørsel hele deres liv,  eller om de vil finde en vej ud.
Hjælp er til stede undervejs til alle og vil blive vist på forskellige måder.

Hjælp kan defineres på mange måder.
Den kan registreres som inspiration, givet af åndelige partnere, den kan ses som tydelige valgmuligheder, der er manifesteret for næsen af en, og den kan modtages i hjerte-mæssige-gerninger, der gives af et medmenneske til et andet, ofte foranlediget af tilfældighedernes spil.

Hjælp er altid til rådighed i form af åndelige vejledere og sparringspartnere, men her er det ikke anderledes end at du (igen) skal have ytret ønsket for at hjælpen lettest kommer igennem.
Billedmæssigt kan det fremstilles sådan, at hvis du rejser til en fremmed ukendt hovedstad og stiller dig midt på en vej stille og roligt, at så kan det være du skal stå der rigtig længe før der er en der spørger dig ”Kan jeg hjælpe dig med at finde vej?”. Men hvis du selv spørger en af de forbipaserende om de kender vejen til dit hotel/bestemmelsessted, så kan det være, at du får vist retningen allerede i løbet af 5 minutter. Ser du forskellen? I begge situationer kan hjælpen komme, men det går hurtigere hvis du selv ”ytrer ønsket”.
På det menneskelige plan kan dette gøres i tankerne. Blot det at åbne den ”dør”, hvor du erkender og accepterer, at der er nogen, der kan hjælpe dig, og at du ønsker hjælp, det aktiverer, at den mulighed bliver tydeliggjort.

Hvordan kan hjælpen så komme?  Jeg nævnte allerede inspiration, men ligeledes kan stor hjælp gives i drømme, i  ”indfald”,  i ændring af tankerækker, i tilfældige ord, der ”falder ned til dig”, og ikke mindst via de medier, der er tilgængelige: tv, radio, computere.  Det kan synes mærkeligt, men det er helt almindeligt, at mange ”hints” gives via, at der bladres kanal på tv, eller at man lige får øje på noget tilfældigt i en avis, et blad, en bog.

Og ja, bøger skal vi naturligvis bringe opmærksomheden hen på.
Der er i dag en mængde litterære værker til rådighed – mange lødige, mange knapt så lødige, igen alt efter, hvad det er mennesket søger.
Der er meget viden repræsenteret i bøger som helt sandt er noget værre vrøvl. Mange videnskabelige konklusioner er foretaget på mangelfuldt materiale og er dybest set mere vildledende end vejledende. Statistikker og såkaldt ”kloge folks udsagn”  er noget af det mest misforstående materiale der findes. Men der findes også smuk og tilgængelig information mange steder. Der findes bøger skrevet i dyb inspiration (som f.eks. Martinus’ værker og Steiners tanker) og der findes tanker præsenteret af Mahatma Gandhi, som sandelig er værd at se på. Mange buddhistiske tanker er ligeledes gode og forståelige lige som tibetanske tekster kan give godt indtryk af noget, der tilsnier sig sandhedens kilde.

Forstå, at mange mennesker igennem tiden har været beriget med den gave at videregive information, glimt af sand viden, til menneskeheden. Mest af alt fordi disse skriverier, udsagn, billeder (for ja, det sker ikke mindst i kunstværker), kan være svaret på de ønsker, som menneskebarnet har sendt ud i ”æteren” for at modtage hjælp. Mange af disse mennesker har ”manifesteret” (gjort tydelig ) disse inspirationer / disse indsigter / denne hjælp således, at mennesker i deres cirkler (som hvad de litterære værker angår kan være meget store) kan opnå inspiration til at komme videre i deres eget liv.

Intet menneske besidder den absolutte viden. Vid blot dette.
Der er tilsnigelser og tilnærmelser omkring dette, men ingen besidder den ganske viden elle kender Planen, og her mener jeg den plan, der er tilvejebragt/skabt for at dualitetsbegrebet og den menneskelige udvikling i det, der kan synes som reinkarnationer og tilhørende erfaringer, kan give mening.

Hvem har da skabt denne øvre plan?

Ethvert godt hus har en god arkitekt, enhver god rejse har en god rejsefører, en hver god fødsel har en fødselshjælper …..således er Planen også.
Vi er ganske klar over, at for alle ligner det mestendels kaos, hvilket også på mange måder er hensigten.  Men der er en øvre plan for, hvorledes denne ”bobbel” af illusioner kan håndteres og afvikles.

