Vil du være med ?

Her ser du de gratis meditationer, hvor vi mødes i hjertet hver første lørdag i måneden kl. 16-16.30.  Du finder kanaliserede ord fra Maria, og du finder musikforslag.

Vi vil være mange der mødes “I hjertet” hver gang der mediteres.
Det rare er, at her kan du være hjemme og blot være i ro i det aktuelle tidsrum, så det kan måske være lettere at indpasse end når man skal “ud af døren”.
Passer tidspunktet dig ikke så godt, så “vær med” når det passer dig.

Herunder finder du teksterne fra 2015.
Hvis kanaliseringen for en aktuel lørdag ikke er landet på denne siden endnu, så kig under nyheder.

Facebook i gruppen  “Marias Skare” og på siden “Den Gyldne Zone“.

Du finder meditationerne nedenfor.

 

mellemrum

 

1200 - 170 -3

Gratis Meditation, vi mødes i hjertet.
Dato: Lørdag 05.12.2015
Tid: 16.00 – 16.30
Sted: Der hvor du er – vi mødes i hjertet.
Tema.: ”Dine valg” og ”Indsvøb i kærlighed”

 

 

 

Kanaliserede ord fra Maria:

”Min kæreste kære.

Det er tiden, hvor der er så mange valg. Inderligt mange valg.

Du har følt dig sat ud af spillet til visse tider – og ganske i-spil hele tiden til andre tider. Bakke og dal. Sol og mørke. Tillid og bekymring. Konstellationerne er mange og omskiftningerne store.

Min kære,

Der er så mange valg, du kan tage i det liv, du befinder dig i. Mest af alt be’r jeg dig vælge med dit hjerte, før alt andet. Store begavelser vil fortælle dig, at du skal tænke og analysere, men det bringer dig ikke nærmere det rige, hvor du hører hjemme. Ofte vil det tværtimod være en flugt fra hjertet, når man læner sig op af analyse og logik. Hjertet vil tale hjertets stemme, så lyt dertil, og ikke til statistik og andres erfaringer. Erfaringer bringer dig til at se fortiden og ikke dette øjeblik, som du befinder dig i.

Når du bruger dit hjerte til at høre hjertets tale, da hører du ikke blot dit eget hjerte, men også Det Store Hjerte, det fælles hjerte, det hjerte der guider os alle. Vid dette.

Der har været tummult omkring dig, du har måttet se ”dæmoner” i øjnene, du er blevet konfronteret med fortidens spøgelser i underbevidsthed og i drømme, og således også i det liv, du bebor.

Tag en beslutning: Vælg at kaste kærlighedens lys på hændelserne og de personer, der var involveret, og lad det derefter passere. Kærlighedens lys hæver alle vibrationer, og magten til at hæve tunge oplevelser til et andet niveau har du. Hvordan? Ønsker du at vide. Kære. Blot mærk hjertet, kærligheden, stemningen. Og giv da et kort fokus-øjeblik på den situation, du ønsker at ændre og forestil dig denne situation indsvøbt i kærlighedens favntag. Første gang vil være svær. De næste vil være lettere. Dette er ikke en renselse, men en hævning. Der gives dig værktøjer til renselse også – vid at Sct Germain holder et stort vågeblus om dette tema, og også rådgiver dig stille og roligt, om du ønsker. Ligeledes er Michael nærværende for alle og hjælper med at slippe det, der skal slippes, for meget er helt klart til at blive forvandlet til intethed.

Min kære, min kæreste kære, mit barn af hjertet …. Vid, at jeg holder dig og bærer dig. Vid, at du er i mit hjerte evigt og altid. Tillad mig at give dig mine healing og min kærlighed når som helst du ønsker det. Tilkald mig blot og jeg vil berige dig og støtte dig.

Du ønsker at vide, om året du træder ind i er et andet år end tidligere, og dertil kan jeg kun svare et ja. Meget vil bære forandringens klæder også i det nye år, mange fundamenter vil blive lagt om, mange hjerteanliggende vil blive berørt . Bliv ikke angst, bliv ikke nervøs , husk min kære hjerte, at du ønskede at berige kloden med dit nærvær i disse ord, du ønskede at være med til løftet, du ønskede at være med alt i alt. Det var en prioritering vi værdsætter, nu skal du blot huske, at du super-bevidst , så bevidst at det er ude af din perception, tog dette valg på et andet plan.