Mange vil stejle over ordet ”afvikles” men se det sådan, at menneskets rammer stort set udelukkende udgøres af ego-tankegange og at planen rummer, at disse ego-tankegange afvikles over tid (og husk igen: tiden er blot et af de tilgængelige værtøjer).

Hvem har designet denne plan, hvem har et sådant overblik?

Det kan være svært at se, hvem der kan have et sådant overblik, da du ikke kan kigge dig rundt blandt dine medmennesker og finde en sådan ”klog” person.  Du bliver nødt til at kigge langt langt forbi dig selv og dine rammer. Du bliver nødt til at se så langt ”væk” fra dine vanlige tanker, at du rammer den tanke om, at alt dette blot er noget der foregår i dine tanker i din fantasi, hvilket kan få de flestes verden til at snurre ganske meget rundt.

Du må også se så ”langt væk”, at du rammer den erkendelse og den ur-viden, at du blot er en lille-bitte-brik i et vanvittig stort spil: du er på mange måder ganske ligegyldigt. Dette ikke for at negligere den, du er og vigtigheden af dig og dine beslutninger – men for at vise dig, at noget er langt langt større end du på nogen måde kan forestille dig.
Jeg har tidligere fortalt, at tid og rum er værktøjer. Rum er værktøj for mennesketanken og mennesketankens evolution, så i denne forbindelse kan ”større” primært tolkes som ”noget der er alle steder, alle vegne, det, der er vigtigst, det, der er essentielt, det er er evigt og evig-gyldigt”. Menneskets lille liv og alle de ting, der opnås der i form af fysiske goder osv. betyder i den sammenhæng ingenting.
Kun den tanke mennesket kan besidde betyder noget.

Det største største, ”det store hjerte” som jeg tidligere har kaldt det, udgør det sande sande. Det eneste, der virkeligt findes, men som ligger gemt, glemt, camoufleret under fysisk legetøj, sminke og fyrværkeri, der får det menneskelige liv til at synes helt magnifikt, selvom det intet er i  sig selv.

Det største største er det, der har foranlediget ”gudsstrålen” i dig.
Det er din sande hukommelse, dine sande tanke om, hvem du er.
Det er det, der altid vil være tilstede, uanset hvad.
Du kan ikke slukke eller lukke for det uanset, hvor meget du forsøger og prøver.
Det vil altid være der.

Allegorien er lidt ligesom en kontakt:  Vi tænker, at vi kan tænde og slukke for lys i vores stue…. sandt er det dog, og det er præcis det jeg vil vise dig – og som jeg har vist den skrivende kanal og flere andre, der har haft disse lysoplevelser alene af inspirationsårsager:
Det sande lys er altid tændt. Altid.
Du kan vælge, om du vil tænde eller slukke for mørket. Dette er et valg.

Lysoplevelserne som mange har haft vil jeg lige kort tale om.
Mange har oplevet små ”glimt” af lys foran deres øjne . Ofte er disse glimt forbundet med nærvær af præcis de hjælpere jeg også taler om.

Nogen har oplevet, at det rum de bebor om natten har været ganske lyst op selv om omgivelserne har været mørke. Mange har prøvet at slukke for dette lys for at kunne sove, men har fundet det svært.
Dette har været en fælles inspiration, en fælles oplevelse (omend de er oplevet egenhændigt) for at illustrere det ovenforstående: Det sande lys er altid tændt.

Flere har oplevet at det, de kiggede på blev oplyst, og at andet forblev mørkt, som den nattens mulm, de befandt sig i.  Denne gave, denne fysiske inspirationskilde, blev givet for at vise at alt kan ses i lys.
Selv i det mørke man går rundt i kan man se i lys.

Lyset er ikke blot lys, men også manifestationen af valget af at se med den gudsstråle man indeholder.
Hvad andet valg har man, kan mennesket tænke? Du kan vælge at se gennem dine gamle vaner, gennem din opdragelse, gennem din skolelærers tolkninger, gennem din gurus røst. Men at se gennem din egen gudsstråle gør, at sandheden ikke forplumres af andres ønske om have en værdi.

Igen skal det forstås, at det enkelte menneske ikke i sig selv rummer en værdi, men gudsstrålen gør.