Kæreste kære,

Modtag mine hilsener, modtag min hyldest, modtag min kærlighed, modtag min healing. Jeg er foran dig, bag dig og ved siden af dig. Evigt støttende, evigt løftende. Jeg har gået der og jeg går der igen. Nu sammen med dig.

Bring lyset med dig min kære, altid.”

Ønsker du at modtage kanaliserede ord via email, så kan du skrive dig på kanaliserings-nyhedsbrevet på www.DenGyldneZone.dk.

 

 

 

mellemrum

151107 billede

Dato: 07.11.2015
Tid: 16.00 – 16.30
Hvor: Vi mødes i hjertet.
Tema:  En ny dag
Forslag til musik finder du her.

 

Inden der kommer nogle ord kommer der en “bølge” af kærlighed og hun viser mig en  døbefont  med et skinnende fad i med vand der bølger blidt. Hun står bag den og ved siden af den på en gang.

Kanalisrede ord fra Maria:

 

”Min kære,

Jeg står i dag ved dig, fordi det er en særlig dag. En ny dag er kommet.  En ny start. En ny begyndelse Du har ledt efter åbninger i dit liv – åbninger, der kunne vise dig , og lade dig nærme dig, det du ønsker. Kære barn, ved du, hvad du ønsker? I dag er indsigternes dag – den dag, hvor du kan forstå i det underbevidste og det bevidste, at intet er som du ser det. Intet er, som du tror det. Se forbi det og se essensen i stedet. Se lyset. Se kærligheden. Bag rammerne , som indspændte dit liv, var også kærlighed og respekt. Bag slagene , som slog dig ned og slog dig tilbage, var også respekt og forståelse. Bag nej’erne som du har mødt var også ja’er, der tillader dig at gå videre, nu, da du er anderledes parat.

I dag er sandelig en ny dag. Min kære, vid at det, som blev begået imod dig ikke var for at hæmme dig og begrænse dig, eller for at gøre dit liv svært. Vid at  …….  Ja , vid at det også blev begået i kærlighed, om end af en andens slags end den du behøvede.

I dag er dagen. I dag er den dag, hvor du vil kunne modtage den kærlighed og det lys, som du ønsker dig. Vid, at det vil kunne ændre alt , for din tilgang til dit liv vil da være anderledes. I dag vil du modtage gaven, at kunne se forbi rammerne, murene, mørket, begrænsninger. I dag vil du modtage gaven, at se dit eget hjerte mere helt – men også at kunne se andres hjerte mere helt og mere rent. Vid,  at vi ønsker det samme.

Jeg står ved din side, og ved siden af døbefonten for at vise dig, at jeg er altid ved din side. Altid nær.  Jeg repræsenterer  meget  men mest og inderligst repræsenterer jeg den lyst du har til at mærke den sande kærlighed, den evige kærlighed.

Jeg står bag –fonten fordi jeg der rummer både din fortid og din fremtid. I dag er dagen, hvor du kan lade din fortid rejse til andre dimensioner. I dg er dagen, hvor din fremtid er et evigt nu.  Bliv der. Vid,  at du er der, selv når dine tanker flakker.

Min kære, dette er mine ord. Mærk i dit hjerte at de er sande og lad dem forplante sig .

Dette er en ny dag. Dette er sandelig din dag.”

 

mellemrum

 

meditation-1408

Dato: 03.10.2015
Tid: 16.00 – 16.30 (eller når det passer dig).
Hvor: Der, hvor du er – vi mødes i hjertet.
Tema: “Åben dit hjerte – lad mig arbejde”

 

Kanaliserede ord fra Maria:

”Min kære lys, min skønne samarbejdspartner. Så ofte har du tænkt, at du gerne ville omforme den verden du går i: gøre den bedre, skønnere, lettere. Du har ønsket at gøre ændringer og har syntes, at dit fysiske og følelsesmæssige arbejde i den retning har været svær – for ikke at tale om alle de tanker, du har gjort dig. Du har overvejet om din betydning var stor nok, om du gjorde nok.

Mit kære barn…..

Åben dit hjerte for mig.

Åben dig for, at dit hjerte kan skinne det lys, som gør ændringerne for os alle.

Du er flammen, du er ilden, du er også den åbning, som ændringerne kan bæres igennem, om du vil det. Frivillighedens vej er stor og mægtig vid dette. Alt sker kun med din vilje og med din lyst.

Ønsker du at bringe videre, da åben dit hjerte for mig, for min kærlighed og for mit lys. Jeg har en let entre i dit system og i din sfære. Tillad dig selv at ånde kærligheden ind og lade dig fylde og vid, at dit lys vil næres og skinne med præcis dette.

Din ypperste post er ”at være” ikke ”at gøre”, vid blot dette.

Når du skinner med dit lys og med din kærlighedsstråle vil alle rammes. Mørket vil fortrække sig, om end det ofte vil vise sig først. Alt er som det skal være. Intet æble falder fra stammen uden at være løsnet først, klarhed og parathed er tricket. Dine omgivelser og du selv laver store forandringer når paratheden fylder og i denne tid fylder paratheden i mange smukke menneskebørn.

Du ønsker at vide, hvad du skal gøre…. Min kære: ånd kærligheden ind. Lad den fylde. Dette er alt. Lad den nære dig. Lad den inspirere dig. Lad den være den vej du går på og den bro der lader dig passere fra et til noget andet.

Ånd kærligheden ind kæreste. Ånd kærligheden ind.

Dette er mit budskab.

Vid, at som de smukkeste ringe i vandet vil det brede sig, du behøver intet andet gøre.

Ånd kærligheden ind.

Kære, dette var mine ord, gå på kærlighedens sti med mig og tag vare på dine ønsker og idealer. Tillad nyt at gøre sin entre i din bevidsthed. Tillad dig også blot at være. Være.

Tak mit Hjerte. Tak mit barn. Tak. ”

 

mellemrum

 

Dato: 05.09.2015 meditation-1411Dato: 05.09.2015
Tid: 16.00-16.30
Hvor: Der hvor du er – vi mødes i hertet:
Tema: Blot en sorg.
Kanaliserede ord fra Maria:

Maria: ”Min kære. I dag holder jeg om dig. I dag holder jeg dit hjerte. I dag holder jeg din fortid – din fremtid – og dit nu.

Kære….. Der er et minde om en tid, hvor du lagde bort det, der gjorde ondt og smertefuldt. Der er et minde om et savn,

Der er et minde om en tid, der aldrig blev og et liv, der aldrig blev

Kære,

Undskyldninger og forklaringer søgte du, men fandt aldrig disse svar, og aldrig disse ord – for det var ikke dine at finde. Det var heller ikke dine at give. Dine er derimod oplevelsen og følgen deraf.

Kære, i dag holder jeg dig inderligt og uendelig tæt. Vi er et.

Vid, at forklaringer må du give dig selv, eller lade det forblive uforklarert. Vid, at undskyldninger må du finde selv, eller lade det forblive uundskyldt. Disse gerninger er ikke af hjertet – disse gerninger er af hjernen. Din hjerne ønsker forklaringer og ord. Dit hjerte ønsker blot at leve og skinne og stråle.

 

Til din hjerne byder jeg dig: at årsagen var, at du skulle vokse. Til din hjerne byder jeg dig, at intet var personligt ment, smerte var ikke en intention.

Til forklaring giver jeg dig: dette var en dør der skulle åbnes, for at noget kunne lukkes ind. Lyset tænder ikke sig selv – lyset var der altid. Mørket er det, du kan slukke for, om du vil.

 

Min kære: Dine savn handler om adskillelsen fra den kerne du sandt er –intet andet.

Kom blot i tanker om det.

Lad mig vise dig det, på din hjernes skærm , byd mig ind i din drøm. Byd mig ind i dit hjerte. Byd mig ind i dit liv.

Min kære, uendelig elsket er du, intet andet.

Alle andre følelser er blot dit sind, der laver postyr, og din krop der driller. Alt ønsker opmærksomhed, og således også du.

Min kære.

Tøm din sorg ud i følelsernes hav, og det den svømme der. Tøm din frustration ud i æteren, og lad den drive der. Tøm dit savn ud i mørket, så lyset kan træde ind.

Giv plads – og alt vil komme.

Jeg står ved din side. Jeg rækker dig min hånd. Mit hjerte skinner på dit. Du er i sandhed din stråle – glem alt andet.”