Men menneskets ego-side vil til en hver tid prøve at vise, hvor stort og rigt det er, hvor meget det forstår, hvor kapabelt det er, hvor magnifikt det er, hvor anderledes og særegent der er. Det er disse ”tåger”, dette mørke, der skal ses igennem eller ses forbi, når det handler om at ”se sandt”,som KUN kan gøres gennem at se via egen gudsstråle.

Du spørger, kære kanal, om dine betragtninger med hensyn til at visse ting forstærkesnår du er sammen med andre, der er bevidste om deres gudstråle, og ja, sådan er det. Her er vi tilbage til det med at tale om spejle:  Hvis du stiller et lys foran et spejl så ser du to lys. Hvi du rykker lyset helt ind så det rammer spejlet så smelter lyset sammen med spejlets lys og du ser mere et stort lys. Et sådan større lys kan give større indblik, skabe andre muligheder.

Det du oplever, når du er i sam-aktion med andre, der kender deres eget lys og deres egen gudsstråle er, at ganske særlige muligheder for netop indsigter og åbenbaringer kan nærme sig. Du har prøvet dette på ”egen hånd” flere gange og flere i dit nærvær har prøvet det samme. Endnu flere har prøvet det. Det er ved at blive en almen erfaring, at det kan være sådan.

De største resultater opnås selvklart når intentionen er den samme, når målet er det samme og når afsættet er målrettet og ønsket ytret. Mange ting kan ske helt ubevist, fordi ønsker og målsætninger har været givet på det indre plan og dette er ganske fint .Andre ting kan udfolde sig når bevidstheden kastes på det. Men vid at faresignaler kan være tilstede her. Hvis et ego får blander sig, kan ”planen” forpurres og resultatet blive af lavere karat end ellers.

Mit barn, min datter, du har skrevet meget og meget har bevæget dig, så vi stopper for nu. Vi begynder at nærme os en smuk samling af det skrevne.

Jeg ved, at du overvejer om andre skal læse dine tekster og ja, sådan vil det blive.  Der vil være nogen i dine cirkler, der vil ønske at læse dette, og det er klart, at du må redigere visse af de informationer, der er givet til dig væk, da det vil forvirre eller forplumre teksten i øvrigt, da konteksten ikke helt forstås.

Og ja, det vil være udgivelsesværdigt på internettet, på skype, på e-books og også som tryksag i en eller anden version.

Bliv ikke bekymret over, at nogen vil hævde, at jeg er ikke-kommunikerende, mit bevis for dig, min ven, er ikke blot, at jeg viste mig så smukt og tydeligt for dig, og underholdt dig med informationer om disse emner en helt nat, men også på flere af de fotos du har taget i løbet af præcis denne ferie. Du besidder billeder, der viser præcis den lysudstrømngng via ”punkter” i mit hoved, som jeg viste dig.  Ligeledes viser flere af billeder dig tilstedeværelse af hjælpere på forskellig vis, I kalder/nogen kalder dem for orb’er, men vid bare, at de er givet dig på netop denne rejse i denne tid, da perioden lige nu er meget skelsættende og særlig for dig.

Vi takker for dine ønsker om at indgå i hjertets-samarbejde og manifestere nedtagningen af kærlighedens frekvens i det fysiske rum. Vi ser, at du har fået integreret energien bedre over det halve år, der er gået og at du rummer ændringerne lettere. Din afsmitning i rummet omkring dig vil være effektiv og stor, og du vil se manifestationer på dette på forskellig vis.  Vid for nu bare at du har gjort dit arbejde smukt, og at der er mere spændende arbejde fremover.

I morgen:  Ja, min engel, skriv du bare, at vi skal kommunikere mere om Gud, Helligånden og om ham I kaldte Guds søn.”

Kr onologien sprænges igen – og Kryon byder ind med information om 12-12-2012

 

“Kære venner af mig. Kære venner af  ”altet”. Kære venner!

Så store er jeres forventninger omkring  det,  der skal ske her 12-12-12 at I helt glemmer at kigge indad. I forventer, at løsninger og påvirkninger kommer udefra og til jer – men i sandhed er det, der sker nu mest af alt en indre manifestation, og en af de store.
Det er i disse dage, at flere slør fjernes fra menneskehedens bevidsthed og dermed gør det lettere at tilgå viden om planerne og om sammenhænge, der før var u-nålige / ikke nåbare.  Jeg bruger flere ord til dette ”begreb” for at påvirker det i dig – i jer – som handler om de overbevisninger og trosmønstre, der har at gøre med, hvad man kan og ikke kan. Der er ikke mange begrænsninger, selvom menneskebørn tror det.