 

Jeg vil anbefale at du vælger nogle af disse ord og omskriver dem til dine og bruger dem som  “mantra” imens du mediterer:
Fx  som en af disse:  “Mit hjerte skinner” “Jeg er min stråle”  “Jeg er lys”

 

mellemrum
20150708_203037Dato: 01.08.2015:
Tid: 16.00 – 16.30
Hvor: Der hvor du er – vi mødes i hjertet.
Tema: “Dit Indre Blik”.
Mutikforslag (40 min) https://www.youtube.com/watch?v=HwcG3mYo5Kk

Kanaliserede ord fra Maria:

Tema: ”Dit indre blik”.

Maria: ”Kæreste. I dag jubler jeg. I dag glædes jeg. I dag klapper jeg – for jeg er glad og taknemmelig.

Jeg er glad for mig og mit – men jeg er om nogen også glad og taknemmelig for dig – og for dit.

Enhver bør forholde sig til sine egne ting, men vid blot, at det at glædes på andres vegne er smukt .

I dag glæder jeg mig så inderligt over din fremgang. (Hun giver mig nu en fornemmelse af ”sorg/kedafdethed” i halsen og også omkring hjertet). Der var en gang, min kære, hvor du følte dig så inderligt forladt.  Så alene. Fortabt. Du følte dig i sandhed fremmed for den verden du gik i.  Du ledte efter mening. Du ledte efter kærlighed. Du ledte efter et lys, som kunne vise dig din vej.

Og nu, min kære, ser jer mere og mere at du har fundet din vej, din mening, og dit eget lys skinner smukt på den vej, der er foran dig.  Ikke blot det, mit kære barn, men du går i en stråle af lys fra det som du søgte, det du ledte efter, det, der skulle vise dig vej.

Og så langt du er nået. Mange tåger har du lagt bag dig. Megen sorg. Mange triste ord.

I dag er et vendepunkt  mere, for i dag vil jeg fjerne endnu et slør fra dit blik, således at du vil se mere rent. Du vil ikke blot se det,  den fysiske verden ønsker at vise dig – men du vil se det, som din guddommelige stråle ønsker at vise dig.   Vid, at du vil se det anderledes end det, du ser i din fysiske verden, men det vil være der for dig. Anstreng dig ikke, lad det blot komme let.

Du har set mange ting for dit indre blik, men har ikke altid tillagt det nogen særlig betydning, men mere og mere vil dit indre blik styre og guide dig: Vise dig dine muligheder, vise dig en skønhed, som du kan dele med andre, om du vil vil. For jo, jeg be’r dig om at dele med andre og lad det vokse på den måde.

Du er ydmyg, men gør det blot. Et smukt ord, der skildrer det du ser, er rigeligt og nok. Sætninger, der omsmyger det, ligeså. Måske du endda vil lystes til at frembringe remedier, kunst, ting – der ligeledes mærkes rigtigt i dette nu. En lille pynteting omgærdet af kærlighed og af lys. Gør det blot. Min kære, dit indre blik og dit indre syn klares og forskønnes. Nyd det, som dengang du nød, at få bogstaver tilsammen udgjorde et ord og du vidste at mere ville komme. Nyd det på den måde.

Mit kære barn, jeg takker dig i dette nu og minder dig om, at jeg er så sandelig ved dig.  Du er ALDRIG alene. Jeg skinner på dig med min kærlighed. Modtag det blot, det vil glæde mig så meget.

I dit sande lys går også jeg.”

 

mellemrum

150704 billede

Dato: 04.07.2015
Tid: 16.00 – 16.30
Hvor: Vi mødes i hjertet.
Tema: Betragt det som et valg.
Musikforslag (YouTube):
1 time:  https://www.youtube.com/watch?v=izmaFdVlulM

Maria:

”Kære ven, kære veninde, kære sjæl, så er jeg der igen. Jeg er der hele tiden (smiler).

I den blæst, der har omgivet dig et stykke tid, har du overvejet: ”Hvornår kommer roen”.
Min kære, roen er der. Den bor i dig. Den er nu forankret. Du skal nu blot blæse den bobbel større og større, således at alle andre indtryk forsvinder ved at de skubbes væk, kærligt men bestemt.

Min kære, mange scenarier har været vist foran dig i årene – scenarier, der viste dig modvind, forstyrrelse, uro, angst. Du bor i hjemmet med to vinder der viser hver sin vej. Et vindue til uro. Et vindue til ro. Hvilket vindue ønsker du at kigge igennem?

Du besidder nu og endelig, mulighed for at se alle livets situationer gennem ro og gennem kærlighed. Når du gør det, så ser du, at alle gør deres arbejde så godt, de nu rummer og så godt de nu kan. Selv når parter strides, er der årsager. Du kender ordene om ”at vende den anden kind til”, forstå, at dette omhandler samme dilemma, samme valg som at vælge, hvilket vindue, du ønsker at se igennem.

At udføre rette gerninger, men med hjertet plantet andetsteds , er ikke helt en ret gerning. Placer hjertet hvor det hører til først: i en salighed af ro, i en salighed af kærlige strømme. Og agér og handl ud fra dette. Vælg dine gøremål ud fra dette.

Du står i årene nu med ben i to lejre hvad forståelse angår. Langt hen ad vejen har du fundet tilliden frem. Tilliden til at alt er, som det skal være, også selvom du ikke helt forstår og begriber det. Nu står du det sted, hvor du også skal tage ind i dit hjerte, at hvis du betragter situationen og valget som dit eget, at så ændrer du igen et ståsted positivt og meget farbart.

Jeg kommer med eksemplet til dig:

Du har spildt mælk og ærgrer dig over, at glasset gik i stykker og mælken skal tørres op.  Hvilken stemning bringer det i dig?

Du har spildt mælk, betragter det som om, at  det var dit valg at spile mælken og samler skår op og tørrer mælken op. Hvilken stemning bringer det i dig.

Overfør disse billeder og eksempler til andre steder i dit liv, hvor noget der sker bringer kedelige stemninger med sig – men betragter du det som valg du har udført selv, så bliver det en fornøjelse. Selv at vaske tøj, vaske op, luge ukrudt kan på den måde få en ganske anden lethed omkring selv.

Letheden er blot eet af formålene med øvelsen og lektien her. Forstå, at der er mange mange elementer i dette.

Kæreste. Træd ud i solen. Varm dit hjerte. Spred dit lys. Lav smukke valg.

Gå med skin, og skin fra dit hjerte.”

 

mellemrum

 

 

meditation-1410

Dato: 06.06.2015
Tid: 16.00 – 16.30
Hvor: Vi mødes i hjertet.
Tema: Spred dine vinger.

Musikforslag på YouTube er her.

Kanaliserede ord fra Maria:

” Kære.
Jeg beder dig i dag om at sprede din vinger.
Jeg beder dig i dag om sandt at mærke, hvem du er og hvad du arbejder for og med.
Jeg beder dig i dag om at mærke din sandeste kvalitet af alle: Gudsstrålen i dig. Glimtet i dig. Erindringen i dig.

Kære,
Intet er som det var.
Alt er gået så hurtigt.
Du er ”steppet op” og står nu et andet sted, på et andet fundament, end du gjorde for blot en uge siden og en dag siden.
Hver dag lander du i ny bevidsthed. Hverdag lander du i ny accept. Hver dag lander du tættere og tættere på den kærlighed, som jeg kan tilbyde dig at være en del af.
Ikke blot vil jeg skinne på dig med den kærlighed jeg formidler, jeg vil tilbyde dig at komme endnu nærmere ind i den. Være den.
Du ønsker dette – det var derfor du kom.  Derfor ser du disse ord.  Du er kaldet.

Når du spreder dine vinger, så tillader du sig selv at tage af sted fra der, hvor du var.

Når d spreder din vinger, tillader du dig selv et nyt perspektiv: at se alt udefra og oppe fra. Forstå. Vide.

Når du spreder dine vinger tillader du sig selv en lethed du ikke har følt før.

Kære,

Tag i mod.
Det er så inderligt fortjent.

Du er ikke vant ti den lethed og kærlighed, for du har været et mørkt og tung sted i forhold til det potentiale der ligger og stråler foran dig og i dig.  Du skal vænne dig til det – tillære det – ligesom du skulle lære alfabetet og regnestykkerne. Når du kan det, så KAN du det.  Når du VED det, så VED du det. Det kan  derefter ikke frarøves dig og du kan ikke sandt glemme det.

Dette er en del af din store tid. Dette er en del af din opvågning.  Dette er hvem du er.

Kære, Jeg tager imod dig med åbne arme. Jeg tager imod dig med åbent hjerte.  Vi går på samme vej, side om side, og vi guider hinanden. Det er samspillets tid, synergiens tid, den strålende tid.