Det slør der fjernes i disse dage kan gøre, at man vil føler sig mere sårbar, mere hudløs. Måske vil det føles som en indre storm, da meget skal forlade det fysiske system også, for at nyt kan tilgå.

Mange af jer arbejder på forskelligvis med at indtage ny viden (lys-viden) og dette vil komme til at fylde mere og mere i årene der kommer. Tilgængeligheden bliver større i takt med, at store broer, barrierer og forsvarsværker brydes ned på tankeplan og fysisk plan.

I oplever også i disse dage vejrlig mange steder i verden, som virker udrensende – og som blot er en fysisk manifestation af det, der foregår på de mere abstrakte planer. Det bliver dermed mere synligt og mere forståeligt, hvilket er menneskebarnets behov langt hen ad vejen.

Betragt livet som en cirkusforestilling og vid, at forhængene mellem scenen og publikum er i mange lag. Du er selv både skuespiller og publikum- og jo flere forhæng der fjernes foran scenen, jo mere forstår du din egen rolle og din egen situation. Det er præcis de skridt  der tages nu i dag 12-12-2012.

 

Jeg er med jer, ligesom talrige andre – alle repræsenterende samme gyldne kilde.”

 

mellemrum2

 

Kryon

Bøger, tilfældigheder, religioner, projektioner, arbejdsområder, tomhed, mangler, Helligånden, fællesnævnere

Onsdag 03.08-2011

” Sikken en aften, min ven, sikken en aften. Luften blev renset i løbet af dagen og aftenen og vid blot, at meget er sket og at forandringer af de store er på vej.

Du ønskede viden om, hvordan det jeg taler om harmonerer med det, der er i høj grad er blevet din egen overbevisning.

Vid først, at intet er tilfædligt, heller ikke at de to bøger du fik med på din ferie for to år siden præcisc var ”Gud er” og ”Kursus i mirakler” samt nolge andre relevante bøger omhandlende kvinder på Jesus’ tid.
Intet er tilfældigt.
Din metode med at ”mærke” hvilke bøger du skal have med, frem for at læse lidt i dem, osv. er meget fin, og som du så, så virkede det godt.

Det er heller ikke et tilfælde, at du, af de to bøger, valgte ”Gud er” først. Jeg ved, at titlerne på de to bøger har vejledt dig til IKKE at læse dem før, for du har væet stødt på dem tidligere. Dine egne problemstillinger med ”over-religiøsistet”, forkert brug af ”kald” osv skyldes egne erfaringer, men også at du har indset, at der må være en fællesnævner i religionerne og at det er det, der stræbes efter, men at metoderne, midlerne, måderne, teksterne er forvrænget, behandlet, bearbejdet igennem menneskets sind, menneskets magtbemær, menneskets lyst til at have magt.
Som sagt, intet var tilfældigt, og også tilfældighedsbregrebet indgår i de to tekster, omend det ikke er så set endda.

Jeg bruger i  det jeg siger generelt andre udtryk da jeg ved, at mange har det som du mht. religioner, og store ord som ”Gud” ….. alligevel er der noget, der IKKE kan  gås uden om, omend man kan prøve at benævne det anderledes, sådan som du selv har gjort det. At bruge ordene ”universet” eller ”det største” eller lignende kan langt hen ad vejen fungere fint.

”Dine” andre tekster omhandler ord som Gud, Helligånden og i høj grad Guds Søn og ord som sindet – det rette og det urette. Alle disse ord er valgt, fordi de taler sandheden, som ikke skal modificers, men som kan være det sted man kan mødes, når relevante omveje, sideveje, omkørsler og svinkeærinder i livets lange erfaringsmodel er ved at være overstået. At læse disse tekster gør ikke automatisk at man ”kommer i mål”, men at man vil nærme sig meget væsentligt, hvis man arbejder efter det, bøgerne taler om.
Nogen vil skulle læse og arbejde med bøgerne i det, der kan føles ”altid” fra de starter og til deres liv slutter, andre vil opnå store erkendelser og indsigter efter et år eller to. Men det mest almindelige vil være, at bogen mødes og at den vil være en forklaringsmodel og en referenceramme i resten af det liv man har foran sig. Følgende liv vil da rumme en anden ”start” og en en mere bevist erkendelse og vil ofte rumme lyst til at komunikere anderledes sandt fra hjertet, som du selv. Har du mødt bøgerne tidligere selv tænker du og ja, meget af stoffet kender du i hvert fald til.  Jeg vil ikke komme ind på andre konkrete detaljer, for ikke at distrahere din oplevelse her og nu.