Kære,

Du er så inderligt elsket. Tag det ind. Bær det i dig.  Huske det.
Og spred herefter dine vinger og tillad dig letheden, indsigten, overblikket og mærk at kærligheden bærer dig til rette sted. Kærlighed er kursen.

I glæde over dig.

Tak.”

Musikforslag:
1 time: https://www.youtube.com/watch?v=-K8TbaDAPXE
mellemrum

 

 

Gratis meditation 02.05.2015: Tema: En Model

Dato: 02.05.2015
Tid: 16-16.30
Hvor: Vi mødes i hjertet

 

 

 

Kanaliserede ord fra Maria:
Tema:  En Model.

Maria:
”Kære. I dag sender jeg dig min ubetingede kærlighed.
I dag sender jeg dig min omsorg.
I dag rækker jeg dig  min hånd.
I dag anerkender jeg , hvor smuk en vej du har tilbagelagt og be’r dig se det samme.
Vi er et.

Der var dage, hvor du tænkte, at du var alene, selv om du var blandt andre.
Der var dage, hvor du tænkte, at ingen så dig, selv om du var set af det store ”Alt”.
Der var dage, hvor du tænkte, at din mission var forfejlet, selvom du stod ved dit gennembrud.
Der var dage, hvor du tænkte, at du intet forstod, selvom du netop da, så det du skulle se og erkende.
Min kære, dit livs rejse i følgeskab med mig ikke let. Den er ikke ukompliceret –  Ikke når man ser det i gennem menneskets øjne og menneskets sind.
Min kære, jeg be’r dig om at se fra mit hjerte, og fra det store hjerte, og da vil du vide, at alt er let.  Små tråde skal korrigers. Små ting skal flyttes. Men den størte korrektion  og den største flytning – nemlig af din forståelse  – den ER sket.  Det var det der var det sværeste. Resten er blot ”nisse-drilleri” og jeg’ets forstyrrelser.
Min kære.  Du ser med dine øjne en model af en verden, der er langt større.
Min kære, du mærker med dit hjerte, en kærlighed som er et ”dryp” i forhold ti det,  du nu kan indeholde.
Åben’ dit hjerte med mig og for mig. Lad mig lære dig og vise dig.  Du er så inderligt elsket, åben dig for det.
Kære: Åben dit hjerte. Sug ind, at jeg skinner med min kærlighed på dig og til dig.  Lad mig nære dig. Lad mig nurse dig. Lad mig vande og skinne på det ægte kærlighedfrø som du både er og rummer.
Træd i dag ud i verden med vished om, at du går på rette vej.
Træd ud i solen med viden om, at du har gjort og udført en stor opgave.
Træd ud blandt mange – og skin med dit hjerteguld – og hav vished om,  at det rammer dybt.
Tak for dig.
Tak for din modtagelighed.
Tak for din ånd i rette hånd.”
(Sender fingerkys og mange store smil og kaster små blomster i mange farver ud foran dig).

Forslag til musik fra YouTube:

 

Her kan du se og høre munkeversionen:

 

 mellemrum

04.04.2015: Gratis meditation, der hvor du er: Tema: De næste skridt

 

Tema: De næste skridt.

”Kære,

Din uro tager næsten ingen ende.  Hvorfor ,tænker du?  Hvorfor er det sådan ?
Min kære lys.
Prøv at se indad i dig selv og se, hvor mange ting, der forandres omkring dig.
Se, hvordan tiden arbejder – se, hvordan universet arbejder – se, hvordan du arbejder – og se hvordan andre arbejder.  Kloden og forståelserne her skubbes og flyttes i et næsten urimeligt omfang.
Hurtigt går det.
Det er dette, du mærker : at det, som du kender hele tiden flyttes og rykkes og ændres.
Hvert et fnug, der ændres udenfor dig – ændres også inden i dig.
Hvad kan du gøre , ønsker du at vide.
Min kære.
Hav tillid til mig.  Hav tillid til, at alt går præcis som det skal- også selv om du ikke lige kender de næste forgyldte skridt.  Til visse tider – og det er nu – må du blot tage min hånd i tillid og tro på, at du er guidet godt – præcis som et barn følger sin kærlige mor eller kærlige far, der ved, hvad de næste skridt indebærer.