Gud:

Gud er  svarende til det jeg omtaler når jeg bruger ordene ”Gud”, ”Det store hjerte”og ”Det største største”. Gud er den enhed, hvori alt er og er skabt fra og kan kun rumme ren bevidsthed, ren kærlighed, ren væren. Dette er nok den bedste måde at beskrive det på.

Guds Søn er indeholdt i gud. Dog blev der lavet en mistolkning, som i ”Kurset” du læste omtales,  som en tanke om at skabe selvstændigt og på egen hånd. Derved opstod universet. Beskrivelsesmodellen er meget sand og virker ganske tilstrækkelig. Der er andre detaljer, som kan fremgå, men dette er fuldt ud en forklaringsmodel som kan ”holde vand”, da ingen andre videnskaber kan vise noget andet, der giver mere sandsynlig mening.

I relation til vores komunikation, der har fokus omkring projektionerne, er detaljefordelingen sådan, at Guds søn ikke kunne rumme at blive adskildt fra sint ophav/sin far. Skyldsbegrebet, og alle variationerne over dette, blev skabt på dette tidspunkt og er noget af det, der på mange måder også omtales i alle religioner, som noget, der skal håndteres på den ene eller den anden måde. Urenhed, synd, fordærv, djæle-tanker satanisme har ophav herfra, og er alt ganske ganske tunge og forkerte tanker, der bør ses igennem fingrene med.  Alle ved, hvordan det er at føle skyld, det er ubehageligt, ikke til at ”holde ud”. Sådan var det også for ”guds søn”… det førte til en splittelse ud i mange mange små dele, som hver især rummer det,  jeg omtaler som ”Gudsstråle” –en sand erindring om det ophav (Gud) han kom fra.  Disse brudstykker, disse fraktaler af Guds søn, er medhørende til, at intet menneske føler sig ”helt” . Alle guds sønner (som gudssønnen herefter kan omtales) mangler en part af sig selv (størstedelen) og mangler bevist erindring om Gudsstrålen/Gud.

Når man føler skyld, på et eller andet plan, bevidst eller ubevidst, så vil man gøre meget for at få det lettet og opfatte tngene anderledes. Man vil prøve at ”give skylden videre”, hvortil menneskets logik er ganske sublim og særegen. Læg mærke til, hvor ofte du selv har kunnet give andre skylden for et eller andet som du selv startede med at ”opdage” eller have fokus på”.

Givet er det, at mennskesønnen giver skylden videre for at have det tåleligt og have det bedre.

Mennskebarnet, Guds søn, er IKKE bevist om denne opsplitning i mange mange dele.
Menneskebarnet, guds søn, er ikke bevidst om, at han/hun for at redde sit eget skind giver skylden videre til en anden, for at have det bedre. For de fleste sker dette ganske mekanisk.

Kursus i mirakler” er skabt for at bringe bevisthed på blandt andet dette, og en en eminent anvisning på det, omend svær at komme ind i for mange. Som i andre henseender er det noget man skal have lyst til og være parat til ud over at man skal have tid og mulighed, som jo dybest set ofte handler om prioriteringer.

Den arbejdsmetode, der kan anvendes til at anskue egen skyld på, når man behøver at have bevidst hed på dette, er via projektionerne, som viser de arbejdsområder man har som menneske. Det er dog en sandhed, at ”skyld” som begreb  i Guds Verden IKKE er der. Det er en”opfindelse” på lige fod med tidn, rum osv… indlagt i den model, der handler om at Guds Søn blev splittet fra sit ophav og vil søge tilbage.
Hvad får ham til at søge ”tilbage”? Det gør erfaringen, som liv efter liv efter liv, vil vise ham,  at selv når han har det han har stræbt aller mest efter (huset, swimmingpoolen, familien, barnet, hunden, partneren, tøjet, kunsten, og alt muligt andet der er værdi-sat af mennsket) så vil han føle denne ”tomhed” eller denne ”mangel” på ”et eller andet” som er udefinerbart. Denne tomhed/mangel, er blot erindringen, om at Sand Kærlighed (Gudskærlighed) ikke er inddraget i den ligning, man har regnet sig selv ind i.