Jeg be’r dig ikke om at lægge din bevidsthed til side.
Jeg be’r dig ikke om at tvivle på dine egne kunster og din egen viden.
Jeg be’r dig blot om, i disse skridt, at have tillid til, at du guides kærligt.
Min kære – alt er som det skal være, også når du ikke kan se det, eller ved det.

Du er så inderligt elsket. Gør dig den glæde at mærke det.

Jeg giver dig gerne min ro. Jeg giver dig gerne mit samtykke. Jeg giver dig gerne min hånd.

Lad os sammen tage de næste skridt.
Lad os tage dem i ro.
Lad os tage dem sammen.

Du er i mit hjerte”
Forslag til musik på YouTube:
8 timer: https://www.youtube.com/watch?v=BTlplAItwFs

 mellemrum

 

07.03.2015: Gratis meditation – der hvor du er. Tema: Less

meditation-februar 2015Dato: 07.03.2015
Tid: 16.00-16.30
Tema: Less
Hvor: Det hvor du er – Vi mødes i hjertet.

 

 

Kanaliserede ord fra Maria:

”Min kære. Min solstråle. Mit hjerte. Kære du.  Hvordan kan det være ,at du tænker over , om ”der er nok”?

DU er nok. Du er   tilstrækkelig. Du er alt.
Vid, at du intet rumme af det, som handler om mangel.
Vid, at du intet rummer af det som handler om ”tom”.
Vid, at du er som du præcis skal være – med alle de vinkler, alle de fantasier, alle de drømme, alle de talenter, alle de finesser, som er i dig.
Du behøver ikke indhente mere – hverken i materialer eller i kunnen.
Du har det hele. Du har alt. Du er alt.
Ønsker du at tilføje finesser til din kunnen, så vid, at dette blot er ”afpudsning” af, hvem du er – det er ikke en tilføjelse.
For nej, du behøver ikke mere, du behøver ikke yderligere.  Det er virkelig sådan at ”Less is more”.
Vid, at du er nok.
Ved at gemme dig og søge tilflugt bag kasser af materielle  goder, bag bøjler af ophængt tøj, bag masker af pudder og farver i dit hår ændres intet – det forstyrre ofte, mere end det gavner.
Tillad dig selv at være ”primitiv” og tillad dig selv at ”nøjes” og du vil opdage, at det du rummer (the more part)  vil skinne tydeligere.
Kære, i dag holder vi hinandens hænder og takker for at have rundet endnu et hjørne, endnu en høj, endnu en udfordring. Selv om der kan være  støj og brus omkring dig så nøjes med at mærke det, som  der også er:  Et roligt minut, et roligt sekund, en stille gnist.

Du er.
Kære, tak for lydhørhed.
Træd dine smukke skridt i den verden du går i, og sæt dine spor, som kun du kan gøre det.
Vi ses i målet, hvor vi allerede er.”

Musik forslag fra YouTube: Klangskåle: 10 timer

https://www.youtube.com/watch?v=AKiWmzrTwts

 

 

 mellemrum

Gratis meditation 7/2-15 kl. 16. Vi mødes i Hjertet. Tema: Blot et nej.

meditation-1502-1

Dato: 07.02.2015
Tid:  16-16.30.
Hvor: Der hvor du er  – vi mødes i hjertet

 

 

 

Kanaliserede ord fra Maria:
”Kæreste,
Nogle gange er det tilstrækkeligt og rigeligt at sige ”nej”.
Nogle gange er det smukt at erkende, at ”ja’ernes tid” er omme.
Nogle gange må ryggen vendes til mørket for at lyset kan ses klarere.
Vær du blot brav.
Sæt du blot dine fødder og gå trygt, vejledt af mig.
Vær ikke i tvivl om, at du når det mål du har sat dig i dit højeste selv.
Tænd for dit smukkeste lys – tænk på mig.
Tænd for dit smukkeste lys – og tænk på os.
Tænd for dit smukkeste lys – og vid,  at det er der du er og altid har været.
Mit hjerte –  mit hjerte – det er du.
Elsket.  Beundret. Set af mig som den du er. ”

 

Musikforslag fra YouTube:

6 timer: https://www.youtube.com/watch?v=BUaFugdLWyE
2 timer:
https://www.youtube.com/watch?v=FUdjNDn5FyY

 

mellemrum


03-01-2015: gratis meditation der, hvor du er. Tema: Lektier

meditation-1501

Dato:  03.01.15
Tid: 16-16.30 (eller nård et passer dig)
Hvor:  Der hvor du er, vi mødes i hjertet.
Tema: Lektier
Allerede da jeg sætter mig i stolen for at  kanalisere, ”vælter det ind” med kærlighed. Jeg får vist et smukt lille smil og får vist en ”nikken”, ligesom når nogen lytter og siger ”ja” uden ord.