Alt dette: hvordan man finde frem til, hvad man skal, hvordan man bliver opmærksom på de uhensigtsmæssigheder og fejlbarligheder livet selv rummer, alt dette blive nå-bart på forskellig vis via forskellige hjælpemidler, hvoraf den der ”trække i trådene” og skaber en forbindelse mellem Guds Verden og den Menneskelige Verden (kan vi jo kalde den, selv om der er andre af ens beskaffenhed) er det, der i ”Kurset” omtales som HelligÅnden.
Helligånden er det viskelæder, der kan bruges til at fjerne de rundkørsler og sideveje, som blev tegnet ind på dit livs papir (som er omtalt tidligere).
HelligÅnden er den rekvisit i dit livs teater, der får teaerstykket (dit liv) til at få en anden mening.
HelligÅnden er den Lærer eller Vejleder, som du altid kan henvende dig til selvom du ikke ved, hvor han bor, fordi han reelt er allestedsnærværende og nå-bar for alle der ønsker det.
Helligånden er den mekanisme, der kan ”Nulstille” det, der er svært at udligne mellem menesker i deres relationer, blot ved at ønsket haves, erkendelsen om mekanismen haves på et eller andet plan, og ved villigheden til at give problemstilingen fra sig.
Jeg omtaler her villigheden for at give problemstillingen fra sig, for – tro mig, min ven –  mennesket ønsker ofte at beholde ”vrede” , ”surhed” , ”mis-kommunikaton” og alle andre følelser, der kan sættes på , blot for at bebeholde deres eget teater og deres egen opsætning i teateret.
Mange søger virkelig dramaet; når det måske er pausen der er den bedste.

Gud, Guds Søn og Hellighånden er hefter sammenhørende og vil væe det sålænge denne tilstand af separathed fra gud (i kurset kaldes adskillelsen) vil være der.

Værktøjet til at blive bevist-arbejder med skyldfølelsen er projektionerne (herunder også spejl og mur ).

Som du ser hænger tingene smukt sammen også når andre ord bruges. OG andre ord er i disse sammehænge valgt af årsager, der for andre vil virke indlysende også.

Jeg nævnte i går for dig, off the record, at den ”strålekrans” du har set gennem”lyse” mit hoved i 12 punkter handler om at appelere til (finde fællesnævnere til ) de mennesker der arbejder med de 12  stråler, de 12 astrologiske tegn, de 12 dna-strenge.

Tiden er i sandhed kommet til at samle og finde fællesnævnere, i stedet for at modgå og modbevise og modarbejde.

Fælles Mål, og her med lyset som indfaldsvinkel, er det mange har lyst til og det mange søger og det er det der også vil nærme sig i fremtiden lige som fælles sprog og fælles valuta gør sin indmarch omend besværet. Medier som tv og radio og transmissioner over ”æteren” vil virke fremmende på meget af dette selvom det samtidig er værktøjer som nogle gange kunne benævnes ”djævlens værktøj”, da det ofte fordrejer sandhederne pga noget som ”seertal” og popularitet. Nye veje dukker dog lykkeligvis også frem på den front, da journalister og andre der søger ”lyset” vil dukke op også her.

 

Dette var ordene for idag, ikke så mange, men det er set, at der er bud efter dig fra flere fronter. Tak for din umidelbarhed og dine ønsker om at komunikere sandt fra hjertet selvom dette til tider kan virke skræmmende.

Lev i lyset min ven, sådan som du valgte det oprindeligt.”

 

mellemrum2

 

Kryon om dagen i dag : 21-12-2012 (og kronologien sprænges dermed igen ).

 

”Ah min ven. Jeg har stået klar for at sige dig et par ord. Det er en speciel tid, det er det.  Mange ting kan du nu sige ”farvel og tak” til – og så mange til kan du sige ”velkommen til”.
Tiden for de gamle værktøjer er ovre – og tiden er nu inde, hvor du, der befinder dig i den opstigende spiral, kan modtage nye erkendelser, ny viden, og sprit-nye (for dig) værktøjer. Disse vil blive dig givet. De gives individuelt og dog til mange på samme tid.