Meget meget kærlighed sendes til os.
Jeg får at vide at  temaet i dag er ”lektier”.

 

Kanaliserede ord fra Maria:
”Kæreste.  Kæreste. Kæreste.
Du er i min favn.
Forstå,  at uanset, hvor du er og hvad du gør, så er du i min favn.
Hvad betyder det?
Det betyder, at jeg værner om dig, be’ for dig dig, holder dig, støtter dig.
Mine bønner baner veje ligesom dine bønner gør, og ligesom dine ønsker gør.
Vi har talt om det før: dine bønner ligner smukke pakker, der stiger mod himlen. Bønner og ønsker, der er ikke-egoistiske skinner smukkest.  Bønner på egne vegne er ligeledes smukke, især, hvis de handler om kærlighed, næstekærlighed, ømhed, samvær, løsninger der fremmer godt for mange.
Mange ønsker ”en lottogevinst” eller ”en ny bil”, men årsagerne bag disse ønsker kan være mange.  Alt er som det skal være , min kæreste.
Selv be’r jeg for at verdensfreden må komme.
Selv ønsker jeg, at alle-nærvær må komme.
Mine ønsker og dine ønsker er ikke lagt fra hinanden – derfor er jeg hos dig.
Livet er en ”lektie”:  En øvelse der skal gøres, for at fremme noget andet.
Lektier gives en for at opøve og forfine det,  man allerede kan, eller noget man vil møde lige om lidt.
Der har været hårde sæsoner for jer alle – mange lektier er uddelt, mange indlæringer blevet mulige.  Dette kan være svært at forstå, hvis man synes at man har øvet meget, lært meget, ofret meget – men kæreste kære: det er netop derfor. Det er fordi indlæring er en gave, der gives. Det er fordi øvelser er en gave, der gives – alt sammen for at fremme den hurtige fremmarch du er på. Det er dit eget ønske min ven. Du ønsker og har ønsket at tingene måtte gå hurtigt, og at du måtte lære og ligeledes vokse hurtigt. Derfor ser du lektier omkring dig.
Måske står du netop nu i dag et roligt sted, men nyd det så. Tag det ind.
Måske står du netop nu i et stormomsust sted, accepter det. Tag det ind.
Der er store ændringer på vej, og dermed vil der altid være forvarsler og ligeledes dønninger.
For de, der læser himlenes tegn, er informationer givet.
For de, der læser deres sinds tegn er informationer givet.
For de, der tolker er informationer givet.
Men min kæreste kære: Ingen tåler at vide alt. Ingen kan vide alt. Ingen skal vide alt.
Dette er den største lektie af dem alle.
Når du ikke ved alt, ikke ser alt, ikke forstår alt, må du udfolde din tillid.  Tillid til, at alt går, som det skal.  Tillid til, at det du ser, kun er en brik i et større puslespil. Tillid til, at puslespillets brikker lige nu er rodet sammen, men vil blive samlet igen, og denne gang på en anden måde end sidst.
Kæreste.
Vid blot, at du er så inderligt elsket. Denne brik ligger fast.
Hold fast mig i mig, og puslespillets roderi vil blive mere ordnet – du kender systemet med at ligge rammerne først, og således er det, hvis dit valg er at holde min hånd:  da danner vi en ramme, og indenfor vil spillet udfolde sig.
Kæreste.
Mit liv er med dig og hos dig. Tvivl ikke.
Lektierne er din gave, givet med omsorg og ud fra dine største ønsker. Husk det.
Vi er et.
I kærlighed og sagtmodighed også.”

Viser, at der sendes meget kærlighed til dig og til os( – så mine ord som supplement vil blot være: ”sug det ind ” Kærligst, Gitte )

 

Forslag til musik:
1 times varighed: : https://www.youtube.com/watch?v=9PksN_T_V_4

 

mellemrum

Tak fordi du kiggede med.