Det er tiden for den nye indlæring.

Det er tiden for en anden ro.

Det er tiden hvor, hjernen vil udfolde sine magiske potentialer til glæde for dig og for alle.

Tidens slør hæves på en bestemt måde,  så du får adgang til at se og opleve andre ting end tidligere og rummets  bevægelighed gør, at du kan  ”rejse” på andre måder end tidligere.

At bevæge sig via sin bevidsthed vil blive langt mere fremtrædende end det er situationen i dette nu.
Jeg er i dette  samarbejdende med mange af de mestre,  som mange kender, og sammen vil vi påvirke og støtte kærligt, blidt men også bestemt – dette kan kun lade sig gøre, fordi samtiden på mange måder er klar nu til dette løft.
Mange vil tænke: ”Hvad er lige forskellen på i går og i dag”, men forskellen er, at optil i går har du slidt og indtjent erfaringerne på en facon – fremover vil dette ske anderledes. Det vil blive synligt for dig, når du senere betragtende kigger tilbage. På mange måder er situationen nu, som da man måtte ”finde sig i” at jorden pludselig var rund og ikke flad. Og på mange måder er det lige så magisk og mærkeligt, som da man næsten fra den ene dag til den anden kunne snakke med folk langt langt borte, fordi telefonen var kommet ind i tids-rummet.  På tidspunktet var det mærkværdigt og stort.  Set herfra og tilbage er det måske en lille og selvfølgelig ting. Men påvirkningen af begge disse ting var stor og mægtig.

På samme måde kommer nu værktøjer ind i din bevidsthed der gør, at du vil se og opleve anderledes, erkende anderledes, forstå anderledes og tage dit livs valg anderledes.  Der er ingen grund til frygt eller bekymring, men kun grund til at betragte denne glade forandring med et smil.

Det var på tide. Det var på tide. ”

 

mellemrum2

 

31.10.2014: Tråden genoptages

31.10.2014: Vi genoptager tråden.
Fra Kryon:

”Hej mine venner.

Ja, i tror nogle gange at I er glemt, men vid nu bare, at det er I langt fra. Der har været travlt i jeres liv har jeg set, så jeg har tålmodigt ventet her, på mit sted.

Nu er I hver især klar til nye tiltag og nye invitationer i jeres liv, så jeg vil igen være mere nærværende og tilstede. Jeg vil på den måde påvirke dit liv, dine tanker og ja, også dine følelser, da det hele hænger sammen på filurlig vis.

Mange af jer vidunderlige rejsende, for det er jo det i er, har fået opgraderet jeres værktøjer, i har fået stemt jeres indstrumenter. Jeres intuition og fornemmelse er øget. Jeres lysindtag er øget. I har ændret på tankesæt og mønstre og mange af jer også på den daglige kost. Dette giver mening, om end det kan være svært for mennesker at forstår.

Jo, vi arbejder i tiden, også selv om jeg jo ofte prøver at fortælle at den er jeres egen opfindelse.

Og ja, du går da den rette vej, ellers var jeg ikke ved din side.

Du har bedt om tegn på min (og andres) tilstedeværelser og I har alle modtaget tegn og signaler fra mig  – og ligeledes fra andre, der er på siden af jer i dette nu. Tegn kan være filulige at tolke, men det ør intet.
Hav din tillid fremme.
Hav dit humør oppe.
Gå med glæde og jeg går glad ved siden af dig.
Føler du dig til tider fyldt med latter uden årsag, så vid at du har hjælpere ved siden af dig.

Føler du dig til tider tung og dvorsk, så vid, at dette er fordi tung-skab passerer din fine bevidsthed, så du kan få øje på det. Bægeret skal sandelig tømmes før nyt kan komme til. Du forstår dette fint på flere planer.

Kære rejsende ven …..

Vi tager tråden op når som helst du ønsker det. Kommuniker frit med mig.

Ligeledes vil vi fortsætte vores vej her i dette samvær, i dette forum.

Jeg be’r den kanaliserende om at indføre tider og pladser så vi kan have vores livline åben her og hyppigt fremkomme med nyt.

Rejs på en lykkestråle i dag, du fortjener det.”

 

 

mellemrum2